Instructor Support for Educational Systems

De eerste keer Gradebook instellen met de Grades Setup Wizard

Updated on

Als je de cijferlijst voor het eerst gebruikt, is de meest ideale manier om deze in te stellen door gebruik te maken van de Grades Setup Wizard. De instellingen in de wizard zijn niet definitief, je kunt ze op elk gewenst moment wijzigen.

Om de cijferlijst voor de cursus in te stellen, klik je op Grades in de Navigatiebalk binnen de cursus. Als er nog geen cijferitems zijn, wordt de setup wizard automatisch geopend. Als dit niet het geval is klik je op Setup Wizard.

Eerst zal je de huidige instellingen van het gradebook zien. Scroll naar beneden en klik op Start

Stap 1: Kies beoordelingssysteem

Er zijn 3 verschillende opties om uit te kiezen: Weighted (gewogen), Points (punten) of Formula (formule). In de meeste gevallen wordt het weighted beoordelingssysteem gebruikt. Het beoordelingssysteem voor formules kan behoorlijk complex zijn, maar het is een krachtig hulpmiddel voor het geval je voorwaarden wilt stellen en Brightspace de cijfers voor je laten berekenen.

Houd er rekening mee dat het beoordelingssysteem: Punten, geen voordelen biedt ten opzichte van het gebruik van een gewogen of formule beoordelingssysteem.

Wanneer moet ik het gewogen beoordelingssysteem gebruiken?

Gebruik het Weighted systeem als je cijfers wilt berekenen als percentage van het eindcijfer van 100%, zonder rekening te houden met voorwaarden.


Voorbeeld: Het eindcijfer bestaat uit 20% praktijkopdracht, 30% tussentijdse toets en 50% eindexamen.

Bekijk dit artikel voor een voorbeeld van een weighted cijferlijst.

Wanneer moet ik het formule beoordelingssysteem gebruiken?

Gebruik het Formula systeem om het eindcijfer te berekenen met behulp van een aangepaste formule waarmee je voorwaarden voor cijfers kunt instellen.


Voorbeeld 1: Als het cijfer van een student voor een item lager is dan 6,0, zal de gebruiker automatisch niet slagen voor de cursus. (Lees: eindcijfer wordt ingesteld op 0 of 1, voor het geval één van de cijfers lager is dan 6,0).


Voorbeeld 2: Als een student geslaagd is voor 6 van de 10 opdrachten, wordt het eindcijfer berekend: 0,4 * cijfer midterm + 0,6 * cijfer tentamen. Als de student echter slechts 5 of minder opdrachten heeft behaald, wordt het eindcijfer berekend: (0,4 * cijfer midterm + 0,6 * cijfer examen) - 1,0. (Lees: 1 punt reductie op het eindcijfer, als de student niet aan alle voorwaarden voldeed).

Bekijk dit artikel voor een voorbeeld van een formule cijferlijst

Stap 2: Vrijgeven eindcijfer

De tweede stap is de standaardinstelling staat op Calculated Final Grade. Hiermee wordt het eindcijfer berekend op basis van de instelling van de beoordelingsformule, het kan niet worden aangepast zonder de scores van cijferitems te bewerken.


Adjusted Final Grade kan handig zijn in situaties waarin het cijfer van de leerlingen wordt gewijzigd voordat het wordt vrijgegeven. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je bepaalde cijfers moet verfijnen en aanpassen voordat ze worden vrijgegeven.

De optie Automatically release final grade kan niet worden aangezet, de final calculated grade moet door de instructor zelf worden gereleased.

Stap 3: Cijfers berekenen

In de derde stap moet je kiezen hoe je Ungraded Items (niet-beoordeelde cijfers) behandelt. Als je kiest voor Drop ungraded items, worden cijferitems waarvoor geen cijfer is ingevoerd, niet meegeteld in het eindcijfer. Als je kiest voor Treat ungraded items as 0 worden items waarvoor geen cijfer is ingevoerd, wel meegeteld in het eindcijfer (als 0).


Wees er zeker van dat je Automatically keep final grade updated aanvinkt, zodat de eindcijfers automatisch worden aangepast wanneer er wijzigingen worden aangebracht in cijferitems of berekeningsopties.

Wat is de beste optie voor items zonder cijfer in een Weighted beoordelingssysteem?

In de optie Drop ungraded items zien studenten hun cijfers als gevolg van hun voortgang. Met andere woorden, items die geen cijfer hebben, worden niet gebruikt om het eindcijfer te berekenen. Maar dit kan betekenen dat het eindcijfer hoger lijkt dan het anders zou zijn aan het einde van de cursus.


Als u kiest voor Treat ungraded items as 0, dan wordt het eindcijfer opgeteld. Het eindcijfer kan daardoor lager lijken dan aan het einde van de cursus.

Wat is de beste optie voor items zonder cijfer in een beoordelingssysteem voor formules?

We raden aan om Treat ungraded item as 0 altijd te gebruiken als je hebt gekozen voor het Formula Grading System. Hierdoor kun je effectiever met voorwaarden werken in de eindcijferberekening.

Voor meer informatie over het Formula Grading System, bekijk dit artikel.

Stap 4: Kies standaard (default) Grade Scheme

In stap 4 kun je kiezen wat het standaard Grade Scheme voor het vak zal zijn. Elke keer dat je een nieuw cijferitem aanmaakt, wordt het gekozen scheme standaard geselecteerd. Je kunt per onderdeel dat je aanmaakt een ander schema selecteren, de keuze die je hierin maakt is dus niet definitief.

Voor meer informatie over cijferschema's bekijk dit artikel.

Stap 5: Weergaveopties beheren

Deze instelling bepaalt hoeveel decimalen worden weergegeven aan medewerkers in de cursus die de beoordeling uitvoeren.

Stap 6: Weergaveopties voor studenten

We raden aan om in ieder geval het Grade scheme symbool te tonen. Dit is het werkelijke cijfer dat de student heeft ontvangen voor de opdracht of een ander item.


Houd er rekening mee dat hoe meer cijferdetails je deelt, hoe meer informatie de studenten hebben over hoe ze hun cijfers hebben behaald. Dit kan achteraf leiden tot minder verwarring en vragen!

Stap 7: Samenvatting van het instellen van cijfers

Het laatste scherm is een samenvatting van alle instellingen. Bekijk de instellingen en klik op Finish. Je kunt de Setup Wizard altijd opnieuw doorlopen of instellingen wijzigen door te klikken op Settings bovenaan de cijferpagina.

Previous Article Grades Advanced Online Training
Next Article Grade Categories aanmaken