Instructor Support for Educational Systems

Hoe pas ik mijn e-mailnotificaties aan?

Updated on

Klik hier om een video te bekijken over het aanpassen van e-mailnotificaties.

Notificaties zijn updates van een cursus die je per e-mail ontvangt. Ze hebben geen betrekking op de meldingen in Brightspace zelf. Je kunt kiezen van welke cursussen en cursusonderdelen je updates per e-mail wilt ontvangen. In dit artikel wordt het volgende besproken: 


Let op! Alleen notificaties kunnen worden veranderd, meldingen in Brightspace zelf kunnen niet worden uitgezet. 

Notificatie instellingen

Standaard ontvang je een e-mail wanneer de volgende gebeurtenissen plaatsvinden in Brightspace:

  • Een nieuwe announcement is beschikbaar
  • Een announcement is ge-updated 
  • Feedback voor een assignment is vrijgegeven
  • Feedback voor een assignment is ge-updated
  • Een nieuw cijfer is vrijgegeven
  • Een cijfer is bijgewerkt

Veel van de activiteiten die resulteren in een e-mailnotificatie zijn het gevolg van je eigen acties. Daarom zullen de e-mailnotificaties van meer nut zijn voor studenten dan voor docenten. De reden dat je jouw e-mailnotificaties kunt beheren, is dat studenten en docenten dezelfde opties voor e-mailnotificaties hebben.

  1. Klik op je naam in de minibar.
  2. Selecteer Notifications.

Samenvatting van je activiteit

Selecteer of je een dagelijkse samenvatting van e-mailnotificaties wil ontvangen onder Summary of Activity. Als je een samenvatting van e-mailnotificaties wil ontvangen, kun je het moment van de dag waarop je deze samenvatting wil ontvangen wijzigen. Als je deze instelling niet wijzigt, ontvang je standaard de samenvatting om 00:00.

Notificaties per gebeurtenis

Onder Instant Notifications kun je kiezen van welke activiteiten je meteen een e-mailnotificatie wil ontvangen. Dit geldt voor alle cursussen, behalve voor de cursussen die zijn uitgeschakeld onder Exclude Some Courses. Hoewel Activity Feed zichtbaar is als optie om te selecteren, maakt de Universiteit Leiden geen gebruik van de functie Activity Feed.

Cijfers en toekomstige cursussen

Customise Notifications laat je kiezen of je e-mailnotificaties over cijfers, oude, toekomstige (cursussen die een startdatum in de toekomst hebben) en inactieve cursussen wil ontvangen.

Cursussen uitsluiten

Met Exclude Some Courses kun je een aantal cursussen selecteren waarvan je geen e-mailnotificaties wil ontvangen. 

Klik op Manage Course Exclusions

1. Klik op het kruisje achter de naam van de cursus(sen) waarbij je niet op de hoogte wil worden gehouden van activiteiten. 

2. Als je e-mailnotificaties van een bepaalde cursus hebt uitgeschakeld waarvoor je nu meldingen wil inschakelen, klik dan op Manage my course exclusions en klik op Restore excluded courses om alle cursussen in één keer te herstellen of ga naar de cursus en klik op de pijl naast de naam van de cursus om de e-mailnotificaties voor die cursus opnieuw te activeren.

Klik op Save om alle wijzingen op te slaan.

Stoppen van e-mailnotificaties van de System Announcements

Let op! Hiermee zet je alle e-mail notificaties uit van het systeem, ook de belangrijke zoals wanneer een systeem offline is!

  1. Zoek in het pop-upvenster Manage Course Exclusions naar Leiden University
  2. Klik vervolgens op het kruisje

Vanaf nu ontvang je geen e-mailnotificaties als er een announcement op de Brightspace Homepage wordt geplaatst, maar je ontvangt nog wel e-mails van cursusnotificaties.

Video over hoe je notificaties kan aanpassen

Deze video is gemaakt door Brightspace leverancier D2L. Sommige afbeeldingen kunnen afwijken van de Universiteit Leiden versie.

Previous Article Hoe pas ik mijn account aan?
Next Article Hoe gebruik ik voornaamwoorden op Brightspace?