Instructor Support for Educational Systems

Welke instellingen en restricties kan ik toevoegen aan Discussion Forums en Topics?

Updated on

In dit artikel kun je lezen welke algemene instellingen mogelijk zijn voor discussies en welke instellingen mogelijk zijn voor een specifiek forum/topic. Aan het einde van het artikel staat een instructie video over het toevoegen van restricties aan een forum of topic.

Hoe verander ik de algemene instellingen van Discussions?

In de instellingen kan je bepalen op wat voor manier topics en posts worden weergegeven, de standaardinstelling van het beoordelen van posts en of je wilt dat je automatisch je eigen threads volgt. Deze instellingen beïnvloeden vooral je eigen weergave van Discussions.

 • Ga naar Course Tools in de navigatiebalk van de cursus.
 • Klik op Discussions. Je ziet nu de Discussions startpagina.
 • Klik op Settings (onder de navigatiebalk).

Onder Personal Settings kun je onder andere instellen hoe je het liefst een discussie weergeeft. Deze instellingen zijn voor jou persoonlijk en zullen niet voor andere gebruikers worden aangepast.

 • Display Settings: vink Always show the Discussions List pane als je een overzicht wil zien van alle discussiefora en topics. Het overzicht verschijnt aan de linkerhand van het scherm wanneer je op een topic of thread hebt geklikt. Vink Display Deleted Posts aan als je verwijderde posts wil kunnen zien.
 • Default View: selecteer of je de titels van de posts onder elkaar wil zien en de posts zelf opent (Grid View) of dat je alle posts volledig onder elkaar ziet (Reading View)
 • Reply Settings: vink dit aan als je wilt dat de originele post zichtbaar is in het antwoord.
 • Subscription settings: vink dit aan als je automatisch een zelf-gemaakte thread wilt volgen.

Onder Org Unit Settings kan je selecteren of studenten discussie-berichten kunnen beoordelen en zo ja, of deze beoordeling is gebaseerd op sterren of via een upvote/downvote systeem.

 • No Ratings als je wilt dat studenten geen posts kunnen beoordelen.
 • Five-star Rating Scheme als studenten posts kunnen beoordelen op basis van een vijf-sterren schema.
 • Up Vote/Down Vote Rating Scheme voor een stem-systeem.
 • Up Vote Only Rating Scheme voor een stem-systeem met alleen upvotes.

In de instellingen van het beoordelingsschema kan je de standaardinstellingen bepalen voor wanneer je een nieuw topic aanmaakt. Deze standaardinstelling kan altijd overreden worden wanneer je een nieuw topic aanmaakt.

De Grid View Settings geven de mogelijkheid om aan te passen wat je te zien krijgt in de grid:

 • Vink Topic Descriptions aan wanneer je een korte beschrijving van het topic wil zien. NB: deze beschrijving is zichtbaar voor alle deelnemers aan de discussie!
 • Selecteer Threaded als je alle posts in een thread onder elkaar wilt zien. Selecteer Unthreaded als je de posts in een chronologische volgorde wilt zien.
 • Vink Show the preview pane aan als je wilt dat alle posts openen in de onderste helft van het scherm in plaats van in een nieuw scherm.
 • Vink Show the search bar aan als je de zoekbalk beschikbaar wilt hebben om een specifieke post te vinden.
 • Vink Post ID als je de ID van een post wilt laten zien.
 • Vink Org Identified ID aan als je de ID van de auteur van een post wilt laten zien.
 • Vink Limit the number of characters of the subject to display in the post als je niet wilt dat lange titels van een post volledig zichtbaar zijn. Geef in het vakje het maximale aantal karakters dat weergegeven mag worden.

Klik Save and Close om je aanpassingen op te slaan en terug te keren naar de Discussies-startpagina. 

Hoe voeg ik restricties toe aan een discussion forum of topic?

Het Restrictions tab geeft de mogelijkheid om voorwaarden te hangen aan de beschikbaarheid en/of zichtbaarheid van discussiefora op de volgende manier:

 • Availability wordt gebruikt om een begin- en/of einddatum in te stellen voor de periode waarin studenten een forum/topic kunnen zien.
 • Locking Options worden gebruikt om te in te stellen of studenten een thread kunnen starten of kunnen reageren op een thread.
 • Release Conditions worden gebruikt om te bepalen wanneer forum beschikbaar is (bijvoorbeeld: studenten kunnen het forum alleen zien als ze een score van 80% of hoger op een bepaalde quiz. Je kan meerdere Release Conditions aan een enkel forum hangen).
 • Group and Section Restrictions worden gebruikt om te bepalen voor wie het forum beschikbaar is (bijvoorbeeld: alleen studenten van Werkgroep 1 kunnen het forum zien).

Hoe voeg ik Restrictions toe?

 • Ga naar Course Tools in de navigatiebalk van je cursus
 • Klik op Discussions; je kan nu de discussies startpagina zien.
 • Klik op het pijltje naast Forum of Topic titel waarbij je restrictions wilt toevoegen.
 • Klik op Edit Forum of Edit Topic.
 • Klik op Restrictions (het tweede tabblad).

Het is niet mogelijk de restricties aan te passen als er al discussies zijn gestart. 

Restricties van een forum zijn leidend op de restricties van een topic. Dit betekent bijvoorbeeld dat een topic alleen zichtbaar is als het forum ook zichtbaar is.

Availability

 • Vink Hide from Users aan als je het topic wilt verbergen.
 • Vink Has Start Date aan als het topic zichtbaar moet zijn vanaf een bepaalde datum en tijd. Vul deze vervolgens in in de invulvakken.
 • Vink Has End Date aan als het topic zichtbaar moet zijn tot een bepaalde datum en tijd. Vul deze vervolgens in in de invulvakken.
 • Vink Display in Calendar aan als je wilt dat de data zichtbaar zijn in de kalender van de studenten.

Locking Options

 • Selecteer Unlock forum/topic als je wilt dat het forum of de topic altijd beschikbaar is voor bijdrages van studenten. Deze optie is de standaardinstelling.
 • Selecteer Lock forum/topic als je wilt dat het forum of de topic niet beschikbaar is voor bijdrages van studenten.
 • Selecteer Unlock forum/topic for a specific date range als je het forum of de topic voor een specifieke periode beschikbaar wil maken voor bijdrages van studenten:
  • Vul een start en/of einddatum in.
  • Vink Display in Calendar aan als je wilt dat de data zichtbaar zijn in de kalender van de studenten. 

Release Conditions

 • Klik op Attach Existing om bestaande Release Conditions toe te voegen.
  • Selecteer de juiste voorwaarde (condition).
  • Klik Add.
 • Klik op Create and Attach om een nieuwe release condition toe te voegen.
  • Selecteer de voorwaarde die je wilt toevoegen.
  • Klik Create.
 • Het dropdown menu geeft de keuze of studenten maar aan één voorwaarde (Any condition must be met) of aan alle voorwaarden (All conditions must be met) van de toegevoegde Release Conditions moeten voldoen om toegang tot het forum te krijgen.

Group and Section Restrictions

 • Vink Restrict this forum to the following groups and sections aan om toegang tot dit forum te verbieden voor bepaalde groepen.
 • Klik Add Groups and Sections en selecteer de specifieke groep of sectie. Klik op Add.
 • Klik Save and Close om terug te keren naar de discussie startpagina of Save and Add Topic om een topic aan te maken.

Informatie video over het toevoegen van restricties aan een discussie

Deze video is gemaakt door Brightspace leverancier D2L. Sommige schermen kunnen er anders uit zien dan de Universiteit Leiden Brightspace omgeving.

Deze video is alleen beschikbaar in het Engels

Previous Article Hoe maak ik een nieuwe Discussion aan via Content?
Next Article Hoe maak ik een discussietopic aan per groep?