Instructor Support for Educational Systems

Hoe gebruik ik Rubrics?

Updated on

Dit artikel legt uit wat een Rubric is, waarom je ze gebruikt en welke verschillende soorten Rubrics bestaan. 

De inhoud van dit artikel bestaat uit:

Wat is een Rubric?

De Rubric tool kan worden gebruikt om een activiteit of item te evalueren op basis van een vooraf gedefinieerde set criteria. Het helpt om ervoor te zorgen dat activiteiten (zoals opdrachten) op een eerlijk en consistente manier worden geëvalueerd. Met de tool Rubrics kun je een rubric maken die één of meerdere criteria omvat. 

Waarom gebruik je een Rubric?

De Rubric tool kan gebruikt worden om:

  • een matrix te ontwikkelen voor een beoordeling. 
  • consistentie te verzekeren bij de beoordeling van studenten.
  • de verwachtingen en beoordelingsvereisten voorafgaand aan de beoordeling aan te geven.
  • evaluaties van studenten te verantwoorden en te communiceren.
  • te definiëren welke kwaliteit wordt verwacht bij verschillende indicatoren. 

Soorten Rubrics en score methodes

Een Rubric kan holistisch of analytisch zijn, afhankelijk van de vereisten voor de beoordeling. In Brightspace zijn er twee soorten rubrics. 

Je kan door  middel van rubrics beoordelen met tekstuele prestatieniveaus zoals ''Uitstekend'', of met een numerieke score zoals ''90''. Er zijn verschillende manieren om een rubric te scoren. 

Hieronder volgt een uitleg over de soorten rubrics en beschikbare scoremethode per type rubric. 

Analytische Rubric

De meeste rubrics zijn analytisch. Een analytische rubric verdeelt prestaties in meerdere criteria. Je beoordeelt elk criterium afzonderlijk, wat resulteert in een algemene beoordelingsscore. 

Een analyische rubric voor het beoordelen van essays kan bijvoorbeeld een afzonderlijk criterium hebben voor spelling, grammatica en inhoud. Elk citerium kan worden beoordeeld als slecht, goed of uitstekend wat resulteert in een algemene beoordeling die de prestaties voldoende evalueert. 

Score methoden voor analytische Rubrics

Alleen tekst

Text Only als beoordeling. Een voorbeeld hiervan zijn de prestatieniveaus "Slecht", "Goed" of "Uitstekend." 

Punten 

Points vergelijkbaar met alleen tekst, alleen zijn hier punten aan de tekst gekoppeld. Zo zouden voor de volgende prestatieniveaus de volgende punten kunnen worden berekend; "Slecht (geeft 0 punten)", "Goed (geeft 75 punten)" of "Uitstekend (geeft 125 punten)." 

Aangepaste punten 

De Custom Points is een methode die vergelijkbaar is met 'points' maar hierbij kun je zelf de opgegeven punten per criterium aanpassen. Zo zou je bijvoorbeeld de prestatieniveaus "Slecht", "Goed" of "Uitstekend."  kunnen hebben bij het criterium 'Spelling en Grammatica' waarbij ieder niveau respectievelijk 0 punten, 10 punten en 20 punten waard is. Bij een ander criterium 'Inhoud' zouden dezelfde prestatieniveaus respectievelijk 0 punten, 30 punten en 60 punten waard zijn. 

Voorbeeld van een analytische Rubric:

Holistische Rubric

De Holistische Rubric splitst prestaties niet in afzonderlijke citeria. De prestaties worden holistisch beoordeeld, je houdt rekening met verschillende citeria, maar maakt slechts één beoordeling. 

Score methoden voor holistische Rubrics

Alleen tekst

Text Only als beoordeling. Een voorbeeld hiervan zijn de prestatieniveaus "Slecht", "Goed" of "Uitstekend." 

Percentages 
Een holistische rubric kan met behulp van Percentages automatisch worden berekend op basis van de score van het bijbehorende item (bijvoorbeeld een opdracht). 


Voorbeeld van een holistische Rubric:

Previous Article Remindo support
Next Article Hoe maak ik of bewerk ik een Rubric?