Instructor Support for Educational Systems

Hoe koppel ik een Grade Item aan een Quiz?

Updated

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een cijferitem aan een nieuwe of bestaande quiz koppelt.

De inhoud van dit artikel bevat:

Het is mogelijk om een Quiz te becijferen aan de hand van een Grade Item. Wanneer een Grade Item is gekoppeld aan een Quiz, zal Brightspace automatisch dit cijfer meenemen in de berekening van het eindcijfer.

Lees eerst het artikel Het Gradebook voor de eerste keer inrichten als je hier nog onbekend mee bent.

Let op: het is alleen mogelijk om een Numeric Grade Item aan een quiz te koppelen. Lees meer over de diverse Grade Items in dit artikel.

 • Navigeer naar Course Tools in de navigatiebalk van de cursus.
 • Klik op Quizzes. Je komt nu op de Quiz homepagina terecht, waar je een overzicht van je quizzen vindt.
 • In het volgende scherm, zoek de Quiz waaraan je een Grade Item wilt koppelen en klik op het drop-down scherm.
 • Klik op Edit. Je gaat naar het tabblad eigenschappen van de quiz.

Als je een cijferitem aan een nieuwe quiz wilt toevoegen, lees dan het artikel: Hoe maak ik een quiz? om te leren hoe u een nieuwe quiz maakt.

Assessment tab

 1. Navigeer naar het tabje Assessment
 2. Vink Automatic Grade aan als je wilt dat studenten hun scores kunnen inzien direct na het maken van de Quiz:
  • Studenten zullen onmiddellijk na het maken van de toets hun cijfer zien.
  • Vink deze optie aan als je wilt dat Brightspace automatisch het cijfer publiceert in het Gradebook (zie 4). 
  • Vink deze optie aan om studenten het standaard bericht te laten zien na een submission.
  • Brightspace kan alleen het cijfer laten zien van vragen die automatisch nagekeken worden. Let op: Vragen die je handmatig moet nakijken (bijv. open vragen) krijgen een score van 0 punten. Dit betekent dat het cijfer dat automatisch wordt weergegeven door Brightspace een vertekend beeld kan weergeven als de Quiz veel open vragen bevat.
 3. In het drop-down scherm onder Grade Item, selecteer de Grade Item die je wilt koppelen aan de Quiz. Klik op add grade item als je ter plekke een nieuw Grade Item wilt creeëren.
 4. Vink Auto Export to Grades aan als je automatisch becijferde quiz pogingen gepubliceerd wilt hebben in het grade book. Let wel: je moet eerst een grade item koppelen aan een quiz om gebruik te kunnen maken van deze optie. Ook moet je de optie aanzetten Allow attempt to be set as graded immediately upon completion (zie 2).
 5. Selecteer bij Student View Preview hoe je wilt dat de scores worden weergegeven aan studenten. Klik op het uitklik pijltje om de instellingen aan te passen. Let wel: door het aanpassen van deze instellingen, zal je de default student view overschrijven voor dit grade item.

Wanneer een grade item al is toegevoegd aan een andere activiteit, verschijnt het niet meer in het drop-down menu.

Aantal toegestane pogingen

Je kan instellen hoeveel pogingen een student mag doen om een quiz te maken in de Assessment tab. Als je meerdere pogingen toestaat, moet je ook aangeven welke score zal uiteindelijk in het gradebook wordt opgenomen.

 1. Bij Attempts Allowed, vul in hoeveel pogingen een student kan doen en klik Apply.
 2. Selecteer welke poging(en) telt/tellen in de becijfering van de quiz:
  • Hoogste Poging: alleen de poging met de hoogste score telt.
  • Laagste Poging: alleen de poging met de laagste score telt.
  • Gemiddelde van alle Pogingen: de uiteindelijke score is het gemiddelde van alle pogingen.
  • Eerste Poging: alleen de eerste poging telt.
  • Laatste Poging: alleen de laatste poging telt.
 3. In het Advanced Attempt Conditions gedeelte, kan je instellen of een student een bepaalde score moet behalen bij een poging om nog een poging te mogen doen. Je kan zowel een minimum als een maximum score instellen.
 4. Klik op Save and Close om je instellingen te bewaren en keer terug naar de Quiz homepage.

Het is mogelijk om een specifiek aantal pogingen in te stellen voor een bepaalde student. Je kan dit doen bij de Restrictions tab. Lees hier meer over in dit artikel.

Je kan altijd een grade item toevoegen aan een quiz, ook als studenten de quiz al hebben gedaan. De scores worden automatisch gesynchroniseerd in het gradebook.

Previous Article Hoe koppel ik een grade item aan Opdracht?
Next Article Hoe koppel ik een Grade Item aan een Discussion topic?