Instructor Support for Educational Systems

Kopieer je Gradebook en Grade Settings naar een andere cursus

Updated on

Je kan een Gradebook en de bijbehorende instellingen van de ene naar de andere cursus kopiëren. Wat je kan kopiëren:

  • Grade Items en de bijbehorende instellingen
  • Grade Categories en de bijbehorende instellingen
  • Gecreëerde formules
  • Gecreëerde Grade Schemes

 Let op: werkelijke cijfers van studenten kunnen niet gekopieerd worden.

Ongebruikte en dubbele grade schemes worden niet gekopieerd naar de cursus!

Ga naar Course Tools > Course Administration en klik op Import/Export/Copy Components.

Klik vervolgens op Search for offering

Je kunt alleen courses kopiëren waarin je de rol van instructor / assistant instructor hebt.

In het pop-up venster: 

  1. Zoek de course offering waarvan je het Gradebook en de Grade Settings wilt kopiëren;
  2. Selecteer de course offering; 
  3. Klik op Add Selected.

Het pop-up venster wordt gesloten. 

Klik hierna op Select Components.

Vink in het volgende scherm de vakjes Grades en Grades Settings aan en klik op Continue.

Tip! Selecteer Select individual items to copy onder Grades als je specifieke Grade Items wilt selecteren om te kopiëren. 

Klik vervolgens op Finish om het kopiëren te voltooien. 

Tip! Je kunt de data waarop je Grade Items beschikbaar worden gesteld hier veranderen. Dit werkt alleen als je datumbeperkingen hebt ingesteld op de Grade Items in de bron van de course offering van waaruit je kopieert. 

Previous Article Hoe importeer ik Grades?
Next Article Cijfers bekijken van studenten die zich hebben uitgeschreven voor een cursus