Instructor Support for Educational Systems

Wat zien studenten in Groups en hoe gebruiken ze deze?

Updated on

Wat zien studenten?

Studenten zien:

- Groepsnamen. Dit is niet af te schermen

- Namen van mede-studenten 

Studenten zien niet:

- Emailadressen of studentennummers.

Hoe gebruiken studenten Groups?

De groups zijn bedoeld als indeling van de Classlist. Binnen de Groups kunnen studenten door middel van een locker bestanden met elkaar delen. Om met elkaar te communiceren zijn diverse andere mogelijkheden, zoals Discussion board, MS Teams en e-mail.

Previous Article Hoe gebruik ik Lockers voor groepen?
Next Article Wat is het verschil tussen Groups en Sections?