Instructor Support for Educational Systems

Hoe verwijder ik een Grade item dat is gekoppeld aan een External Learning Tool?

Updated on

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een Grade Item uit het Gradebook kunt verwijderen dat is gekoppeld aan een External Learning Tool. Houd er rekening mee dat hierdoor ook de link naar de External Learning Tool wordt verwijderd. Als het enige doel is om het Grade Item niet aan studenten te tonen, kies dan voor Hide Grade item for users.

Hoe herken ik Grade items gekoppeld aan een External Learning Tool?

Zoals je kunt zien in de afbeelding hierboven, hebben we één Grade Item in onze cursus dat is gekoppeld aan een External Learning Tool. Het Grade Item kan pas worden verwijderd als de bijbehorende link is verwijderd.

De eenvoudigste manier is om de link naar de External Learning Tool uit de cursusinhoud te verwijderen. Mits je weet waar het is geplaatst en het niet als quick link in een HTML-bestand is geplaatst. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan Optie 2 - Verwijder de link van Course Admin > External Learning Tool.

  1. Navigeer naar Content > Unit/Lesson/Map waar de External Learning Tool link is geplaatst.
  2. Klik op de drie stipjes.
  3. Klik op Delete

Selecteer 'Permanently delete both the topic from Content and the associated file or activity from the course' en klik op Delete.

Ga vervolgens naar Manage Grades en nu kun je het specifieke Grade Item verwijderen.

Houd er rekening mee dat deze methode kan resulteren in verbroken koppelingen als de koppeling naar de External Learning Tool zich ergens in de cursusinhoud bevindt. Verbroken koppelingen kunnen verschillende andere problemen veroorzaken. Ga voorzichtig te werk, neem bij twijfel contact op met Brightspace Support!

Klik allereerst op Course Tools > Course Admin en klik dan op External Learning Tools.

Lokaliseer de External Learning Tool die je wilt verwijderen, klik op het pijltje en vervolgens op Delete. Klik in de pop up nogmaals op Delete.

Ga vervolgens naar Manage Grades en nu kunt je het specifieke Grade Item verwijderen.

Previous Article Werken met Grades en Medischonderwijs
Next Article Hoe exporteer ik cijfers voor uSis?