Instructor Support for Educational Systems

Hoe pas ik de beschikbaarheid van mijn Content aan wanneer ik deze aanmaak of aanpas?

Updated on

In dit artikel wordt beschreven hoe de beschikbaarheid van Content wordt ingesteld bij het maken of bewerken ervan.

Merk op dat u de beschikbaarheid van Content ook aangepast kan worden vie de Manage Dates functionaliteit te vinden in de Course Tools > Course Admin section

Hou er rekening mee dat de zichtbaarheidsinstelling (Visible/Hidden) deze instellingen teniet doet. Content die op Hidden staat blijft hidden ondankt ingestelde Availability Dates.

Bij het maken of toevoegen van nieuwe Content aan je Course Offering heb je de mogelijkheid om beschikbaarheid in te stellen via de sectie Availability Dates. Deze Availability Dates worden getoond in de Content Topics in je Course Offering onder de titel van het Content Topic. In dit voorbeeld gebruiken we de workflow voor het maken van een nieuw HTML-bestand, maar dit werkt ook voor de meeste andere Content, hetzij bij het maken van inhoud via Add Existing of Create New, hetzij bij het bewerken van bestaande Content.

Bij het toevoegen van de Content ziet u aan de rechterkant Availability Datesmet de optie om het volgende toe te voegen:

 1. Start Date: Als u een begindatum toevoegt, kunnen uw leerlingen deze Content pas zien als de begindatum is verstreken.
 2. End Date: Als u een Einddatum toevoegt, kunnen uw leerlingen deze Content niet meer zien als de Einddatum is verstreken.
 3. Due Date: Due Dates kunnen optioneel worden ingesteld voor Content, maar de manier waarop hangt af van het type Content.
  • Voor Content zoals HTML files, Lessons, Web links etc, hebben Due Dates geen impact. Dit si omdat Due Dates gekoppeld zijn aan Brightspace functionaleit die nog niet ontsloten is.
  • Voor Content zoals Assignments en Quizzes zal functioneren zoals je zou verwachten. De student moet zijn of haar werk inleveren voor de Due Date.
  • For External Learning Tools hangt het af van de desbetreffende tool of de Due Date doorgezet wordt naar Brightspace. PeerMark zet deze inderdaad wel door, maar Feedback Fruits niet. U kunt de Due Date nog steeds handmatig instellen, maar dan moet u ervoor zorgen dat deze overeenkomt met de Due Date die in de tool is ingesteld
 4. Let er op dat de visibility toggle ingesteld staat op visible. Availability Dates overrulen dit niet!
 5. Release conditions: Als u een release condition toevoegt, kunnen uw leerlingen deze Content pas zien wanneer je hieraan voldoen. Door bijvoorbeeld de Content alleen te laten zien wanneer de leerling een opdracht heeft ingeleverd. Voor meer informatie over release conditions kijk hier.

Availability Dates zijn optioneel. Als u wilt dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor uw studenten, stel dan geen begindatum of einddatum in.

In de afbeelding hierboven ziet u het resultaat van het instellen van Availability Dates voor Content Topics en Modules. Let op: buiten deze  Availability Dates zal de Content NIET zichtbaar zijn voor uw leerlingen!

Previous Article Hoe pas ik de beschikbaarheid van Content aan?
Next Article Hoe vervang ik een bestaand document?