Instructor Support for Educational Systems

Hoe stel ik restrictions in voor een survey?

Updated on

In dit artikel kun je lezen welke mogelijke beperkingen (Restrictions) je kunt instellen voor surveys en hoe je deze kunt instellen.

Onder Restrictions bepaal je:

 • wanneer een survey beschikbaar is (status en data);
 • het maximum aantal toegestane pogingen;
 • of en welke studenten speciale toegang tot de survey hebben (bijvoorbeeld extra tijd voor een student met een visuele beperking).


 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik vervolgens onder Assessment op Surveys.
 • Klik op Edit naast de gewenste survey (of maak een nieuwe survey met New Survey).
 • Klik op Restrictions (tweede tabblad).

1. Vink Hide from Users aan om de survey onzichtbaar te maken voor studenten.

2. Je kunt instellen vanaf welke datum (Has Start Date) en tot en met welke datum (Has End Date) de survey zichtbaar is voor studenten. 

3. Vink Calendar aan als je wilt dat de survey met de gespecificeerde data in de calendar widget verschijnt

4. Stel in hoe vaak studenten de survey mogen maken.

 • Kies Unlimited als studenten de survey zo vaak mogen maken als ze willen. Brightspace slaat elke poging apart op.
 • Kies Single attempt that is editable als studenten de survey één keer mogen invullen, maar wel toegang hebben tot de survey tot de einddatum. Studenten kunnen de survey dan tussentijds opslaan en later afmaken.
 • Kies Limited als studenten een bepaald aantal pogingen krijgen. Je kunt hier ook 1 poging selecteren. Brightspace slaat iedere poging apart op.

5. Pas eventueel de toegang van de survey aan voor individuele studenten. Dit kun je voor meerdere studenten tegelijk instellen of per student. Selecteer eerst of bepaalde gebruikers aangepaste toegang hebben of dat alleen bepaalde gebruikers de survey kunnen zien. Klik vervolgens op Add Users to Special Access. Verander de datum en tijd. Voeg specifieke studenten toe onder Users (je kunt zoeken op user en op groep). Klik op Add Special Access om terug te keren naar de Edit Survey pagina.

6. Klik op Save and Close om terug te keren naar de Survey homepage.

Je kunt de survey ook op actief zetten na het aanmaken van de survey via de Survey homepage. Selecteer hiervoor de gewenste survey(s), klik op Bulk Edit en verander de status van Hide from Users.

Previous Article Hoe maak ik een survey aan?
Next Article Hoe voeg ik een survey toe aan een vak en hoe kan ik deze in het vak bewerken?