Instructor Support for Educational Systems

Herkansingen instellen in een Gradebook

Updated on

Zodra je wilt werken met herkansingen in Brightspace is het goed om twee dingen in gedachten te houden:

 • Stel eerst in de instellingen voor Grade Calculation Ungraded items naar Treat as 0. Klik hier om te zien hoe dat moet (stap 3 van de Setup Wizard).
 • Ten tweede moet je (minimaal) twee grade items per activiteit aanmaken. Beide grade items moeten aan een aparte activiteit worden gekoppeld als je met Assignments / Quizzen / Discussies wilt werken.

Herkansingen instellen in een Weighted Grading System

In een weighted grading system kun je je Gradebook enkel instellen voor de herkansingsoptie waarbij het hoogste cijfer telt.

Het hoogste cijfer telt - Weighted Grading System

In dit scenario hebben we een midterm en de herkansing voor deze midterm. Als studenten de eerste keer niet zijn geslaagd, moeten ze de herkansing maken. We registreren beide cijfers in Brightspace, maar alleen het hoogste cijfer telt mee voor de final grade calculation.

Klik hier voor een video.

Stel eerst in de instellingen voor Grade Calculation op Ungraded items to Treat as 0. Klik hier om te zien hoe het moet.

ScreenSteps - Google Chrome

Ten tweede, maak een categorie met de volgende instellingen onder Grading:

 • Weight: moet het gewicht van de beoordeling weerspiegelen. Bijv. 30% voor de midterm.
 • Distribution: Selecteer Distribute weight evenly across all items
  • Voer het aantal items in dat u wilt laten vallen. In bovenstaand voorbeeld laten we er maar één vallen, aangezien er maar 1 herkansing is.
  • Indien er een derde kans is, bijvoorbeeld een mondeling examen, vul dan het nummer 2 in.
ScreenSteps - Google Chrome

Maak twee identieke grade items. Noem één herkansing en plaats deze in de nieuw aangemaakte categorie.

Dat is het!

Resultaat

ScreenSteps - Google Chrome

Zoals hierboven weergegeven, hebben we vier individuele studenten. Per student vervalt 1 cijfer, aangegeven door de! icoon.

 • Student 1 en 4 zijn de eerste keer geslaagd, hun enige en dus hoogste cijfer wordt gebruikt voor de berekening van het eindcijfer.
 • Student 2 zakte de eerste keer, maar slaagde voor de tweede keer. Het cijfer van de herkansing wordt gebruikt voor de berekening van het eindcijfer.
 • Student 3 zakte beide keren. Het cijfer van de eerste poging wordt gebruikt voor de berekening van het eindcijfer.

Herkansingen instellen in een Formula Grading System

Tip! Bekijk dit artikel voor uitgebreide informatie over de formule-editor voor het maken van formules.

De Formula Grading System biedt drie mogelijkheden voor het opzetten van herkansingen:

Het hoogste cijfer telt - Formula Grading System

In dit scenario hebben we een midterm en de herkansing voor deze midterm. Als studenten de eerste keer niet zijn geslaagd, moeten ze de herkansing maken. We registreren beide cijfers in Brightspace, maar alleen het hoogste cijfer telt mee voor de final grade calculation.

Omdat we werken met een Formula Grading System, zou je de Grade Calculation instellingen Ungraded items to Treat as 0 al moeten hebben ingesteldKlik hier om te zien hoe het moet.

De eerste keer Gradebook instellen met de Grades Setup Wizard

ScreenSteps - Google Chrome

Maak twee identieke grade items. Noem er één Resit (herkansing).

ScreenSteps - Google Chrome

Open vervolgens het Edit scherm van de Final Calculated grade. Je ziet onderstaand scherm.

ScreenSteps - Google Chrome
 1. Vul het Maximum aantal punten in voor het eindcijfer - Normaal gesproken is dit 10.
 2. Selecteer een Grade Scheme naar voorkeur.
 3. Klik op Edit Using the Formula Editor om te beginnen met het bouwen van een formule.
Final Calculated Grade = MAX{ [MidTerm.Points Received], [MidTerm Resit.Points Received] }
Click to copy

Maak een formule voor de Final Calculated Grade aan en gebruik de MAX {} functie om het hoogste cijfer tussen twee grade items te vinden.

Dat is het!

Resultaat

ScreenSteps - Google Chrome

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is, hebben we vier individuele studenten.

 • Student 1 en 4 zijn de eerste keer geslaagd, hun enige en dus hoogste cijfer wordt gebruikt voor de berekening van het eindcijfer.
 • Student 2 zakte de eerste keer, maar slaagde voor de tweede keer. Het cijfer van de herkansing wordt gebruikt voor de berekening van het eindcijfer.
 • Student 3 zakte beide keren. Het cijfer van de eerste poging wordt gebruikt voor de berekening van het eindcijfer.

Volledig voorbeeld Final Calculated Grade Formule

Dit toont een volledig voorbeeld van een Final Calculated Grade Formule waarbij het hoogste cijfer telt.

ScreenSteps - Google Chrome
Final Calculated Grade=(([Tutorials.Points Received] * 0.1) + (MAX{ [Mid Term.Points Received], [Mid Term Resit.Points Received] } * 0.3)) + (MAX{ [Final Exam.Points Received], [Final Exam Resit.Points Received] } * 0.6)
Click to copy

Het laatste cijfer (herkansing) telt altijd, ook als dit lager is.

In dit scenario hebben we een midterm en de herkansing voor deze midterm. Als studenten de eerste keer niet zijn geslaagd, moeten ze de herkansing maken. We registreren beide cijfers in Brightspace, maar het hertentamencijfer telt altijd, ook als dit lager is.

Klik hier voor een video.

Omdat we werken met een Formula Grading System, zou je de Grade Calculation instellingen Ungraded items to Treat as 0 al moeten hebben ingesteldKlik hier om te zien hoe het moet.

ScreenSteps - Google Chrome

Maak twee identieke grade items. Noem er één Resit (herkansing).

ScreenSteps - Google Chrome

Open vervolgens het Edit scherm van de Final Calculated grade. Je ziet onderstaand scherm.

ScreenSteps - Google Chrome
 1. Vul het Maximum aantal punten in voor het eindcijfer - Normaal gesproken is dit 10.
 2. Selecteer een Grade Scheme naar voorkeur.
 3. Klik op Edit Using the Formula Editor om te beginnen met het bouwen van een formule.
 Final Calculated Grade = IF{ ([MidTerm Resit.Points Received] = 0), [MidTerm.Points Received], [MidTerm Resit.Points Received] } 

Maak een formule voor de Final Calculated Grade en en controleer met de ALS {} -functie of het grade item Midterm herkansing 0 is. Als dat het geval is, heeft de student de herkansing niet gemaakt, dus wordt de eerste poging gebruikt voor de Final Calculated Grade. Indien de herkansing WEL een cijfer bevat, wordt het cijfer van de herkansing gebruikt voor de Final Calculated Grade.

Dat is het!

Resultaat

ScreenSteps - Google Chrome

Zoals hierboven weergegeven, hebben we vier individuele studenten.

 1. Student 1 en 4 zijn de eerste keer geslaagd, hun enige en dus hoogste cijfer wordt gebruikt voor het final grade calculation.
 2. Student 2 zakte de eerste keer, maar slaagde voor de tweede keer. Het cijfer van de herkansing wordt gebruikt voor het final grade calculation.
 3. Student 3 zakte beide keren. Het cijfer van de herkansing wordt gebruikt voor de final grade calculation.

Volledig voorbeeld Final Calculated Grade Formule

Hieronder zie je het volledige voorbeeld van een Final Calculated Grade Formule.

Formule Breakdown
Final Calculated Grade=IF{ (([Mid Term Resit.Points Received] = 0) AND ([Final Exam Resit.Points Received] = 0)), ((([Tutorials.Points Received] * 0.1) + ([Mid Term.Points Received] * 0.3)) + ([Final Exam.Points Received] * 0.6)), IF{ (([Final Exam Resit.Points Received] = 0) AND (Midterm Resit.Points Received > 0)), ((([Tutorials.Points Received] * 0.1) + ([Mid Term Resit.Points Received] * 0.3)) + ([Final Exam.Points Received] * 0.6)), IF{ (([Mid Term Resit.Points Received] = 0) AND (Final Exam Resit.Points Received > 0), ((([Tutorials.Points Received] * 0.1) + ([Mid Term.Points Received] * 0.3)) + ([Final Exam Resit.Points Received] * 0.6)), IF {(([Midterm Resit.Points Received > 0) AND (Final Exam Resit.Points Received > 0)), ((([Tutorials.Points Received] * 0.1) + ([Mid Term Resit.Points Received] * 0.3)) + ([Final Exam Resit.Points Received] * 0.6)) }}}}
Click to copy

IF de grade item Mid Term Resit AND Final Exam Resit leeg zijn (dus 0) - De student is geslaagd voor zowel de  Mid Term en Final Exam

 • THEN de final grade calculation = Tutorial * 0.1 + Mid Term * 0.3 + Final Exam * 0.6

IF alleen grade item Mid Term leeg is (dus 0)  AND het grade item Final Resit is groter dan 0 - De student is geslaagd voor de Mid Term, maar gezakt voor de Final Exam. Voor de Final Exam geldt het herkansingscijfer. Deze is dus ingevuld.

 • THEN de final grade calculation = Tutorial * 0.1 + Mid Term * 0.3 + Final Exam Resit * 0.6

IF alleen grade item Final Exam leeg is (dus 0) AND het grade item Midterm Resit groter is dan 0 - De student is geslaagd voor de Final Exam, maar gezakt voor de Mid Term. Voor de Mid Term geldt het herkansingscijfer. Deze is dus ingevuld

 • THEN de final grade calculation = Tutorial * 0.1 + Mid Term Resit * 0.3 + Final Exam * 0.6

IF grade items Mid Term Resit AND Final Exam Resit een cijfer bevatten-  - Student is gezakt voor zowel  Mid Term en Final Exam en heeft beide herkansingen gedaan

 • THEN de final grade calculation = Tutorial * 0.1 + Mid Term Resit * 0.3 + Final Exam Resit * 0.6

Een herkansing voor een aantal activiteiten

In dit scenario hebben we drie activiteiten, die in zijn geheel herkanst kunnen worden. Indien een student de drie activiteiten niet haalt, dient hij 1 herkansingsactiviteit te maken. We registreren alle cijfers in Brightspace en de herkansingscijfers tellen altijd mee.

ScreenSteps - Google Chrome
Final Calculated Grade=IF{ ([Practical Resit.Points Received] = 0), AVG{ [Practical Assignment 1.Points Received], [Practical Assignment 2.Points Received], [Practical Assignment 3.Points Received] }, [Practical Resit.Points Received] }
Click to copy

Volledig voorbeeld

Dit toont een volledig voorbeeld van een Final Calculated Grade Formula waar er één herkansing is voor een aantal activiteiten.

ScreenSteps - Google Chrome
Final Calculated Grade=IF{ ([Practical Resit.Points Received] = 0), (((AVG{ [Practical Assignment 1.Points Received], [Practical Assignment 2.Points Received], [Practical Assignment 3.Points Received] } * 0.2) + ([Midterm.Points Received] * 0.3)) + ([Final Exam.Points Received] * 0.5)), ((([Practical Resit.Points Received] * 0.2) + ([Midterm.Points Received] * 0.3)) + ([Final Exam.Points Received] * 0.5)) }
Click to copy

Videos over het instellen van herkansingen

Herkansing in een Weighted Grading System

Herkansing in een Formula Grading System

Previous Article Grade Items aanmaken
Next Article Hoe koppel ik een Grade Item aan een opdracht?