Instructor Support for Educational Systems

Hoe stel ik restricties in voor een opdracht en/of stel ik verschillende (verval)data in per groep of sectie van studenten?

Updated on

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je restricties instelt voor een opdracht en/of verschillende (verval)data instelt per groep of sectie van studenten. 

Inhoudsopgave

Restricties instellen voor een opdracht

 • Klik op Course Tools in de navigatiebar van de cursus.
 • Klik op Assignments. Je komt nu terecht op de Assignment pagina, waarop alle opdrachten staan die je hebt gemaakt. 
 • Klik op New Assignment om een nieuwe opdracht te maken. 
 • Klik op de pijl naast de naam van de opdracht om het menu te openen. 
 • Klik op Edit Assignment om een opdracht aan te passen. 


 1. Stel een deadline in bij Has Due Date. Belangrijk: Als je Now als due date selecteert, blijven Properties Assignment en Submission type onveranderd.  Door te klikken op Now stel je de werkelijke deadline in werking. Zorg ervoor dat je deze deadline altijd vooraf met studenten deelt.
 2. Hidden from users (verborgen voor gebruikers) is standaard ingeschakeld wanneer je een opdracht maakt. Dit betekent dat studenten de opdracht niet kunnen zien. Deselecteer de optie Hidden from users om de opdracht zichtbaar te maken voor studenten. 
 3. Ga naar het tabblad  Availability Dates & Conditions om meer instellingen te bewerken.
 1.  Geef aan of de opdracht een startdatum heeft bij Has Start Date. Dit is de tijd en datum waarop studenten kunnen beginnen met het indienen van de opdracht. 
 2. Geef aan of de opdracht een Has End Date heeft. Dit is de datum en tijd waarop de opdracht wordt afgesloten en studenten de opdracht niet meer kunnen bekijken en verzenden. Klik op Now als de datum en tijd direct moeten beginnen. Belangrijk: de optie Now zou je alleen moeten gebruiken bij End Date als je de opdracht gelijk wilt sluiten. 
 3. Voeg release conditions naar wens toe. 
 4. Bij Special Access kun je selecteren of bepaalde studenten speciale toegang tot de opdracht krijgen. 

Het wordt niet aangeraden om de Due Date en End Date naar Now te zetten als je een nieuwe opdracht maakt. Het is het beste om zowel de Due Date als de End Date in te plannen. Op deze manier hoef je je geen zorgen te maken over het verwerken van gecommuniceerde deadlines en het maakt het veel duidelijker voor de student wanneer de deadline is en wanneer ze geen toegang meer hebben tot de opdracht. 

Wanneer je Has End Date hebt ingesteld dan kunnen studenten na deze datum hun opdracht niet meer inzien. Wanneer je Has Due Date instelt dan kunnen studenten na deze datum wel hun opdracht nog openen en zelfs nog inleveren. Als docent kun je wel zien of de student de deadline heeft gehaald of te laat was. 

Stel verschillende (verval)data in per groep of secties van studenten: voeg gebruikers toe aan Special Access

Ga naar het tabblad Availability Dates & Conditions en klik op Manage Special Access om bepaalde studenten speciale toegang tot een opdracht te geven.

 1. Selecteer Allow users with special access to submit outside the normal availability dates for this folder om specifieke studenten op een ander moment toegang te geven. Selecteer Allow only users with special access to see this folder om enkel specifieke studenten een bepaalde map te laten bekijken. 
 2. Selecteer Add Users to Special Access om studenten te selecteren die speciale toegang moeten krijgen. 

1. Als je wilt dat een bepaalde student een andere deadline krijgt dan de rest van de groep, stel dan een aparte deadline bij Due Date

2. Als je wilt dat de opdracht alleen beschikbaar is voor een aantal studenten, vul dan bij Start Date en/of End Date een selectieve datum in.

Nu gaan we de studenten selecteren die speciale toegang zullen krijgen.

1. Gebruik Search Options om studenten met Special Access te vinden:

 • Selecteer in het menu onder View By als je wilt zoeken tussen de studenten in de cursus (User), in een bepaalde groep (Groups), of in een bepaalde sectie (Sections) en klik op Apply. Als je een groep hebt gekozen, kun je vervolgens selecteren in welke groep je wilt zoeken in het vervolgmenu (klik nogmaals op Apply). 
 • Vul een (deel van) de naam van de student in of zijn/haar studentnummer in de zoekbalk in om deze snel te vinden. Klik nu op enter of klik op het vergrootglas icoon. 

2. Selecteer de student(en) die het betreft. Vink het vakje boven aan de pagina aan om alle studenten te selecteren die worden weergegeven via het zoeken. 

3. Klik op Save en ga terug naar de Manage Special Access pagina.

Door te zoeken per groep, kun je de hele groep binnen de cursus gemakkelijk toegang geven, zonder dat de toegang afzonderlijk moet worden gegeven. Als je verschillende groepen verschillende toegang wilt geven, voeg ze dan per groep toe.

Je ziet nu een overzicht van de studenten die aan Special Access zijn toegevoegd, met hun nieuwe begin-, eind- en/of vervaldatum. Klik op Save and Close om Special Access af te sluiten, en terug te keren naar de Edit Assignment pagina.

FAQ - Special Access gebruiken in Assignments en Quizzes

Kan ik de data voor een hele groep of sectie bewerken nadat ik al gebruikers heb toegevoegd aan Special Access?

Ja, dat kan! Als je de datums voor een bepaalde groep wilt veranderen, hoef je ze niet één voor één aan te passen.

In plaats daarvan kun je de stappen volgen van Stel verschillende (verval)data in per groep of secties van studenten: voeg gebruikers toe aan Special Access om de groep te filteren en stel een nieuwe datum in. De nieuwe datum zal de oude Special Access datum overschrijven.

Kan ik de data voor een hele groep of sectie wissen nadat ik al gebruikers heb toegevoegd aan Special Access?

Ja, dat kan! Volg de stappen van Stel verschillende (verval)data in per groep of secties van studenten: voeg gebruikers toe aan Special Access om de groep te filteren, maar laat alle begin-, eind- en vervaldata leeg. Aan het eind zie je een lijst met studenten, maar zonder data:


Kan ik de data voor alle groepen of secties van een Categorie bewerken/verwijderen nadat ik reeds gebruikers heb toegevoegd aan Special Access?

Ja, dat kan! Volg de stappen van Kan ik de data voor een hele groep bewerken nadat ik al gebruikers heb toegevoegd aan Special Access?, maar selecteer de groepscategorie in plaats van een specifieke groep en klik op Apply.


Je kunt nu alle studenten selecteren die zijn ingeschreven in een groep die deel uitmaakt van de door jou gekozen categorie en de data dienovereenkomstig bewerken/verwijderen.

Kan ik de data voor alle studenten bewerken/verwijderen nadat ik al gebruikers heb toegevoegd aan Special Access?

Ja, dat kan! Volg de stappen van Kan ik de data voor een hele groep wissen nadat ik al gebruikers heb toegevoegd aan Special Access? maar selecteer in plaats daarvan Bekijk per gebruiker en klik op Apply.
Je kunt nu alle studenten in je cursus selecteren en de data aanpassen/verwijderen.

Wanneer moet ik een aparte opdracht per groep studenten maken in plaats van Special Access te gebruiken?

In sommige gevallen kan het slimmer zijn om aparte assignments per groep studenten te maken. Hieronder vind je een korte vergelijking tussen beide opties. We raden je echter aan om contact op te nemen met het Teaching Support team van de faculteit, voordat je assignments/quizzes opzet voor een groot aantal groepen. Zij kunnen u helpen bij het plannen en opzetten van uw opdrachten en u advies geven over wat u het beste kunt gebruiken, gebaseerd op uw behoeften.
1 Assignment/Quiz - Verschillende data per groep studenten
Meerdere opdrachten/quizzen voor een groep studenten.
Assignment/Quiz instructies

Alle studenten zien dezelfde instructies bij de beschrijving van de Assignment

Je kunt per assignment/quiz verschillende instructies invoegen
Gekoppeld aan een Grade Item in het gradebook
Alle cijfers van alle studenten worden in 1 kolom getoond in het gradebook voor deze assignment/quiz.
Meerdere assignments/quizzes impliceert meerdere kolommen in het gradebook. Dit kan invloed hebben op de berekening van het eindcijfer, omdat een student niet voor elke Assignment/Quiz een cijfer krijgt.

Verschillende vervaldata

Je kunt verschillende data instellen voor individuele studenten, of in bulk voor groepen studenten via de Special Access functie.

Je kunt verschillende data instellen per assignment/quiz.Evaluatieproces

Alle inzendingen van studenten worden gebundeld in 1 assignment/quiz.


Het kan zijn dat je afspraken moet maken met collega's als je met meerdere beoordelaars werkt.

Elke assignment/quiz toont alleen de inzendingen van studenten van die groep/sectie.


Je moet meerdere assignments/quizzes beoordelen als je meerdere groepen studenten wilt beoordelen.


Kan ik studenten enkel bepaalde bestandstypen laten inleveren?

Ja, dat kan! Selecteer bij Allowable File Extensions één van de volgende opties:

 • Annotable files (.docx, .odt, .ppt, .txt, .rtf, etc)
 • .PDF only
 • Previewable files (zoals, .HTML and .BMP)
 • Images and videos
 • Custom filetypes (Dit kun je zelf specificeren)

Indien een student een ander bestandstype probeert in te leveren, krijgt hij een error.

Previous Article Hoe gebruik ik Manage Dates?
Next Article Use case: Release Conditions en Start-End Dates voor Assignment met Grade item