Instructor Support for Educational Systems

Wat voor type vragen kan ik toevoegen aan een Quiz?

Updated on

Waar/niet waar (True or False) (T/F)

Meerkeuze (Multiple Choice) (M/C)

Multi-Select (M-S)

Multi-Select vragen vereisen dat respondenten een of meer juiste antwoorden in een lijst met mogelijke antwoorden identificeren. In tegenstelling tot meerkeuzevragen kan je met deze meerkeuzevragen een beoordelingsindeling kiezen en kunnen gebruikers meer dan één antwoord selecteren.


Open antwoord (Written Response) (WR)

Open antwoord vragen vereisen dat respondenten gedetailleerde antwoorden schrijven als antwoord op open vragen. Je kan gebruikers in staat stellen om in meerdere zinnen of alinea's te antwoorden.

Kort open antwoord (Short Answer) (SA)

Kort open antwoord vragen vereisen dat respondenten één woord of korte zin antwoorden op open vragen maken, in tegenstelling tot open antwoordvragen.

Multi-korte open antwoord (Multi-Short Answer) (MSA)

Multi-korte open antwoord vragen vereisen dat respondenten een vraag met meerdere oplossingen beantwoorden en hun antwoorden in afzonderlijke invoervelden invoeren. Het antwoord dat door een respondent in elk invoerveld wordt gegeven, wordt vergeleken met elk mogelijk antwoord dat in de antwoordvelden is opgeslagen. Het verschil met korte antwoordvragen is dat multi-korte open antwoordvragen in het SA-vragentype niet dezelfde antwoordpool kunnen delen, terwijl dit in multi-korte open antwoordvragen wel het geval is.

Fill in the Blanks (FIB)

Fill in the Blanks vragen vereisen dat studenten een of meer ontbrekende woorden invullen voor een onvolledige zin of lijst.

Matching (MAT)

Matching vragen vereisen dat de leerlingen een keuze maken uit een reeks mogelijke match-keuzes uit een lijst  en deze correct koppelen aan verwante items.

Volgorde (Ordering) (ORD)

Volgorde vragen vereisen dat respondenten een reeks items in de juiste volgorde rangschikken. Het is mogelijk om voor dit vraagtype een grading format te gebruiken.

Rekenkundige (Arithmetic) (2+2)

Rekenkundige vragen stellen je in staat om wiskundige vragen te creëren en toetsen de kennis van de respondent over wiskunde en getaltheorie. Je kan unieke vragen genereren voor elke respondent door de formule binnen het probleem in te voeren en de ingestelde variabelen op te nemen. Je kan antwoordprecisie selecteren uit de vervolgkeuzelijst om het aantal aanvaardbare decimalen te definiëren. Dwing nauwkeurigheid af door enforce precision te selecteren als de juiste antwoorden een specifiek aantal decimalen moeten bevatten.

Significante Getallen (Significant Figures) (x10)

Significante Getallen vragen vereisen dat respondenten in wetenschappelijke notatie antwoorden en oplossingen geven die een bepaald aantal significante cijfers bevatten. Net als bij rekenkundige vragen kan je ervoor zorgen dat elke respondent een unieke vraag krijgt door variabelen op te nemen die willekeurig wetenschappelijke notaties genereren binnen het probleem. 

Previous Article Hoe maak ik een Quiz aan?
Next Article Hoe bewerk ik een Quiz?