Instructor Support for Educational Systems

MedischOnderwijs.nl (handleiding)

Updated on

MedischOnderwijs is voor alle faculteiten beschikbaar. U kunt support aanvragen bij uw eigen faculteit.

Handleiding (alleen in het Nederlands)

Previous Article Why do I get an Access Denied message when I try to view Kaltura videos in Brightspace?
Next Article Working with Grades & Medischonderwijs