Instructor Support for Educational Systems

Voorbeelden Gradebook: Formula Grading System

Updated on

Dit artikel bevat voorbeelden van Gradebooks met een Formula Grading System, wat je kan helpen beter te begrijpen van het opzetten van een Gradebook.

Klik hier voor een video over dit onderwerp.

Als je meer wilt weten over het instellen van herkansingen, lees dat dit artikel.

Voorbeeld 1: Punt aftrek bij twee onvoldoende assignments

Een cursus bestaat uit drie hoofdopdrachten:

 1. Drie practical assignments waarvan een student minimaal twee met een voldoende moet afronden, anders wordt er 1 punt verminderd ten opzichte van het eindcijfer. De opdrachten worden met voldoende of onvoldoende beoordeeld. Telt niet mee voor het eindcijfer.
 2. Een midterm die studenten via een quiz in Brightspace gaan doen. Het wordt beoordeeld op een schaal van 10 punten. Telt als 40% van het eindcijfer.
 3. Een final exam die studenten in Brightspace maken. Het wordt beoordeeld op een schaal van 10 punten. Telt als 60% van het eindcijfer.

De instellingen

Klik op Grades om de Grades Setup Wizard instellingen en de Grade Items instellingen voor dit voorbeeld Gradebook.

Grade Item instellingen

ScreenSteps - Google Chrome
 1. Grade Category: Practical Assignments
  • Grade Scheme: Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_ Pass 5.5
  • Distribution: Distribute weight evenly across all items
  • Bestaat uit drie grade items: Practical Assignments 1 - 3
 2. Grade Item: Practical Assignment 1 - 3
  • Type: Selectbox
  • Grade Scheme: Pass/Fail
  • Association: gelinkt aan een opdracht. Zodat de cijfers worden gehaald vanuit de opdracht tool.
  • Max points: 10
 3. Grade Item: Midterm
  • Type: Numeric
  • Grade Scheme: Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_ Pass 5.5
  • Association: gelinkt aan een quiz. Zodat de cijfers worden gehaald vanuit de quiz tool.
  • Max points: 10
 4. Grade Item: Final Exam
  • Type: Numeric
  • Grade Scheme: Leiden Scheme_Partial Grade_Rounded off at 0.1_ Pass 5.5
  • Association: Geen. Dus het cijfer moet handmatig of via importeren worden ingevoerd.
  • Max points: 10

Grades Setup Wizard instellingen

Formula Calculated Final Grade

Hieronder zie je de formule die wordt gebruikt voor de Final Grade Calculation.  Let op, bij het Grading scheme die hier gebruikt wordt, staat een Fail gelijk aan een 5,4 en een Pass aan een 10. 

 • IF de student voor 2 van de 3 practical's een onvoldoende heeft gehaald (een fail is hier <5.5)
 • DAN wordt het eindcijfer: 40% Midterm + 60% Final Exam -1
 • Anders wordt het eindcijfer: 40% Midterm + 60% Final Exam 

Instructor View

Als instructor zie je je studenten en hun cijfers op het tabblad Enter Grades. Zoals je kunt zien is elk grade item 1 kolom, waarbij de grade items Practical Assignments 1-3 samen staan in de categorie Practical Assignments.

Zoals hieronder weergegeven, heeft de instructor gekozen voor grade points (20/30), grade scheme symbol (6.7) en grade scheme colour (groen). 

ScreenSteps - Google Chrome

Als we de resultaten daarna bekijken, kunnen we zien dat:

 • Student 1 en Student 2 hetzelfde cijfer kregen voor de midterm en de final exam.
  • Maar voor student 2, 1 punt in mindering werd gebracht op zijn final calculated grade, aangezien hij niet ten minste twee van de practical assignments heeft gehaald.
 • Student 3 en Student 4 hetzelfde cijfer kregen voor de midterm en de final exam.
  • Maar voor student 4, 1 punt in mindering werd gebracht op zijn final calculated grade, aangezien zij niet ten minste twee van de practical assignments heeft gehaald.
  • In dit geval is student 4 ook gezakt voor de cursus.

Student View

Zoals hierboven getoond, zien de studenten hun cijfers en het totaal behaalde aantal punten voor een bepaalde assignment. 

Voorbeeld 2: Reken > 75%  als 100%

In dit voorbeeld heeft een cursus drie assignments, namelijk Practical assignment 1, 2 en 3. Als een student in totaal méér dan 75% heeft gescoord, wordt dit gerekend als 100%.

 1. Met MIN kijkt de formula naar de laagst behaalde score van Practical Assignment 1, Practical Assignment 2 en Practical Assignment 3.
 2. Met IF kijkt de formula of de laagste score kleiner is dan 75.
 3. Indien dit het geval is (parameter true), dan rekent de formula met 0.
 4. Indien dit niet het geval is (parameter false), dan rekent de formula met 100.

Wil je in plaats van percentages, punten gebruiken? Kies dan voor Points Received.  

Voorbeeld 3: Laat de laagste twee cijfers vallen in een set van drie cijfers

In dit voorbeeld heeft een cursus drie assignments binnen een category G Assignments (G1, G2 en G3). Enkel de hoogst behaalde score wordt gebruikt. Hiervoor gebruiken we SUM in combinatie met een IF statement.

 1. Met SUM berekent de formula het totaal van behaalde punten van G1, G2 en G3.
 2. Hiervan wordt de laagste waarde tussen G1 en G2 afgetrokken
 3. Als (IF) de laagste waarde tussen G2 en G3 gelijk staat aan de laagste waarde van G1 en G2, dan wordt ook de laagste waarde tussen G1 en G3 van het totaal afgetrokken.
 4. Indien dit niet het geval is, wordt de laagste waarde tussen G2 en G3 van het totaal afgetrokken.

Voorbeeld met cijfers

Een student haalt een 6 (G1), een 9 (G2) en een 7(G3).

 1. De sum hiervan is 22.
 2. De laagste waarde tussen G1 en G2 is 6, dus 22 - 6.
 3. De laagste waarde tussen G2 en G3 (7) is niet gelijk aan de laagste waarde tussen G1 en G2 (6). Hierdoor wordt de laagste waarde tussen G2 en G3 afgetrokken.
 4. Het eindcijfer is dus:  22(SUM) - 6(G1) - 7(G3) = 9.

Voorbeeld 4: Vervang midterm of final exam - of beide door resit

In dit voorbeeld heeft een cursus twee assignments: midterm en final exam. Hiernaast kunnen de studenten een herkansing (grade item: Resit) maken als zij de midterm, final exam of allebei onvoldoende hebben gescoord. Een onvoldoende is hier kleiner dan of gelijk aan een 5.4. Alle items tellen evenveel mee, dat wil zeggen:

 1. Als een student voor midterm en final exam een voldoende heeft gehaald, wordt het eindcijfer het gemiddelde van deze cijfers.
 2. Als een student voor of de midterm of de final exam een onvoldoende heeft gehaald, telt de voldoende en de resit mee.
 3. Als de student voor zowel de midterm als de final exam een onvoldoende heeft gehaald, telt het cijfer van de resit.
 1. Als de midterm én de final exam  onvoldoende zijn, dan wordt het cijfer van de resit gebruikt.
 2. Als alleen de midterm onvoldoende is, dan wordt het gemiddelde van de final en van de resit berekend.
 3. Als alleen de final onvoldoende is, dan wordt het gemiddelde van de midterm en de resit berekend.
 4. Als de midterm en de final voldoende zijn, dan wordt hier het gemiddelde van berekend.

Voorbeeld 5: Extra formula grade items gebruiken

Het kan handig zijn om een extra formula grade item te maken en deze te gebruiken bij de berekening van de final grade. Dit grade item kan op hidden blijven staan, waardoor de studenten hier niks van merken. In dit voorbeeld heeft een cursus vijf Tutorial assignments, een midterm, final en een resit.

Tutorial assignments (40% van het eindcijfer)
Van de vijf practical assignments tellen de hoogste vier mee in het eindcijfer. In totaal bedraagt dit 40% van het eindcijfer

Midterm, Final en Resit (60% van het eindcijfer)

 

Korte voorbeelden: Laatst behaalde cijfer telt

 • Nested statements:

 • Finalresit en een re-resit; Zie voorbeeld hieronder

Korte voorbeelden: Lab assignments waar alleen 4 van de 5 hoogste cijfers tellen

Formulas hoeven niet alleen op de Final Grade te worden toegepast. Ook Grade Items kunnen hier gebruik van maken. 

 • Midterm en Final, kunnen worden vervangen door een resit, maar alleen als deze hoger is dan gemiddelde van Midterm en Final. 
 • Alles in 1 Final Grade formule zetten is mogelijk, maar aparte grade items maken voor formulas zorgt er voor dat alles.

Video: Formula Grading System

Deze video is alleen beschikbaar in het Engels.

Previous Article Voorbeeld Gradebook: Weighted Grading System
Next Article Grades Advanced Online Training