Instructor Support for Educational Systems

Hoe gebruik ik Pitch2Peer voor een Assignment?

Updated on

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Pitch2Peer kan gebruiken om studenten elkaars werk te laten nakijken.

Wat is Pitch2Peer?

Pitch2Peer is een middel dat gebruikt kan worden om studenten te laten leren van elkaars werk en feedback. Na een opdracht, zoals een presentatie van persoonlijk onderzoek of een literatuuronderzoek, leveren studenten hun 'pitch' in bij Pitch2Peer.  

Het programma ondersteunt verschillende soorten 'pitches', zoals video's, foto's, posters, slideshows, animaties en teksten. Het is ook mogelijk om externe media te gebruiken, zoals YouTube en Prezi-presentaties. Studenten kunnen gevraagd worden om reflecties op hun eigen werk te maken en één of meerdere 'pitches' van medestudenten te beoordelen (anoniem indien nodig). Je kunt de studenten vragen om met specifieke criteria en/of vragen in gedachten te reflecteren of beoordelen. Daarnaast kunnen studenten worden gemotiveerd door de beste pitches te belonen met 'likes' en 'medals'. Als docent kan je vanzelfsprekend ook feedback geven. 

Waar vind ik Pitch2Peer

 1. Ga naar Content
 2. Selecteer de module/submodule waar je de Pitch2Peer Assignment wilt plaatsen
 3. Klik op Add Existing en daarn op More
 4. Scroll naar beneden en klik op Pitch2Peer.

Voer in het volgende scherm een naam voor je Pitch2Peer module in, dit is de naam die in de content area komt te staan EN de name van het grade item als je kiest om cijfers te verzenden van Pitch2Peer naar het Gradebook.

Klik tot slot op Add Pitch2Peer.

De Pitch2Peer assignment staat nu in je content:

De Pitch2Peer staat standaard op visible. Zet hem op hidden als je nog niet wil dat je studenten erbij kunnen. 

Hoe gebruik ik Pitch2Peer?

De hoofdpagina van Pitch2Peer verschijnt wanneer je Pitch2Peer selecteert. De hoofdpagina bevat drie categorieën.

 • Home: Je kunt snel de opdracht en het aantal pitches zien. Daarnaast kan je gemakkelijk persoonlijke instellingen aanpassen of naar 'Help' gaan indien nodig
 • Gallery: Geeft een overzicht van de opdrachten en de bijbehorende pitches.
 • Manage Module: Hier kan je alle instellingen en opdrachten aanpassen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

Voorbereiding: studenten toevoegen in Pitch2peer

Pitch2peer is een aparte tool en we raden aan dat je studenten importeert daarin voordat ze documenten gaan inleveren. Doe je zo'n import van studenten niet, dan moet je zeker weten dat alle studenten al eens minimaal één keer in Pitch2peer hebben ingelogd, anders kunnen studenten elkaar niet vinden om aan een 'team' toe te voegen om feedback aan te vragen.

De handigste volgorde is als je eerst de lijst studentnummers en studenten uit Brightspace downloadt. Zie hiervoor Hoe exporteer ik de Classlist, inclusief groepsinschrijvingen of sectieinschrijvingen?, maar kies alleen  bij 'User details' voor: First name, Last name, Email. Vink alle gegevens over cijfers uit, want die heb je niet nodig. De Username (studentnummer) komt vanzelf mee in de export. Maak daarna je Pitch2peer-opdracht aan en importeer vervolgens je studentenlijst.

 1. Ga in Pitch2peer naar Manage module > Students in het bovenmenu.
 2. De lijst met alle studenten in deze module wordt getoond, die nu waarschijnlijk nog leeg is.
 3. In het scherm menu (rechterbovenhoek), klik op Import students.
 4. Klik op Upload File en selecteer je csv-bestand. Een voorbeeld wordt getoond van de studentennamen en -accounts die Pitch2Peer kon lezen uit het bestand.
 5. Als dit er goed uitziet, klik dan op Import students into module. Het dialoogvenster sluit, en de studentenlijst van de module wordt getoond.
 6. De studentenlijst toont nu alle studenten in je module, inclusief de studenten die je zojuist hebt toegevoegd.

Manage module

De manage module categorie bestaat uit verschillende subcategorieën waarmee alles in Pitch2Peer kan worden beheerd. 

 1. Module settings
  Hier kan je de module-instellingen aanpassen, zoals de moduletitel en de toegang voor studenten.
 2. Assignments
  Geeft een overzicht van de bestaande opdrachten en de data en tijden van de opdrachten. Hier kunnen ook nieuwe opdrachten worden toegevoegd (toevoegen van nieuwe opdrachten wordt later verder toegelicht).
 3. Pitches
  Geeft een overzicht per opdracht van alle pitches die zijn ingeleverd door studenten.
 4. Peer reviews
  Geeft  een overzicht per opdracht van alle beoordelingen die zijn ingeleverd door studenten.
 5. Reflections
  Geeft een overzicht per opdracht van alle reflecties die zijn ingeleverd door studenten.
 6. Comments
  Geeft een overzicht van alle opmerkingen.
 7. Grades
  Geeft een overzicht per opdracht van alle cijfers die zijn gegeven door studenten.
 8. Students
  Geeft een overzicht van alle studenten die zijn ingeschreven voor Pitch2Peer-opdrachten.

Nieuwe opdracht toevoegen

Vul onderstaande gegevens in wanneer je een nieuwe opdracht toevoegt:

 1. De titel van de opdracht.
 2. Pitch type.
 3. Criteria en de manier van beoordelen. 
 4. Kies of de optie voor reflectie wel/niet wordt ingeschakeld. 
 5. Selecteer een tijdsperiode.
 6. Check alle opties voor de opdracht en sla op.

Pitch2Peer voor groepen

Let op: Pitch2Peer groepen zijn niet gekoppeld aan Brightspace Groups

Om Pitch2Peer in groepen te gebruiken moet je een Pitch2Peer module plaatsen per groep, en daar een release condition aan toevoegen.

 1. Ga naar Content.
 2. Kies de module/submodule waar je de Pitch2Peer groepsopdracht wil plaatsen.
 3. Klik op Add Existing, vervolgens op More.
 4. Scroll naar beneden en klik op Pitch2Peer.

 

In dit scherm kan je de naam van de module toevoegen, dit is de naam van de opdracht in het Content scherm. Voor gemak raden wij aan om Groep XX toe te voegen aan deze naam, zodat je makkelijk weet voor welke groep de Pitch2Peer module is.

Klik als laatste op Add Pitch2Peer

Als de module is geplaatst in Content, zou het er zo uit moeten zien.  

Klik op de drie puntjes links boven, en klik op View Release Conditions

Klik in het volgende scherm op create en zet de conditie voor de groep,. Klik als laatste op Create, en dan op Save.

Herhaal deze stappen voor elke groep, het Content scherm zou er dan zo uit moeten zien.

Zo als je ziet is er een Pitch2Peer opdracht per groep. Ga verder zoals beschreven bij het kopje Hoe gebruik ik Pitch2Peer

Becijferen Pitch2Peer Assignments

Becijfer de Pitch2Peer assignments op een schaal van 1-10. Gebruik een punt om de decimalen te scheiden.

Bijvoorbeeld becijfer een assignment met een 7.6

Als je een tweecijferig nummer invoert zonder een punt, kunnen de cijfers niet worden overgezet naar Brightspace Grades. 

Bijvoorbeeld als je 76 invoert als het cijfer, kan het cijfer niet worden overgezet naar Brightspace. Voer 7.6 in.

Verzend cijfers van Pitch2Peer naar Gradebook

 1. Ga naar de Pitch2Peer module.
 2. Klik op Manage Module.
 3. Klik op Grades.

Ik het volgende scherm, klik op het Hamburger Menu Icoon en klik op Send Grades

Pas het weight NIET aan, klik alleen op Send Grades to Brightspace

Let op dat Grade Weight niet het Weight is dat gebruikt wordt om de Final Grade te berekenen, ook al lijken ze het zelfde door de naam.

Ga naar Grades en zie het nieuwe Grade item "Pitch2Peer"

Klik op Edit om:

 • De naam van het grade item aan te passen
 • De Weight te veranderen
 • Een ander Grade Scheme te gebruiken
 • Zichtbaarheid voor studenten aan te passen

Wijzig Maximum Points niet. Dit moet altijd 100 punten blijven.

Pitch2Peer Help Center

Klik op Help in de module om meer informatie te krijgen over Pitch2Peer functionaliteiten of praktische tips voor het maken van Pitch2Peer opdrachten.

Previous Article Hoe beoordeel ik een groepsopdracht?
Next Article Hoe gebruik ik Submission Logs bij Assignments?