Instructor Support for Educational Systems

Communicatie

Updated

Studenten hebben via Brightspace toegang tot hun vakken, cijfers en onderwijsondersteunende tools zoals Turnitin, er zijn mogelijkheden voor het inleveren van opdrachten en voor het online samenwerken en onderwijs met tools als MS Teams, Zoom en Kaltura Live Rooms. Via ‘announcements’ worden gebruikers geïnformeerd over storingen en over de impact van updates van Brightspace en de onderwijsondersteunende tools. Binnen de digitale leeromgeving zijn geen mogelijkheden voor andere soorten communicatie dan hierboven genoemd. Gepaste alternatieven voor overige vormen van communicatie zijn de medewerkers- en studentenwebsite. 

Previous Article Facultaire Brightspace contactgegevens
Next Article Publiceren van Cijfers