Instructor Support for Educational Systems

Hoe werkt Microsoft Teams in mijn Brightspace cursus?

Updated

Microsoft Teams is in je Brightspace cursus gekoppeld door de zogenaamde Microsoft Teams Course connector. Dit is een geïntegreerde koppeling die voor een cursus een bijbehorend Team kan maken binnen Microsoft Teams. Naast het aanmaken van het Team zorgt de connector ook voor het toevoegen van docenten en studenten.

Hoe maak ik een Team aan voor een Cursus?

Houd er rekening mee dat gebruikers die niet bekend zijn in de O365-directory van de Universiteit Leiden, geen team kunnen maken in een cursus. Dit is te controleren aan de hand van de extensie van je werk-emailadres. Kijk hier voor meer informatie.

Er wordt niet standaard een Team aangemaakt voor je cursus.  Als docent kies je zelf of een Team nuttig/nodig is voor jouw cursus. Teams kunnen aangemaakt worden vanuit de Microsoft Teams widget op de Course Home. De widget zoals hierboven getoond, is aan de onderkant van de Course Home te vinden.


  • Klik op Create Course Team

Er kan alvast ingesteld worden of studenten wel of niet het recht hebben om prive kanalen aan te maken binnen het Team. 


  • Maak een keuze en klik op Create Course Team. 


  • Je Team wordt aangemaakt. Dit kan enkele minuten duren.
  • Klik op 'Open Your Team' om naar het betreffende Team in Microsoft Teams te gaan.
  • Onder 'Edit Settings' is eventueel het recht voor teamleden om privé kanalen aan te maken nog aan te passen.

Wie krijgt welke rol binnen het Team?

Bij het aanmaken van het Team worden ook automatisch de gebruikers van de Classlist van de cursus toegevoegd aan het Team. De rol die een gebruiker heeft binnen de cursus is bepalend voor de rol die een gebruiker in het bijbehorende Team krijgt. Onderstaande tabel toont alle Brightspace rollen die leiden tot een rol in Microsoft Teams. Staat een Brightspace rol niet in onderstaande tabel, dan zal een gebruiker met die rol niet aan het Team gekoppeld worden.

Brightspace Rol MS Teams Rol
Instructor Eigenaar
Assistant Instructor Eigenaar
Tutor Lid
Grader Lid
Student Lid

Elk door Brightspace aangemaakt Team bevat 1 extra eigenaar genaamd 'Brightspace-MSTeams'. Dit is het account dat door de koppeling wordt gebruikt om het Team te beheren. Deze eigenaar mag niet verwijderd worden.

 Let op: wanneer studentassistenten in een Brightspace cursus zijn toegevoegd met een gast-account, zijn de rechten in een gekoppelde Teams-omgeving gelimiteerd. Wanneer de docent rechten van een student-assistent aanpast in Teams, zal deze na een uur weer gesynchroniseerd worden met Brightspace en verdwijnen de rechten weer.

Beoordeel de standaardrechten van studenten binnen een Team

Binnen Teams zijn er diverse 'type Teams' te onderscheiden. Het type Team dat wordt aangemaakt door de Course connector is een 'standaard Team'. Bij een standaard Team heeft een lid van een Team vrij veel rechten. Denk daarbij aan het toevoegen van andere leden, het maken van (prive) kanalen en het koppelen van andere applicaties aan een Team.

Voor de meeste toepassingen van Teams in het onderwijs is het niet gewenst dat studenten zoveel rechten hebben. Het is daarom ook aan te bevelen om direct na het aanmaken van het Team de Member Permissions te bekijken en aan te passen naar de eigen wensen voor deze cursus.

De Member Permissions en andere instellingen zijn te vinden door naar het tabblad Instellingen te gaan in het 'Team beheren' menu. Zie onderstaand stappen.

  1. Klik op de drie puntjes naast de Team naam.
  2. Klik op Team beheren
  3. Klik op Instellingen
  4. Selecteer of de-selecteer bij  de instellingen die je wilt gebruiken.
Previous Article Support voor MedischOnderwijs
Next Article Wie kan een MS Teams aanmaken in een Brightspace cursus?