Instructor Support for Educational Systems

Hoe maak ik een Assignment aan?

Updated on

Dit artikel legt uit hoe je een Assignment aanmaakt en welke mogelijkheden bestaan voor de Assignment tool.

Maak een assignment

Klik hier om een video te bekijken over het aanmaken van een Assignment.

 • Klik op Course Tool in de navigatiebar van de cursus.
 • Klik op Assignments. Nu kom je terecht op de Assignments startpagina. Hier staat ook een overzicht van alle assignments.
 • Klik op New Assignment

Belangrijk: Indien je een groepsopdracht wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je eerst Groepen aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat studenten samen aan opdrachten kunnen werken en dat een opdracht als groepsopdracht beoordeeld kan worden. 

1. Geef de opdracht een titel. Deze wordt getoond op de Assignments startpagina.
2. Je kan het maximum aantal punten te behalen in de Assignment  aangeven door het Grade Out Of aantal in te vullen. Wanneer de Grade Out Of box is aangeklikt, dan verschijnt rechts hiervan In Gradebook. Wanneer hier op geklikt wordt, dan verschijnen er 4 opties:

In Gradebook: Een nieuw grade item wordt aangemaakt

Edit or Link to Existing: Hiermee kan een nieuwe grade item worden aangemaakt en daarbij een grade scheme en grade type gekozen worden of gebruik worden gemaakt van een reeds bestaand grade item

Not in Gradebook: De assignment kan beoordeeld worden, maar de score wordt niet overgenomen in het Gradebook

Reset to Ungraded: De assignment kan niet worden gescored.

Zorg ervoor dat de maximum score hier ingevuld, gelijk is aan de maximum score van het Grade Item. Let goed op dat het maximum aantal punten klopt, want als dit nog wordt aangepast nadat assignments zijn beoordeeld, kan dit leiden tot onverwacht foutief functioneren. Meer informatie is hier te vinden.

3. Geef de deadline aan bij Has Due Date. Belangrijk: als je Now selecteert als due date dan kunnen de Porperties Assignment type en Submission type niet meer veranderd worden. Door op Now te klikken, is de deadline in gang gezet. Zorg ervoor dat de deadline van tevoren is aangegeven bij je studenten. Meer informatie is hier te vinden. 

4. Je kan de beschikbaarheid voor Assignments wijzigen door een Start Date en/of End Date toe te voegen. Door een van beide toe te voegen wordt de beschikbaarheid vóór of na deze data gewijzigd, afhankelijk van de gemaakte selectie:

 • Visible with access restricted: De opdracht verschijnt in de opdrachtenlijst, maar is niet toegankelijk voor studenten.
 • Visible with submission restricted: De opdracht zal toegankelijk zijn en studenten zullen de assignment information kunnen bekijken, maar hun werk niet kunnen inzenden.
 • Hidden: De opdracht zal niet verschijnen in de Assignment List voor studenten.
 • Add availability dates to Calendar: Door dit te selecteren worden de datums toegevoegd aan de Course Calendar.

5. Je kan instructies over de opdracht toevoegen door ze te typen in de HTML-editor box voor Instructions.
6. Additionele informatie kan worden toegevoegd. Je kunt:

Klikken op File upload om een bestand te uploaden. 

Klikken op Attach Link to Existing Activity om een Assignment te koppelen aan een bestaande activiteit (Existing Activity) in Brightspace. 

Klikken op Attach Weblink om een externe link te plaatsen. 

Klik op Record Audio om een geluidsopname op te nemen of te uploaden.  

Klik op Record Video om een video-opname op te nemen of te uploaden. 

7. Hidden from users is automatisch aangezet wanneer een opdracht is gemaakt. Dit betekent dat de studenten de opdracht niet kunnen zien. Deze optie uitschakelen zorgt ervoor dat de opdracht te zien is voor studenten. 

Ben je een groepsopdracht aan het maken? Geef de opdracht dan een naam die duidelijk aangeeft dat het een groepsopdracht is om ervoor te zorgen dat studenten hun werk bij de juiste groep inleveren. 

Typen opdrachten

Onder het tabje Submission & Completion kan je het type assignment of het type submission selecteren. 

1. Selecteer het Assignment Type

 • Klik op Individual assignment als studenten het werk individueel moeten inleveren en als het werk ook individueel beoordeeld wordt.
 • Kies voor Group assignment als studenten een opdracht moeten inleveren per groep waarbij ieder hetzelfde cijfer zal ontvangen. Kies de Group Category om te bepalen welke groep toegang heeft tot de opdracht. Let op: deze optie is alleen beschikbaar als de groepen voorafgaand zijn gemaakt.

2. Selecteer onder Submission type in welk format de studenten de opdracht moeten inleveren. 

 • File submission. Studenten leveren de opdracht in door een willekeurig bestand te uploaden (bijvoorbeeld een Word of PDF file). 
 • Text submission. Studenten kunnen een stuk schrijven en posten, een foto inleveren of een link naar hun werk inleveren. Een html-editor box biedt een ruimte om dit soort opdrachten in te leveren. Een student kan zo bijvoorbeeld een link inleveren van een opdracht waarbij een website gemaakt moet worden.
 • On paper submission. Studenten leveren de opdracht in via een papieren document (hard copy). Studenten hoeven de opdracht niet in te leveren bij Assignments, maar door deze optie te gebruiken kun je toch feedback geven in het Grade Book. Notitie: Je kunt bij deze functie geen gebruik maken van Turnitin.
 • Observed in person. Je kunt feedback geven over een opdracht gemaakt in de klas of tijdens een werkgroep. Dit zou bijvoorbeeld feedback kunnen zijn voor een presentatie of een opdracht. Je kunt de opdracht achteraf ook een cijfer geven. Zowel de docent als de student hoeven geen document te uploaden in Assignments. Deze functie zorgt ervoor dat je toch feedback kan geven in het Grade Book. Notitie: Je kunt bij deze functie geen gebruik maken van Turnitin. 

Let op: Als  je gebruik wilt maken van Turnitin in een Brightspace opdracht, kies dan bij Submission type voor File submission  

'File submission'

1. Kies de hoeveelheid documenten die ingeleverd dienen te worden voor de opdracht bij Files Allowed Per Submission. Je kunt ervoor kiezen om studenten één document te laten uploaden (One File) of om meerdere documenten te laten uploaden (Unlimited). 

2. Kies de hoeveelheid inzendingen toegestaan per student of groep. Je hebt hierbij een aantal keuzes: alle inzendpogingen opslaan (All submissions are kept),  alleen de meest recente poging opslaan (Only most recent submission is kept) of slechts één inzendingspoging toestaan (Only one submission allowed). 

 • Als je de optie 'Only the most recent submission is kept' selecteert, moet het vooral bij groepsopdrachten goed worden gemeld aan studenten. Als studenten het werk onderling opsplitsen en de bestanden afzonderlijk uploaden, wordt alleen het laatst geüploade bestand opgeslagen. Als je de optie 'Only one submission allowed' selecteert, sluit de opdracht zodra iemand uit de groep een bestand uploadt. Zorg ervoor dat je dit ook duidelijk met studenten communiceert! 
 • Als je wilt dat studenten meerdere bestanden uploaden, kies voor 'Unlimited' in combinatie met 'All submissions are kept'

 'Text submission'

Kies hoe je inzendingen (submissions) wilt ontvangen. 

 • Als alle inzendpogingen moeten worden opgeslagen, kies je 'All submissions are kept'. 
 • Als alleen de meest recente pogingen moeten worden opgeslagen, kies je 'Only the most recent submission is kept'. 
 • Als studenten één inzending mogen opsturen, kies je 'Only one submission allowed'.

'On paper submission' en 'Observed in person'

Via de optie Marked as completed, kun je selecteren hoe een voltooide opdracht is geregisteerd. Dit kan gedaan worden via: 

 • Manually by learners: studenten registreren de voltooide opdrachten zelf in Brightspace. 
 • Automatically on evaluation: de opdracht is voltooid door de student als je het werk hebt beoordeeld. 
 • Automatically on due date: de opdracht is voltooid door de student als de deadline is geweest. 

Door het verstrekken van je email adres onder Notification Email,  ontvang je een automatische mail voor elke student die een inzending heeft gedaan. Notitie: meerdere email adressen met een komma. 

Evaluatie en feedback

Onder de tab Evaluation & Feedback kan je:

1. Een Rubric toevoegen 

2. Annotation Tools aanzetten indien je gebruik wilt maken van Brightspace's Annotation Tool om inline feedback te geven. 

3. Anonymous Marking aanzetten indien je anoniem feedback wilt geven. 

4. Turnitin aanzetten door te klikken op Manage Turnitin

Maak een video-opdracht

Het is mogelijk om studenten een Video-assignment te laten inleveren. Hiervoor moeten studenten eerst een video uploaden naar Kaltura en vervolgens indienen bij de opdracht. Als je een Video-assignment wilt maken, klik op 'File submission' of 'Text submission' voor het gewenste type inzending. Met:

 • File submission: Studenten leveren een ander bestand in naast de video (bijvoorbeeld een tekstbestand met een beschrijving of een verklaring). Studenten uploaden dit bestand in een opdracht (bijvoorbeeld een Word-bestand of PDF-bestand) en plaatsen de link naar de video in het commentaargedeelte in Kaltura.
 • Text submission: Studenten plaatsen de link naar de video in Kaltura en ze hebben de mogelijkheid om een korte samenvatting toe te voegen in het commentaargedeelte van de opdracht. Gebruik deze optie als studenten alleen een video moeten inleveren en niks anders.  

Verder zijn de optionele instellingen van de video-assignments gelijk aan die van de andere assignments.

Video over het aanmaken van een  Assignment

Deze video is gemaakt door Brightspace-leverancier D2L. Sommige schermen hebben een ander uiterlijk dan de Brightspace-omgeving van de Universiteit Leiden.

Previous Article Hoe gebruik ik Assignments?
Next Article Hoe stel ik restricties in voor een opdracht en/of stel ik verschillende (verval)data in per groep of sectie van studenten?