Instructor Support for Educational Systems

Wat is de correcte manier om in Zoom in te loggen via mijn Brightspace cursus?

Updated on

  • Klik op Course Tools in the navbar van je cursus.

  • Klik op  Zoom.  
  • Klik op Accept als dit scherm verschijnt.
  • Klik op Join voor de Meeting die je wilt bijwonen.
  • Klik op Open Zoom meetings.
  • Klik op Sign in to join.
  • Klik op Sign in with SSO. SSO betekent Single Sign On en is essentieel voor het verbinden van je ULCN-account met de Leiden University License.
  • Vul in: universiteitleiden and klik op Continue.
  • Vul je ULCN username en wachtwoord in.
  • Je kan nu Zoom gebruiken.
Previous Article Hoe werkt de Zoom koppeling in Brightspace?
Next Article Hoe kan ik aparte Zoom meeting klaar zetten binnen een Brightspace Course?