Instructor Support for Educational Systems

Grade Categories aanmaken

Updated on

In dit artikel leggen we uit wat Grade Categories zijn, wanneer je ze moet gebruiken en hoe Grade categories kunt maken.

Wat zijn Grade Categories?

Grade Categories ordenen en groeperen gerelateerde Grade Items in het gradebook. Bijvoorbeeld: een Grade Category 'schrijfopdrachten' om opdracht-items te groeperen of een category 'participatie' om discussie-items te groeperen.

Grade categories zijn ook handig als je wilt dat alleen het hoogste cijfer (bijvoorbeeld een herkansing) meetelt voor het berekende eindcijfer in een Weighted Grading System.

Welke soorten Grade Categories zijn er?

Binnen in de grade categories bepalen de grade items de soort grade category en waar deze voor gebruikt kunnen worden. Er bestaan twee soorten categorieën. Om het verschil tussen deze twee uit te leggen, noemen we ze de berekenende category en de organiserende category.


  • Berekenende category: de grade categorieën die het subtotaal van de categorie berekenen. Dit subtotaal wordt meegenomen in de final grade. De grade items die hier bij horen zijn Numeric, Selectbox en Pass/Fail grade items
  • Organiserende category: de grade categorieën die NIET het subtotaal berekenen en dus geen effect hebben op de final grade. De grade items binnen de category worden wel meegenomen in de final grade, maar de category heeft hier geen invloed op. Deze categorieën worden slechts gebruikt om het gradebook inzichtelijk te houden bij een groot aantal grade items. De grade items die hier bij horen zijn Formula, Text en Calculated grade items.

De bovenstaande afbeelding geeft het volgende voorbeeld weer: De category Assignments bevat twee Numeric grade items, namelijk Assignment 1 en Assignment 2. Doordat gekozen is voor numeric grade items, wordt het subtotaal berekend. Dit subtotaal wordt meegenomen in de final grade, in plaats van de twee losse grade items.

De category Formulas bevat twee Formula grade items, namelijk Formula 1 en Formula 2. Doordat gekozen is voor  formula grade items, wordt geen subtotaal berekend. In de final grade worden beide grade items meegerekend. 

In de rest van deze handleiding worden Numeric grade items gebruikt.

Aan de slag met Grade Categories

Nadat je klaar bent met De eerste keer Gradebook instellen met de Grades Setup Wizard, kun je Grade Categories aanmaken, waarbinnen je Grade Items kunt groeperen. 

Hoe maak ik een Grade Category aan?

Ga naar Grades > Manage Grades. Selecteer New en klik op Category

Voer een naam voor de Category in. 

  1. Voer het totale gewicht (in procent) in dat de Grade Category moet bijdragen aan het eindcijfer.
  2. Kies de gewenste verdeling.

Pas de Display Options naar wens aan. 

Klik vervolgens op Save and Close. De cijfercategorie is nu aangemaakt!

Welke verdeling moet ik gebruiken?

Handmatig gewicht toekennen aan items in de Category

Selecteer Manually assign weight to items in the category wanneer Grade Items binnen een Category verschillende gewichten hebben. Let er op dat Grade Items binnen een Category gecombineerd een gewicht van 100% moeten hebben. 

Zoals hierboven te zien is:

  1. Hebben we een Grade Category  'Midterm' die voor 10% bijdraagt aan het eindcijfer.
  2. Binnen die Category hebben we een Grade Item 'Midterm MC questions' dat bestaat uit 25 punten en 25% van de categorie uitmaakt.
  3. En een Grade Item 'Midterm Essay Question' dat bestaat uit 10 punten en 75% van de categorie uitmaakt. 

Verdeel gewichten naar punten over alle Grade items in de Grade Category

Distribute weights by points across all items in the categorie werkt hetzelfde als Manually assign weight to items in the category, maar in plaats van de gewichten zelf in te stellen, worden deze berekend op basis van het maximum aantal punten per Grade Item.


Zoals hierboven te zien is:

  1. Hebben we een category 'Midterm' die voor 10% bijdraagt aan het eindcijfer.
  2. Binnen die category hebben we een Grade Item 'Midterm MC questions' dat bestaat uit 25 punten.
  3. En een Grade Item 'Midterm Essay Question' dat bestaat uit 10 punten.

Zoals je kan zien zijn de gewichten in de laatste categorie automatisch verdeeld op basis van het aantal punten per Grade Item.

Het gewicht gelijkmatig verdelen over alle items en het laagste cijfer niet meenemen

Selecteer Distribute weight evenly accross all items en voer een '1' in bij het vakje voor Number of lowest non-bonus items to drop for each user. Als je de category op deze manier instelt, zal het laagste cijfer niet worden meegenomen. 

Dit is een goede manier om herkansingen te gebruiken in een gewogen beoordelingssysteem. Klik hier voor meer informatie. 

Wanneer moet ik Grade Categories gebruiken?

Zodra je wilt werken met herkansingen in een gewogen beoordelingssysteem, zul je gebruik moeten maken van Grade Categories

Een andere goede reden om met Grade Categories te werken is om het Gradebook te structureren, vooral als er veel Grade Items in de course zijn.

Previous Article De eerste keer Gradebook instellen met de Grades Setup Wizard
Next Article Grade Items aanmaken