Instructor Support for Educational Systems

Microsoft Teams Support en troubleshooting

Updated on

Houd er rekening mee dat gebruikers die niet bekend zijn in de O365-directory van de Universiteit Leiden, geen team kunnen maken in een cursus. Dit kun je controleren aan de hand van de extensie van je werk-emailadres. Klik hier voor meer informatie.

Microsoft Teams is niet beschikbaar in LUMC courses. Voor vragen verzoeken wij je contact op te nemen met Teaching Support van het LUMC

Verwijder geen Microsoft Teams-omgeving die je via de Course Connector in Brightspace hebt gemaakt. Als je dit doet, wordt de omgeving verwijderd uit Microsoft Teams, maar wordt de koppeling met je Brightspace cursus met de genoemde Teams-omgeving niet verwijderd en kun je geen nieuwe Microsoft Teams-omgeving maken.

Contact Support

Als je support nodig hebt voor het gebruik van Microsoft Teams dan zijn er diverse afdelingen die je hierbij kunnen helpen. Onderstaande tabel geeft een overzicht voor welke soort vraag je bij welke afdeling terecht kan.

Type vraag of probleem Afdeling Link naar informatie en contactmogelijkheden
Technische problemen en algemene vragen over Teams ISSC Helpdesk Algemene informatie over Microsoft Teams op het medewerkers portal
en
De helpdesk voor het stellen van vragen of het melden van problemen
Vragen over hoe Teams ingezet kan worden binnen het onderwijs Teaching Support Informatie pagina Teaching Support over Microsoft Teams
Vragen over de koppeling tussen Brightspace en Microsoft Teams Brightspace Support Team Neem contact op met het Brightspace Support Team

Ik heb geprobeerd een Teams-omgeving te maken in een Brightspace-cursus, maar er zijn fouten opgetreden.

Foutmelding: Teams kunnen niet worden gemaakt

Houd er rekening mee dat er ten minste één persoon moet zijn ingeschreven voor de cursus als docent of assistent om de teamomgeving te kunnen opzetten. 

Facultaire ondersteuning (LMS-coördinator) en centraal ondersteunend personeel kunnen geen team aanmaken als er geen docent met een actief office-account is ingeschreven.


Als de problemen aanhouden, zelfs als er een docent is ingeschreven, gebruik dan de helpdesk om vragen te stellen of een probleem te melden

Hoe kan ik controleren of een docent/ assistent-docent een actief office-account heeft?

Alleen het ISSC kan controleren of een gebruiker een actief office-account heeft, gebruik daarom de helpdesk om vragen te stellen of meld een probleem als je problemen ondervindt bij het opzetten van Teams in Brightspace.

Foutmelding: de volgende deelnemers kunnen niet aan het team worden toegevoegd. Hun e-mailadressen zijn niet gekoppeld aan Microsoft 365.

Als je bovenstaande foutmelding ziet, zijn er gebruikers (studenten) die voor de cursus zijn ingeschreven, maar niet zijn verbonden met een Microsoft-account. Houd er rekening mee dat je de (in de widget) voorgestelde oplossingsstappen niet volgt, aangezien je/wij de e-mailadressen van teststudenten niet kunnen wijzigen of ze aan Microsoft 365 kunnen koppelen.

Gebruik de helpdesk om vragen te stellen of een probleem te melden, zodat we kunnen zien welke gebruikers geen actief kantooraccount hebben.

Kan ik de synchronisatie tussen Brightspace en Microsoft Teams stoppen nadat ik een team heb aangemaakt?

Nee. Als je via Brightspace een Teams-omgeving aanmaakt, blijft de verbinding bestaan en wordt elk uur de Brightspace-classlist gesynchroniseerd met de Teams-omgeving. Dat houdt in dat gebruikers die je handmatig aan je teamomgeving hebt toegevoegd, worden verwijderd als ze niet in de Brightspace classlist van je cursus staan.

Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen handig kan zijn om een Teams-omgeving buiten Brightspace op te zetten en studenten en gastdocenten handmatig aan de Teams toe te voegen.

Wat gebeurt er als er na het aanmaken van het Team studenten in de Brightspace cursus worden in- of uitgeschreven?

Elk uur wordt automatisch een vergelijking uitgevoerd tussen Brightspace en Microsoft Teams. Eventuele nieuwe studenten of docenten die zijn toegevoegd aan de cursus in Brightspace worden dan alsnog toegevoegd aan het Team. Een uitschrijving in Brightspace zal  leiden tot het verwijderen van de student uit het Team. Mocht een student per ongeluk verwijderd zijn in Teams dan zal die student alsnog toegevoegd worden. Brightspace is en blijft leidend voor de gebruikers die aan het Team gekoppeld zijn (inclusief de rol die ze binnen het Team hebben).

Kan ik gebruikers toevoegen in mijn Teams-omgeving?

Elk uur vindt automatisch een vergelijking tussen Brightspace en Microsoft Teams plaats. Gebruikers die handmatig zijn toegevoegd aan Teams, maar niet aanwezig zijn op de klassenlijst in Brightspace, worden verwijderd uit de Teams-omgeving.

Voeg daarom nooit handmatig een user aan een Teams-omgeving toe, die via Brightspace is aangemaakt, maar laat studenten zich in uSis inschrijven om toegang te krijgen tot de cursus in Brightspace en daarmee tot het Team. Medewerkers van de universiteit kan jezelf toevoegen aan de cursus via de classlist. 

Kan ik een bestaand Team koppelen aan mijn cursus?

Nee, dit is op dit moment helaas niet mogelijk.

Previous Article Wie kan een MS Teams aanmaken in een Brightspace cursus?
Next Article Quick Eval