Instructor Support for Educational Systems

Publiceren van Cijfers

Updated on

Cijfers in Brightspace zijn geen officiële eindcijfers. Enkel cijfers die geregistreerd staan in uSis worden erkend als officiële eindcijfers.

Op sommige faculteiten is het niet toegestaan om eindcijfers via Brightspace bekend te maken. Informeer bij uw LMS coordinator.

Je kunt cijfers exporteren uit het Gradebook en importeren in uSis. Hierbij zijn wel aanpassingen nodig in het document. Zie de artikelen over Grades voor instructies.

Het is niet toegestaan om op een andere manier dan via het Gradebook cijfers te plaatsen op Brightspace. De combinatie van studentnummer en cijfer wordt namelijk gezien als privé. Dergelijke persoonsgegevens  mogen volgens de AVG niet worden geplaatst  zonder vooraf toestemming hiervoor te krijgen van iedereen die op de lijst staat.

Previous Article Communicatie
Next Article Known Issues