Hoe maak ik een Assignment aan?

Maak een assignment

Klik hier om een video te bekijken over het aanmaken van een Assignment.

 • Klik op Course Tool in de navbar van de cursus
 • Klik op Assignments. Nu kom je terecht op de Assignments startpagina. Hier staat ook een overzicht van alle assignments.
 • Klik op New Assignment

Belangrijk: Indien je een groepsopdracht wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je eerst Groepen aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat studenten samen aan opdrachten kunnen werken en dat een opdracht als groepsopdracht beoordeeld kan worden. 

1. Geef de opdracht een titel. Deze wordt getoond op de Assignments startpagina.
2. Leg de opdracht uit door informatie toe te voegen aan de html-editor.
3. Voeg additionele informatie toe via Attachments. Je kunt:

 • Klikken op Add Attachment om een document te uploaden via File, een externe link te plaatsen of de opdracht aan een bestaande activiteit te koppelen in Brightspace (Existing activity). 
 • Klik op Record Audio om een geluidsopname te plaatsen. 
 • Klik op Record Video om een video-opname te plaatsen. 

Ben je een groepsopdracht aan het maken? Geef de opdracht dan een naam die duidelijk aangeeft dat het een groepsopdracht is om ervoor te zorgen dat studenten hun werk bij de juiste groep inleveren. 

Typen opdrachten

1. Selecteer het Assignment Type

 • Klik op Individual assignment als studenten het werk individueel moeten inleveren en als het werk ook individueel beoordeeld wordt.
 • Kies voor Group assignment als studenten een opdracht moeten inleveren per groep waarbij ieder hetzelfde cijfer zal ontvangen. Kies de Group Category om te bepalen welke groep toegang heeft tot de opdracht. Let op: deze optie is alleen beschikbaar als de groepen voorafgaand zijn gemaakt. Je kunt een opdracht alleen linken aan een Group Category aan individuele groepen binnen die categorie. Wil je dit, maak dan iedere groep apart aan als Group Category.

2. Selecteer onder Submission type in welk format de studenten de opdracht moeten inleveren. 

 • File submission. Studenten leveren de opdracht in door een bestand te uploaden (bijvoorbeeld een PDF file). 
 • Text submission. Studenten kunnen een stuk schrijven en posten, een foto inleveren of een link naar hun werk inleveren. Een html-editor box biedt een ruimte om de opdracht in te leveren. Een student kan zo bijvoorbeeld een link inleveren van een opdracht waarbij een website gemaakt moest worden.
 • On paper submission. Studenten leveren de opdracht in via een papieren document (hard copy). Studenten hoeven de opdracht niet in te leveren bij Assignments, maar door deze optie te gebruiken kun je toch feedback geven in het Grade Book. Notitie: Je kunt bij deze functie geen gebruik maken van Turnitin.
 • Observed in person. Je kunt feedback geven over een opdracht in de klas of tijdens een werkgroep. Dit zou bijvoorbeeld feedback kunnen zijn voor een presentatie of een opdracht. Je kunt de opdracht achteraf ook een cijfer geven. Zowel de docent als de student hoeven geen document te uploaden in Assignments. Bij deze functie kun je feedback geven in Grade Book. Notitie: Je kunt bij deze functie geen gebruik maken van Turnitin. 

LET OP: Kies bij Submission type voor File submission  wanneer je gebruik wilt maken van Turnitin in een Brightspace opdracht.

'File submission'

1. Kies de hoeveelheid documenten die ingeleverd dienen te worden voor de opdracht bij Files Allowed Per Submission. Je kunt ervoor kiezen om studenten een document te laten uploaden (One File) of om meerdere documenten te laten uploaden (Unlimited). 

2. Kies het aantal toegestane inzendingen per student of groep. Je hebt hierbij een aantal keuzes: alle inzendpogingen opslaan (All submissions are kept),  alleen de meest recente poging opslaan (Only most recent submission is kept) of slechts één inzendingspoging toestaan (Only one submission allowed). 

Als je de optie 'Only the most recent submission is kept' selecteert, moet het vooral bij groepsopdrachten goed worden gemeld aan studenten. Als studenten het werk onderling opsplitsen en de bestanden afzonderlijk uploaden, wordt alleen het laatst geüploade bestand opgeslagen. Als je de optie 'Only one submission allowed' selecteert, sluit de opdracht zodra iemand uit de groep een bestand upload. Zorg ervoor dat je dit ook duidelijk met studenten communiceert! 

 'Text submission'

Kies hoe je inzendingen (submissions) wilt ontvangen. 

 • Als alle inzendpogingen moeten worden opgeslagen, kies je 'All submissions are kept'. 
 • Als alleen de meest recente pogingen moeten worden opgeslagen, kies je 'Only the most recent submission is kept'. 
 • Als studenten één inzending mogen opsturen, kies je 'Only one submission allowed'.

'On paper submission' en 'Observed in person'

Via de optie Marked as completed, kun je selecteren hoe een voltooide opdracht is geregisteerd. Dit kan gedaan worden via: 

 • Manually by learners: studenten registreren de voltooide opdrachten zelf in Brightspace. 
 • Automatically on evaluation: de opdracht is voltooid als je het werk hebt beoordeeld. 
 • Automatically on due date: de opdracht is voltooid door de student als de deadline is geweest. 

1. Bij het achterlaten van een e-mailadres onder Notification Email (alleen zichtbaar via File of Text submission), ontvang je een geautomatiseerde e-mail voor elke student die zich heeft aangemeld voor de opdracht. Notitie: bij het invullen van meerdere e-mailadressen moeten deze met een komma worden gescheiden. 

2. Selecteer een catagorie (Category) of maak een nieuwe catagorie (New catagory) aan voor de opdracht. Zo kun je bijvoorbeeld een catagorie maken als 'Video-opdracht', 'Praktische opdracht' en 'Essay'. 

Evaluatie en feedback

 1. Je kunt de maximale score van een opdracht aangeven door de Score Out Of aan te passen. Wanneer je de opdracht aan een cijferitem koppelt, vul je ook Score Out Of in. Zorg ervoor dat de maximale score hier overeenkomt met de score in Gradebook. 
 2. Geef bij Grade Item aan of de toewijzing is gekoppeld aan een bestaand Grade-item bij Grade Book. 
 3. Bij Student View Preview kun je selecteren hoe je de score wilt weergeven. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor Score out of max, symbolen, kleuren etc. 
 4. Default Scoring Rubric - Momenteel zijn Rubrics nog niet beschikbaar in Brightspace.
 5. Vink Annotation Tools aan indien je Brightspace's eigen annotatie tool wilt gebruiken om inline feedback te geven. 
 6. Klik op Safe and Close om het op te slaan en terug te keren naar de Assignment startpagina. 

Maak een video-opdracht

Het is een mogelijkheid om studenten een Video-assignment te laten inleveren. Hiervoor moeten studenten eerst een video uploaden naar Kaltura en vervolgens indienen bij de opdracht. Als je een Video-assignment wilt maken, klik op File submission of Text submission voor het gewenste type inzending. 

 • File submission: Studenten leveren een bestand in samen met de video. Bijvoorbeeld een tekstbestand met een beschrijving of een verklaring. Studenten uploaden dit bestand in een opdracht (Word-bestand of PDF-bestand) en plaatsen de link naar de video in het commentaargedeelte in Kaltura.
 • Text submission: Studenten plaatsen de link naar de video in Kaltura en ze hebben de mogelijkheid om een korte samenvatting toe te voegen in het commentaargedeelte van de opdracht. Gebruik deze optie als studenten alleen een video moeten inleveren. 

Verder zijn de optionele instellingen van de video-assignment gelijk aan die van de andere assignments. 

Video over het aanmaken van een  Assignment

Deze video is gemaakt door Brightspace-leverancier D2L. Sommige schermen hebben een ander uiterlijk dan de Brightspace-omgeving van de Universiteit Leiden.