Instructor Support for Educational Systems

Hoe maak ik een Quiz aan?

Updated on

Een Quiz aanmaken

Je kan de Quizzes functie gebruiken om online tests te maken. Je kan zowel formatieve als summatieve tests maken en ze automatisch door Brightspace laten nakijken.

 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus. 
 • Klik Quizzes. Dit brengt je naar je quiz startpagina.  
 • Klik New Quiz.

Let op: indien je de vinkjes onder Evaluation & Feedback niet uitzet, zullen studenten hun cijfer meteen na afloop te zien krijgen.

 1. Kies een titel voor je quiz.
 2. Klik het pijltje naast Not in Gradebook om een nieuw grade item aan te maken, een bestaand grade item te koppelen of het huidige grade item aan te passen.
 3. (Optioneel) Voeg een Due date toe.
 4. (Optioneel) Voeg een beschrijving toe.
 5. Voeg vragen toe
 6. Availability & Conditions: Selecteer een begin- en einddatum, voeg release conditions toe en/of special access. Lees hier meer.
 7. Timing & Display: Selecteer hoeveel tijd studenten hebben om de quiz af te ronden, bewerk de header en footer en voeg hints toe.  Lees hier meer.
  • Geef aan of je hints wilt toestaan door het vakje 'Allow Hints' aan te vinken (hints worden per vraag gemaakt, maar ze moeten hier aangezet worden voor de quiz). Dit is voornamelijk handig als je vragen importeert die hints bijgevoegd (kunnen) hebben.
 8. Attempts & Completion: Selecteer het aantal pogingen, voeg de quiz toe aan een categorie en stel e-mail notificaties in.
  • Onder Notification Email  kan je een email adres invullen als je notificaties wilt ontvangen van afgeronde pogingen van een quiz. (Als je meerdere adressen wil gebruiken moet je deze onderscheiden met een komma).
 9. Evaluation & Feedback:
  • We adviseren om de vinkjes uit te vinken. Gebruik deze alleen als je een multiple choice quiz maakt en wilt dat studenten hun cijfer meteen te zien krijgen.
  • Selecteer of studenten hun cijfer meteen na afloop te zien krijgen, of de cijfers gesynchroniseerd moeten worden met het grade book en stel de submission view in. Lees hier meer.
 10. Kies Save and Close om terug te keren naar de quizzes startpagina. 

Vragen toevoegen

 1. Klik op Add Existing om een bestand te uploaden, de Question library te gebruiken of om vragen te importeren uit de Learning Repository
 2. Klik op Create Question om een nieuwe vraag toe te voegen
  • Bekijk deze pagina voor de soort vragen die er zijn.
  • Klik op Section om een sectie toe te voegen.
  • Klik op Question Pool om een Vragenpoel toe te voegen.
 3. Of kies ervoor om vragen te importeren.
 4. Tot slot kun je via Back to Settings for Sample Quiz terug naar de quiz instellingen.

Vraag opties

Voor elke vraag kun je  verschillende opties instellen. We gebruiken hieronder een meerkeuzevraag ter voorbeeld. Houdt er rekening mee dat vergelijkbare opties ook beschikbaar zijn voor andere soorten vragen.

Links ziet je de vraaginstellingen en rechts zie je hoe de vraag wordt weergegeven, oranje gemarkeerd.

 1. Hier kun je het type vraag selecteren
 2. In dit veld kun je de vragen opstellen en indien nodig afbeeldingen toevoegen.
 3. Onder Options kun je:
  • standaard feedback per antwoord toevoegen
  • een hint toevoegen
   • In het bovenstaande voorbeeld hebben we een hint toegevoegd. Vergeet niet om hints in te schakelen voor het geval je de hint wilt gebruiken!
  • een korte omschrijving toevoegen
  • een weging aan antwoorden toevoegen
  • opsommingssymbolen aan de antwoorden toevoegen
 4. Voeg de antwoorden toe
 5. Voer het aantal punten die de student kan krijgen als hij / zij deze correct beantwoordt
 6. Druk op Save om de vraag op te slaan.

Als je op de pijl naast Save klikt, kun je deze vraag opslaan en kopiëren. Dit kan handig zijn als de volgende vraag vergelijkbaar is en dezelfde instellingen zou moeten hebben.

Meer vragen toevoegen

 1. Ga verder met het toevoegen van meer vragen / secties / vragenpools door te klikken op Add Existing or Create new.
 2. Ten slotte zie je het totale aantal punten in de quiz aan de rechterkant.

Wanneer je een of meerdere vragen selecteert door op de vakjes links van de vragen te klikken, wordt het bovenstaande scherm zichtbaar. Hier kan je vragen naar het begin of eind van de Quiz of naar een vooraf gemaakte sectie verplaatsen.

Een quiz aanmaken met 'random questions'

Het is in Brightspace mogelijk om een quiz aan te maken zodanig dat voor elke student een bepaald aantal random vragen worden gesteld uit een voorop samengestelde lijst met vragen.

Zorg ervoor dat voordat je de quiz aanmaakt, je een aparte sectie hebt aangemaakt in de Question Library, die de vragen (question pool) bevat die je wilt gebruiken voor de quiz. Om te lezen hoe je een question pool kunt aanmaken, zie Hoe gebruik ik de Question Library?

 • Navigeer naar Course Tools in de navigatiebalk van je cursus.
 • Klik op Quizzes.
 • Klik op New Quiz
 1. Voeg een naam toe voor de quiz
 2. Klik op Create New
 3. Klik op Question Pool
 1. Voeg een naam toe voor de Question Pool.
 2. Stel het aantal vragen in dat de student moet beantwoorden.
 3. Stel in hoeveel punten elke vraag. Let op: elke vraag is hetzelfde aantal punten waard, ongeacht de instellingen voor de aparte vragen. 
 4. Klik op Browse Question Library
 5. Selecteer de vragen die je wilt gebruiken of de eerder aangemaakte sectie met vragen en klik op Import.
 6. Klik op Save.

Instructievideo's

Deze videos zijn gemaakt door Brightspace leverancier D2L. Sommige schermen kunnen er anders uit zien dan de Universiteit Leiden Brightspace omgeving.

Deze video's zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Informatie video over het aanmaken van quizzes met nieuwe vragen

Informatie video over het aanmaken van quizzes met de quizbuilder

Informatie video over het aanmaken van quizzes met 'random questions'

Previous Article Hoe gebruik ik Quizzes?
Next Article Wat voor type vragen kan ik toevoegen aan een Quiz?