Instructor Support for Educational Systems

Hoe maak ik een nieuwe Discussion aan via Content?

Updated on

Het is ook mogelijk om via Content een nieuwe Discussion aan te maken. Dat is op de volgende manier te doen.

  • Klik op Create New
  • Klik op Discussion
  1. Topic title: voeg een titel toe aan de discussie
  2. Grade Out Of: indien de discussie becijferd moet worden, kan dat hier ingesteld worden.
  3. Description: vul hier de beschrijving in voor de discussie.
  4. Start Date/End Date: als de discussion voor een beperkte tijd zichtbaar moet zijn, kan hier een begin- en einddatum ingesteld worden
  5. Release Conditions: hier kunnen overige release conditions ingesteld worden, waar de student aan moet voldoen voordat de discussion zichtbaar is (zoals inschrijving in een specifieke groep of een cijfer voor een quiz)
  6. Hidden/Visisble: hier kan ingesteld worden of de discussie zichtbaar is voor studenten

Let op! Als gewerkt wordt met een Start en/of End Date, dient de discussion altijd op Visible te staan. Als de discussion nog op Hidden staat, zal de Discussion niet te zien zijn, ook niet tussen de Start en End Date.

Previous Article Hoe upload en voeg ik een bestand toe aan mijn Content?
Next Article Hoe maak en voeg ik een HTML document toe aan Content?