Instructor Support for Educational Systems

Wat zijn Release Conditions?

Updated on

Release Conditions (vrijgave voorwaarden) kunnen worden gebruikt om voorwaarden te stellen waaraan een student moet voldoen voordat hij toegang heeft tot specifieke cursusinhoud.

Release-Conditions zijn niet hetzelfde als datum Restrictions. Als je een overzicht wilt hebben van de beschikbaarheid van Content, ga je naar Course Tools, vervolgens naar Course Admin en klik je op Manage Dates. Kijk voor meer informatie over Manage Dates in dit artikel. 

Door release conditions te gebruiken, kun je een aangepaste leerroute creëren in de cursus door het materiaal geselecteerd vrij te geven. Hierbij een aantal voorbeelden:

  • Studenten kunnen quiz week 2 pas maken als ze in de quiz week 1 een voldoende hebben gehaald. 
  • Studenten kunnen een eindtoets niet zien tot dat deze alle eerdere opdrachten hebben ingeleverd. 
  • Studenten moeten een bericht hebben geplaatst in een discussion topic voordat ze de inhoud van een module kunnen zien. 

Je kunt ook verschillende voorwaarden voor vrijgave aan een item koppelen. Hierbij een voorbeeld:

  • Studenten kunnen alleen de eindtoets maken als ze alle eerdere opdrachten hebben gemaakt en bij elke quiz een score van 50 procent of hoger hebben gehaald.

Je kunt ook meerdere voorwaarden stellen voor vrijgave van een item waarvan studenten er maar één hoeven te halen. Hierbij een voorbeeld: 
  • Studenten kunnen de materialen van week #2 zien als ze de opdrachten hebben gemaakt of bij elke quiz een score hebben van 50 procent of hoger hebben gehaald of een bericht hebben geplaatst in een discussion topic. 

Je moet altijd een release condition verbinden aan de activiteit die je beschikbaar wilt stellen. Als je bijvoorbeeld wilt dat studenten opdracht B kunnen zien na het behalen van een voldoende cijfer voor opdracht A, dan moet de release condition aan opdracht B worden gekoppeld. Opdracht B is voor studenten onzichtbaar totdat ze voldoen aan de voorwaarden voor vrijgave van het voltooien van opdracht A met een voldoende cijfer. 

Let op dat bij het instellen van de data, de release conditions van de content items in de kalender zullen verschijnen. Het is niet mogelijk om dit te verbergen.

Previous Article Alles over Release Conditions, Manage Dates en beschikbaarheid van je Content, Grades en Tools
Next Article Hoe stel je Release Conditions in?