Instructor Support for Educational Systems

Hoe maak ik een survey aan?

Updated on

In dit artikel kun je lezen hoe je een survey kunt aanmaken en hoe je vragen kunt maken en toevoegen aan een survey.

Surveys kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in hoe studenten de cursus beoordelen. Er kan gekozen worden om surveys anoniem te laten maken of om de antwoorden van surveys openbaar te maken. 

Het belangrijkste verschil tussen Surveys en Quizzes, is dat Surveys anoniem kunnen worden ingevuld. Zie de artikelen over Quizzes voor meer informatie over het gebruik hiervan. 

Surveys aanmaken

 • Navigeer naar Course Tools in de navigatiebalk van je cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik vervolgens onder Assessment op Surveys. Je belandt nu op de Survey homepage. 
 • Klik op New Survey

1.  Geef de survey een naam. 

2. Selecteer eventueel onder welke categorie de survey valt of klik op add category om een nieuwe caregorie aan te maken (Voorbeeld: Survey Minoren). Voer een naam in en klik op Save

3. Vink give instant feedback aan om de student van feedback te voorzien direct bij het invullen van een vraag.

4.  Vink make results anonymous aan als studenten de surveys anoniem invullen. NB: Deze optie kun je niet meer terugdraaien! Daarnaast kun je deze optie niet gebruiken in combinatie met release conditions

5. Klik op Add/Edit Questions om vragen toe te voegen. 

6.  Voeg eventueel een beschrijving toe die studenten zien bovenaan de survey en/of voeg een bericht toe dat studenten zien na het inleveren van de survey. Klik hiervoor op Expand description/submission Message en gebruik de HTML-editor om tekst in te voeren.

7. Voeg eventueel een footer toe. Deze is zichtbaar onder elke pagina van de survey. Klik hiervoor op Expand page footer en gebruik de HTML-editor om tekst in te voeren. 

8. Klik op Save and Close om terug te keren naar de Survey homepage.

 • De data, deadline en tijdslimiet van de survey bepaal je onder Restrictions.
 • Maak een surveyrapport om surveydata te delen met anderen die met hun bevoegdheden geen toegang tot de surveystatistieken hebben. Dit kan door de stappen te volgen van de Report Setup te volgen. 

Vragen toevoegen

Je kunt op drie manieren vragen toevoegen aan een survey:

 1. Nieuwe vragen maken.
 2. Bestaande vragen uploaden.
 3. Gemaakte vragen importeren uit de question library.
 • Navigeer naar Course Tools in de navigatiebalk van je cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik vervolgens onder Assessment op Surveys.
 • Klik op New Survey of op Edit voor een bestaande survey.
 • Klik op Add/Edit Questions.

Klik op Import om bestaande vragen te importeren:

 • Klik op Upload a file om bestanden van je computer te importeren. Klik vervolgens op Browse Files of maak gebruik van drag-and-drop. NB: je kunt alleen csv- en zip-bestanden importeren!
 • Klik op Browse Question Library om eerder gemaakte/geüploade vragen te importeren.

Wij raden aan vragen toe te voegen die je eerder in de question library hebt gemaakt (dus via Browse Question Library). Op deze manier staan alle vragen overzichtelijk bij elkaar en kun je ze gemakkelijk in meerdere surveys en quizzen gebruiken.

In de Question Library kun je nu vragen selecteren en toevoegen. Maak gebruik van de zoek- en filteropties om snel de gewenste vragen te vinden.

 1. Gebruik de zoekbalk om een bestaande vraag te zoeken op tekst/titel.
 2. Selecteer in het dropdownmenu bij Source uit welke bron je vragen wilt zoeken: je kunt zoeken in de gehele question library, maar ook in specifieke surveys of quizzes.
 3. Je kunt vragen filteren op type (bv. multiple-choice, true/false of multiselect).
 4. Kies hoe je vragen wilt sorteren (op type, op titel/tekst of op het aantal toegekende punten).
 5. Vink de gewenste vragen aan.
 6. Klik op Add om de vragen toe te voegen aan de survey. 

Vragen aanpassen

Als je een vraag nog wilt aanpassen, klik dan op Add/edit questions. Je zult dan de volgende opties hebben om vragen te bewerken. 

 • Vink de gewenste vragen aan.
 • Klik op Move om vragen binnen de question library van de ene sectie naar de andere te verplaatsen.
 • Klik op Delete om vragen te verwijderen uit de survey (je verwijdert ze hier niet uit de question library).
 • Klik op Order om de volgorde van vragen aan te passen.
 • Klik op Edit Values om aan te vinken of de vraag verplicht (Mandatory) is of niet.
  • Klik op Save om je wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de vorige pagina.
 • Klik op Publish to LOR als je de vraag wilt toevoegen aan de Learning Object Repository. 
 • Klik op het pijltje achter een vraag en dan op Edit om een vraag zelf aan te passen.
 • Klik op Done Editing Questions om terug te keren naar de Edit Survey pagina.

Als je via Edit een vraag inhoudelijk aanpast, krijg je een waarschuwing als je deze vraag als gebruikt in een andere survey of quiz. Selecteer dan in welke quiz of survey je de vraag wilt aanpassen. 

 • Als je in de question library een informatie-item (Text/Image Information (TXT)/(IMG) hebt gecreërd (bijvoorbeeld een tekst over een casestudie die je bij meerdere vragen wilt gebruiken), kun je deze net zoals reguliere vragen aan een quiz/survey toevoegen (via Add/Edit Questions). Via Order kun je vervolgens vragen onder het informatie-item plaatsen. Wanneer studenten de survey maken, verschijnt de informatie (de casestudietekst) bovenaan alle vragen die je onder het informatie-item geplaatst hebt (te controleren via Preview).    
 • De Edit Values optie vind je ook op de Edit Survey pagina. Navigeer hier gemakkelijk naartoe door op het pijltje te klikken achter een survey en vervolgens te klikken op Edit.  

Op de Edit Survey pagina kun je onder Survey Questions

 1. Bij Questions per Page kun je aangeven hoeveel vragen je per pagina wilt weergeven. Als je geen getal invoert (en bevestigt met Apply), wordt de gehele survey op één pagina weergegeven;
 2. bij Paging aanvinken of de studenten mogen terugbladeren of niet;
 3. met Shuffle questions at the quiz level voorkomen dat studenten alle vragen in dezelfde volgorde te zien krijgen (secties worden ook geshuffeld, subvragen niet);
 4. onder Branching Wizard een pad creëren binnen je survey. Studenten volgen de vragen dan in een vaste volgorde en zien maar één vraag per pagina. Als je deze optie gebruikt, kun je vragen niet shuffelen of markeren als verplicht (als je dit al had gedaan, krijg je hier een melding over). Vul vervolgens per vraag aan naar welke volgende vraag de survey moet springen na een bepaald antwoord of dat de survey beëindigd wordt na een bepaald antwoord. Klik op Save om terug te keren naar de Edit Survey pagina. NB: branching werkt alleen met multiple choice en true/false vragen.
 5. bij Invite Participants studenten toegang verlenen tot de survey. Brightspace stuurt dan een e-mail met de link naar de survey naar de deelnemers. Als je op Invite Participants klikt, moet je een onderwerp, bericht en e-mailadressen invoeren.
 1. Voeg een titel en een bericht toe.
 2. Je kunt de studenten zoeken in de zoekbalk die je wilt uitnodigen voor de survey.
 3. Selecteer de gewenste studenten door de tickboxen aan te vinken. 
 4. Klik op Submit om het bericht te versturen.
 • Een survey is pas toegankelijk voor studenten indien je deze op ''Actief'' heb gezet.
 • Studenten kunnen de survey alleen invullen als ze zijn ingelogd in Brightspace. Als een student vanuit de e-mail de linkt aanklikt, krijgt hij/zij een foutmelding als hij/zij niet is ingelogd.

Een van de tabbladen die je ziet tijdens het maken van een survey is 'Objectives'. Op dit moment wordt dit tabblad niet gebruikt en kan dus genegeerd wordt. 

Previous Article Rubrics belangrijk om te weten en FAQ
Next Article Hoe stel ik restrictions in voor een survey?