Instructor Support for Educational Systems

Anonymous Marking - Een overzicht

Updated on

Anonymous Marking is een tool in Brightspace waarmee je de opdrachten van je studenten kunt nakijken zonder dat je de identiteit van de student kent. Anonymous Marking is alleen beschikbaar voor Assignments.

Zoals je kunt zien bij nummer 1, worden de studenten allemaal weergegeven als Anonymous User, maar de naam van de activiteit wordt wel weergegeven (in dit geval heet de opdracht AnonymousTest).

Als je op Anonymous User klikt, zie je de evaluatiepagina. Hier kun je feedback geven aan je studenten (1), maar zoals je kunt zien, kun je deze feedback niet publiceren (2). Om feedback voor anonieme opdrachten te publiceren, ga je naar Assignments > Selecteer je opdracht (in dit geval AnonymousTest) > Publish All Feedback.

Anonymous Marking kan worden gebruikt in combinatie met Turnitin. Wanneer Grademark van Turnitin wordt geopend, wordt de naam van de student niet weergegeven en ingesteld op 'Anonymous'.

Previous Article Hoe beheer ik Announcements?
Next Article Hoe kijk ik een assignment na met anonymous marking?