Instructor Support for Educational Systems

Quiz Statistieken: waar vind ik ze en wat laten ze zien?

Updated on

Dit artikel legt uit wat Quiz Statistieken zijn, waar je ze kan vinden en wat ze laten zien. 

De inhoud van dit artikel bestaat uit

Nadat studenten een quiz hebben afgerond, is het mogelijk om statistieken te bekijken van hun prestaties. Je kan het gemiddelde bekijken, maar ook gedetaileerde informatie zien over specifieke quiz vragen.

  • Navigeer naar Course Tools in de navbar van de cursus.
  • Klik op Quizzes. Je komt op de quiz homepagina terecht.

1. Klik op Statistics (derde tab). Je krijgt een overzicht van alle quizzen en de gemiddelde score per quiz.

2. Klik op een quiz om specifieke statistieken te zien

Je kan ook navigeren naar de statistiek pagina via het quiz quick-menu. Om deze optie te gebruiken, klik je op het pijltje naast de naam van de quiz die je wilt bekijken en kies je Statistics.

User Statistics

In de tab User Stats zie je:

  • Een grafische weergave van de score verdeling, gebaseerd op de scores van de studenten (Grade Distribution).
  • De gemiddelde score van de klas (Class Average).
  • Welke score elke individuele student heeft behaald. Je kan ook zoeken naar een specifieke student door Show Search Options.

Question Statistics

In Question Stats (tweede tab) zie je:

  • Een grafische weergave van het klas gemiddelde per quiz vraag (x-as) en het percentage vragen waarbij een zelfde score is behaald (y-as).
  • Het gemiddelde cijfer, standaarddeviatie en discriminatie index voor elke vraag.

Klik op een vraag om te bekijken wat de exacte vraag, het goede antwoord en de feedback/hints waren.

Voor een uitgebreide uitleg over de statistieken zoals de standaarddeviatie en discriminatie index, klik je op What do the statistics on this page mean?. Dit vind je boven de tabel aan de rechterkant.

Question Details

Onder Question Details (derde tab) kan je:

  • Extra informatie voor elk individu bekijken, bijvoorbeeld hoeveel studenten (aantal en percentage) een bepaald antwoord hebben gekozen bij een meerkeuzevraag.
  • Statistieken filteren op datum waarop studenten de quiz hebben gemaakt. Selecteer één of meerdere data en klik op Apply

Vanuit elke tab kun je klikken op Export to CSV of Export to Excel in de rechter bovenhoek van het scherm om de statistieken te exporteren naar een CSV of Excel bestand. 

Bij het exporteren van gegevens uit Brightspace dient u rekening te houden dit hier mogelijk privacy gevoelige informatie tussen zit. We vragen dan ook voorzichtig om te gaan met deze gegevens.

Previous Article Quizzes becijferen
Next Article Hoe maak ik een (statistisch) rapport van een quiz?