Instructor Support for Educational Systems

Hoe gebruik ik de Question Library?

Updated on

In dit artikel wordt uitgelegd wat de Question Library is en hoe je deze gebruikt. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals het maken van secties, het importeren en aanmaken van vragen en het toevoegen van Media in vragen. 

De inhoud van dit artikel bestaat uit:

Wat is de Question Library

Elke cursus heeft zijn eigen Question Library: een centrale opslagruimte om vragen op te slaan, te sorteren en te archiveren. Hierdoor kan je ze gemakkelijk openen en hergebruiken in quizzen en enquêtes.

 1. Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
 2. Kies Quizzes.
 3. Klik op Question Library (tweede tabblad). 
 • Maak alle vragen vragen aan in de question library om ze gemakkelijk aan verschillende quizzes of enquêtes tegelijkertijd kan toevoegen. 
 • Als je reeds vragen hebt gemaakt in quizzes of enquêtes raden we aan om ze in de Question Library van je cursus te importeren. Zo heb je een duidelijk overzicht van al je vragen, waar alles op een plek te vinden is.
 • Je kan meerdere mappen (Sections) creëren in de question library om vragen makkelijk te sorteren en terug te vinden te maken.

Nadat je Question Library is aangemaakt, heb je toegang tot de volgende opties:

 1. De mappenstructuur van de Question Library wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven. De mappen die je ziet zijn de secties die je hebt aangemaakt..
 2. Klik op New om een nieuwe sectie/vraag aan te maken. Klik op Import om vragen toe te voegen die je op een bepaald moment in een activiteit hebt gemaakt of die op je bureaublad zijn opgeslagen.. 
 3. Gebruik de tabbladen om de volgende acties uit te voeren voor de vragen of secties die je geselecteerd hebt:
  • Verplaats vragen of secties naar een andere sectie (Move).
  • Verwijder geselecteerde vragen of secties (Delete).
  • Verander de volgorde van de vragen en secties in je Question Library (Order).
  • Verander gemakkelijk het maximale aantal punten wat een student kan behalen, de moeilijkheidsgraad en/of de vraag verplicht is of niet met (Edit Values).
  • Voeg een vraag die auteursrechtelijk beschermde inhoud bevat toe aan de LOR (Publish to LOR). 
 4. De icoontjes voorafgaand aan een titel geven aan of het een sectie of een vraag betreft. 
 5. Klik op het pijltje achter een vraag om het snelmenu te openen:
  • Kies Edit om de vraag aan te passen. 
  • Kies Preview om de vraag als een student te bekijken of, wanneer je de vraag als assessor bekijkt te zien of er feedback of een hint bij de vraag is.
  • Kies Attempts om te zien hoe vaak een vraag is beantwoord en hoe goed deze gemaakt is.


Secties aanmaken

Met behulp van secties (Sections) kan je vragen organiseren in mappen. Het gebruik van secties heeft een aantal voordelen:

 • Je kan een overzichtelijke Question Library maken door meerdere vragen naar aparte mappen te verplaatsen. (sections).
 • Je kan een volledige sectie direct importeren in een test of enquête.
  (Opmerking: alle functies die aan de secties zijn gekoppeld, worden ook geïmporteerd: de sectietitel, de vraag of vragen en de toegevoegde informatie en/of afbeeldingen en/of feedback.
 • Je kan subsecties maken binnen een sectie.
  (bijvoorbeeld: de sectie Quizzen kan uit twee subsecties bestaan: Semester 1 en Semester 2)
 • Je kan secties gebruiken als een inleidende tekst/extra informatie. Dit kan informatie zijn die geen vragen bevat, of een case die je wilt gebruiken en die bijvoorbeeld al meerdere vragen bevat:
  • Als je een quiz hebt gemaakt die uit twee delen bestaat en je wilt de leerlingen daar aan het begin van de quiz over informeren
   (deel 1 toetst uw kennis van het onderwerp en bestaat uit 10 meerkeuzevragen, deel 2 toetst uw inzicht en bestaat uit 5 open vragen);
  • Als je aanvullende informatie wilt geven die alleen van toepassing is op een specifiek deel van de test en daarom pas getoond moet worden zodra de leerlingen op dat punt van de test zijn aangekomen.(dit tweede deel bestaat uit 5 open vragen, zorg ervoor dat u de elementen x,y,z in uw antwoorden opneemt en dat ze niet langer zijn dan x woorden).

Maak één of meer secties aan in de Question Library voordat je jouw vragen toevoegt. Zo kan je vragen direct in mappen op volgorde zetten.  

 1. Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
 2. Kies Quizzes. 
 3. Klik op Question Library (tweede tabblad).
 1. Klik op New.
 2. Klik op Section.
 1. Geef een naam aan je sectie.
 2. Onder Section Text kan je een beschrijving of notitie toevoegen. 
 3. Vink Hide Section Text from learners aan als je wil dat de beschrijving onder Section Title of Section Text alleen voor jou zichtbaar is. 
 4. Vink Shuffle questions in this section aan als je vragen in secties op willekeurige volgorde wilt schudden.
 5. Klik op Save om de sectie op te slaan. Je wordt teruggeleid naar de question library.

Bestaande vragen importeren

Je kan bestaande vragen importeren naar de Question Library. Dit geldt voor vragen:

 • die je zelf hebt gemaakt in een quiz of enquête;
 • die opgeslagen staan op je computer (enkel csv- of zip bestanden).

Vragen uit Quizzes importeren

 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
 • Kies Quizzes. 
 • Klik op Question Library (tweede tabblad).
 • Klik op Import.
 • Klik op Browse Existing Questions.
 1. Onder Source Collection selecteer van welke quiz of enquête je vragen wilt importeren naar je Question Library.
 2. Vink de gewenste vragen aan. 
 3. Klik op Add

Vragen importeren vanuit je desktop

 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
 • Kies Quizzes.
 • Klik op Question Library (tweede tabblad).
 • Klik op Import.
 • Klik op  Upload a File.
 • Maak gebruik van de drag-and-drop option of klik op Browse Files. 

Om vragen van de computer naar de question library te importeren, klik op Upload a File (Bestand uploaden). Klik op Download template CSV voor een voorbeeld van hoe je vragen zo kunt ontwerpen dat je ze succesvol kan importeren.

Vragen aanmaken

In Brightspace kun je elf verschillende vraagtypes aanmaken. Bij elk vraagtype zijn het proces en de stappen verschillend. Daarom nemen we in deze handleiding geen vraagspecifieke instructies op. Wel staan hieronder alle vraagtypes en hun functies kort uigelegd.

Navigeer naar de question library en klik op New. Kies het vraagtype dat je wilt maken:  

 • True or False (T/F): vraag die zowel waar als onwaar kan zijn.  Bijvoorbeeld: een ander woord voor pinda is aardnoot. 
 • Multiple Choice (MC): vraag met meerdere opties, waarvan er één juist is. Bijvoorbeeld: Welke is geen moer (a) kandelaar (b) tijgernoot (c) hazelnoot.
 • Multi-Select (M-S): vraag met meerdere opties, waarvan er meerdere correct kunnen zijn. Bijvoorbeeld: Selecteer de peulvruchten: (a) pinda's (b) sojabonen (c) tijgernoot (d) tamarinde (tamarinde) 
 • Written Response (WR): open vraag waarvan het antwoord zo lang kan zijn als u aangeeft. Je kan gebruik maken van de initiële tekst om het begin van het antwoord te schrijven. Bijvoorbeeld: Waarom worden groene peulvruchten zoals sperziebonen als groente geclassificeerd? - Ik denk dat ....
 • Short Answer (SA): Vraag waarbij het antwoord bestaat uit één woord of een korte zin. Bijvoorbeeld: Een amandel is eigenlijk geen noot, maar een ...
 • Multi Short Answer (MSA): vraag waarbij het antwoord bestaat uit meerdere woorden of een korte zin. Bijvoorbeeld: Noem de drie meest vette noten (per 100g):....
 • Fill in the Blanks (FIB): vraag waarbij de deelnemer de lege plekken van een tekst moet invullen. Bijvoorbeeld: Noten bevatten veel .... vetten, en het eten van ongezouten noten verlaagt het ....-cholesterol. 
 • Matching Questions (MAT): vraag waarbij de deelnemer antwoorden moet koppelen aan andere items. Bijvoorbeeld: match de juiste paren met elkaar: walnoot, tijgernoot, pinda X-moer, raap, peulvruchten. 
 • Ordering Question (ORD): vraag waar de deelnemer de antwoorden in de juiste volgorde moet plaatsen. Bijvoorbeeld: Welke noten bevatten de minste koolhydraten per 100gr? (van < tot >): paranoten, cashewnoten, cashewnoten, pecannoten, kastanjes, enz.
 • Enquêtevragen: 
  • Likert questions (LIK): vraag die de deelnemer beantwoordt op basis van een schaal. Bijvoorbeeld: Ik eet noten: heel vaak, vaak, vaak, af en toe, bijna nooit, nooit.
 • Wiskundige vragen:
  • Rekenkundig (Arithmetic) (2+2): vraag die de wiskundige kennis en/of het begrip voor wiskunde op de proef stelt.
  • Significant Figures (x10): vraag waarop de deelnemer in een bepaalde wetenschappelijke notatie moet antwoorden en waarbij het antwoord bestaat uit een specifiek nummer of cijfer.

 Klik hier voor voorbeelden en uitleg over de verschillende typen vragen. 

In het aanmaakvenster van een vraag kan je de vraag een titel geven, maar dit is niet verplicht. De titel kan handig zijn om vragen in je Question Library te ordenen en gemakkelijk terug te vinden. De titel zal alleen zichtbaar zijn in de Question Library, wat betekent dat hij niet zichtbaar is voor de leerlingen. Zij kunnen alleen de vraagtekst zien die je hebt ingevoerd. Enkele vraagtypen hebben geen titelvakje (T/F, MC, WR en SA), maar ook dan kunt u een vraag voorzien van een beschrijving/titel door in de rechterbovenhoek van het scherm op Options te klikken en daarna op Add Short Description.  

Media toevoegen in vragen

Het is mogelijk om multimedia, zoals afbeeldingen of video toe te voegen aan de vraagtekst van de quizvraag. Dit kan door bij Edit Question gebruik te maken van de tekstbewerkingsfunctie. Zodra je deze aanklikt verschijnt er een menubalk met verschillende tekstbewerkingsopties.

 1. Add Image.  Met deze functie is het mogelijk om een  afbeelding toe te voegen aan de vraagtekst. Het is mogelijk om een link te plaatsen, het bestand direct up te loaden vanaf de huidige computer, de course offering files of gedeelde files.
 2. Insert Stuff. Met deze functie is het mogelijk om allerlei typen bestanden direct te uploaden naar de vraagtekst, maar ook YouTube links, Kaltura Media en embed codes kunnen direct worden ingevoerd.
 3. Fullscreen Editor. Met deze knop open je de Fullscreen Editor, waarmee je gebruik kan maken van alle tekstbewerkingsopties die Brightspace te bieden heeft, afgezien van HTML-templates. De vorige twee opties zijn hier ook terug te vinden.

Additionele opties bij het aanmaken van vragen

Een aantal handige tips die toepasbaar zijn op de verschillende vraagtypen: 

 1. Feedback: je kunt vragen op twee verschillende manieren van feedback voorzien. Je kunt algemene feedback (Overall Feedback) geven bij de vraag zelf (bijvoorbeeld: tigernut verwijst niet naar het voorgerecht van Duyvis) en/of antwoord feedback (Answer Feedback) bij goede en/of foute antwoorden (bijvoorbeeld: Correct! Pinda's worden in feite aardnoten genoemd, omdat de peul onder de grond groeit). In beide gevallen zal de feedback automatisch verschijnen wanneer de leerling de vraag heeft voltooid.
  Let op: als je het juiste antwoord in de feedback vermeldt, zorg er dan voor dat de leerlingen maar één quizpoging hebben, anders is het bij de tweede poging heel gemakkelijk om het juiste antwoord te geven!

  • De volgende vraagtypes hebben een feedback optie: True/False, Multiple Choice, Multi-Select, Written Response, Short Answer, Multi Short Answer and Fill in the Blanks. 
  • Om feedback toe te voegen, klik op Options, selecteer Add Feedback, en voer je feedback in het tekstvak in.
 2. Hints: in sommige gevallen kan het nuttig zijn om vragen te voorzien van een hint. Bijvoorbeeld met een proefexamen (bijvoorbeeld: een visuele weergave van het verband tussen de variabelen kan nuttig zijn) of wanneer je de leerlingen wilt wijzen op een bepaalde bron die hen kan helpen (bijvoorbeeld: gebruik de artikelen van module één in uw antwoord op deze vraag).
  • Je kan hints toevoegen aan alle vraagtypes. 
  • Om hints toe te voegen, klik op Options, selecteer Add Hint, en voer je hint in het tekstvak in.
  • Hints worden gemaakt voor elke vraag afzonderlijk, maar bij het maken van een test kan je kiezen of je alle gemaakte hints wilt tonen of verbergen:
   • Klik op Expand optional advanced properties.
   • Vink Allow hints aan.
 3. Weging (Weighting): je kunt ervoor kiezen om meerdere correcte antwoorden toe te staan voor een bepaalde vraag, maar ze verschillend te wegen. Bijvoorbeeld: Antwoord A is 100% van het totaal aantal punten waard (2 punten), antwoord B 50% (1 punt) en antwoord C 0% (0 punten).
  • De volgende vraagtypes hebben een optie voor gewogen antwoorden: True/False, Multiple Choice, Multi-Select and Fill in the Blanks. 
  • Om weging toe te voegen, klik op Options, selecteer Add Custom Weights. 
  • De kolom Weight (%) zal verschijnen voor iedere antwoord optie. Voer in welk percentage van het totaal aantal punten van de vraag elk antwoord waard is.
Previous Article Hoe bewerk ik een Quiz?
Next Article Hoe voeg ik een quiz toe aan Content?