Instructor Support for Educational Systems

Wat is de standaard vocabulaire voor een cursus?

Updated on

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het vocabulaire dat in een cursus wordt gebruikt in Brightspace. Er is een standaard modulestructuur die wordt gebruikt in cursussen, de aanbevolen structuur kan in het volgende artikel bekeken worden.

Als het niet mogelijk is om deze aanbevolen structuur volledig te gebruiken, raden wij aan om in ieder geval gebruik te maken van de standaard cursus vocabulaire zoals hieronder wordt uitgelegd. Dit zal studenten helpen om informatie gemakkelijker uit Brightspace te verkrijgen. 

Standaard vocabulaire

Om de navigatie binnen Brightspace te vergemakkelijken, is gekozen voor een vaste vocabulair-gebruik binnen de cursussen. 

Als je een van de onderstaande inhoudstypen gebruikt, adresseer ze dan als volgt: 

 • Praktische informatiedeze categorie bevat een aantal verschillende onderdelen. De sub-modules die onder "Praktische informatie" vallen zijn: 
  • Syllabus: een syllabus (of reader, studiegids, cursus handleiding etc.) is een document met een volledige uitleg en overzicht van de cursus. 
  • Rooster: bevat de planningen (zoals data/tijden en collegeruimtes).
  • Becijfering: hierin staat beschreven hoe het cijfer voor de cursus tot stand komt, bijvoorbeeld een formule voor het berekenen van het eindcijfer of hoeveel specifieke delen tellen in percentages. 
  • Contactinformatie: hierin staan de contactgegevens van docenten van de cursus (vaak naam, e-mail adres, kamernummer en telefoonnummer). 
  • Excursies: als er excursies/bedrijfsbezoeken zijn voor een cursus, staat hier vaak de informatie zoals datum, locatie, groepen etc. 
 • Opdrachten: opdrachten kunnen worden toegevoegd aan een cursus.
 • Weblectures: hierin staan de weblink(s) voor de weblectures.
 • Tentamen(s): alle informatie met betrekking tot een tentamen staat hier. Dit kan bijvoorbeeld een oefententamen zijn of een antwoordsleutel.
 • Q&A: hierin kunnen studenten vragen stellen aan docenten over de cursus.
 • College(s): alle inhoudelijke informatie over de hoorcolleges kan in deze categorie worden geplaatst. Dit omvat bijvoorbeeld de Powerpoint presentaties, maar ook aanvullende informatie over bijvoorbeeld het voorbereiden van het college of video's die in het college worden getoond.
 • Literatuur: hierin staat de literatuur voor de cursus, dit kunnen (wetenschappelijke) artikelen, bibliografieën, boeken etc zijn.
 • Media: hierin kunnen extra webkoppelingen, video's of externe media staan.  
 • Werkgroep(en): als informatie is bedoeld voor een specifieke (werk)groep, kan het hierin worden geplaatst. 
 • Practicum/a: alle informatie met betrekking tot een practicum kan hier worden geplaatst. Dit kan ook informatie zijn over de opdrachten met betrekking tot het practicum of bijvoorbeeld de groep (van deelnemers).
 • Discussiebord: hier kun je gebruik maken van de discussion tool, studenten kunnen vragen stellen aan elkaar en hier een discussie over een bepaald onderwerp aangaan.
Previous Article Short video: Leiden Course Model (English only)
Next Article Hoe structureer ik mijn vak met units/lessons/folders/topics?