Instructor Support for Educational Systems

Availability Date Defaults

Updated on

De zichtbaarheid en toegankelijkheid van nieuw aangemaakte Assignments en Discussions door het gebruik van Start- en End Date kan verschillen, afhankelijk van de gekozen instelling. De standaardinstellingen voor deze functionaliteit kunnen worden ingesteld op de pagina Availability Date Defaults, te vinden in het menu Course Admin.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Visible with access restricted before start/end: studenten kunnen de Assignment zien in de Assignmentlijst of de Discussions in de Discussionlijst, maar ze kunnen geen extra informatie zien naast de titel van de Assignment of de Discussion en de begin- en/of einddatum.

Visible with submission restricted before start/end: studenten hebben toegang tot de Assignment en de Discussion en zien alle informatie, maar kunnen hun werk niet inzenden of in de Discussion posten.

Hidden before start/end: De Assignment/Discussion is verborgen voor de studenten.

Wees je er van bewust op dat deze instellingen enkel invloed hebben op nieuw aangemaakte Assignments en/of Discussions en enkel op nieuw aangemaakte Assignments/Discussions in deze cursus.

Instellingen voor de beschikbaarheid van Assignments en/of Discussions die al ingesteld waren voor de standaardinstellingen gewijzigd werden, worden niet aangepast.

Instellingen voor de beschikbaarheid van Assignments en/of Discussions die gekopieerd of geïmporteerd zijn uit andere cursussen behouden hun oorspronkelijke instelling.

Previous Article De verschillende fasen van je cursus
Next Article Wat heeft het stoppen van Blackboard voor consequenties voor het geven van mijn onderwijs?