Instructor Support for Educational Systems

Hoe maak ik een Announcement aan?

Updated on

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een Announcement aanmaakt.

Announcements in Brightspace bieden docenten de mogelijkheid om studenten gemakkelijk en snel op de hoogte te brengen van belangrijke informatie over de cursus. Announcements kunnen worden gebruikt om de studenten welkom te heten bij de cursus, om bericht te geven over belangrijke deadlines of om bekend te maken dat bepaalde cursusmaterialen zijn toegevoegd. De docent kan: 

 • Announcements personaliseren door middel van video- of audioberichten.
 • Bepalen vanaf wanneer, voor hoelang en voor wie de Announcement zichtbaar is (zie artikel over release conditions).
 • Een afbeelding toevoegen aan de Announcement (als de docent ervoor kiest om geen afbeelding toe te voegen, wordt het standaard 'megafoon'-icoon toegevoegd).
 • Announcements bewerken of verwijderen.

Announcements zijn te vinden op de Course Home van de cursus.

Het is mogelijk de instellingen van e-mailnotificaties van een announcement aan te passen. Hoe je deze instellingen kunt wijzigen, wordt in dit artikel uitgelegd. 

Let op! Studenten kunnen ook instellen of ze emails ontvangen van announcements. Dit kan dus ook uitgezet worden.

Announcements homepage

De Announcements startpagina presenteert een overzicht van alle door de docent gemaakte Announcements. Via Course Home of Course Admin (onder Course Tools) zijn de Announcements beschikbaar.

Via Course Home:

 • Onder Announcements aan de rechterkant van het scherm, klik op Show All Announcements.

Via Course Admin (under Course Tools):

 • Ga naar Course Tools in the navbar van de cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik op Announcements.

Maak een nieuwe Announcement

 • Ga naar de Course Home van de cursus waar je een Announcement in wilt plaatsen.
 • Klik op Show All Announcements
 • Klik op New Announcement

Of volg een alternatieve route via Course Admin:

 • Ga naar Course Tools in de navbar van de cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik op Announcements.
 • Klik op New Announcement.
 1. Geef het Announcement een titel onder Headline.
 2. Optioneel: Vink Display Author Information aan. Gebruikers die de Announcement lezen, kunnen dan de volgende informatie zien:
  • Originele auteur
  • Originele datum en tijdstip van plaatsing
  • De naam van de auteur die het bericht heeft gewijzigd - alleen als de Announcement is aangepast
  • Datum en tijdstip van de wijziging - alleen als de Announcement is aangepast
 3. Schrijf het bericht.
 4. Geef onder Availability aan wanneer de Announcement vrijgegeven wordt:
  • De startdatum is zichtbaar voor studenten, tenzij het vakje bij Always show start date is uitgevinkt. Als dat vakje is uitgevinkt is alleen de startdatum bekend voor diegenen die toestemming hebben om de Announcement te bewerken.
  • Voeg een startdatum toe onder Start Date (vanaf deze datum is de Announcement zichtbaar voor studenten). Klik op Now om de Announcement direct te publiceren.
  • Vink het vakje voor Remove announcement based on end date aan, wanneer je wilt dat de Announcement na een bepaalde tijd weer verdwijnt. Vul de einddatum in vanaf wanneer de Announcement niet meer zichtbaar is.
 5. Het is mogelijk om een bestand toe te voegen als bijlage (Attachment) door te klikken op Add a File onder Attachments. Er is ook de mogelijkheid om audio- en videofragmenten op te nemen, respectievelijk met de buttons Record Audio en Record Video. Om deze optie te gebruiken, moet het apparaat zelf in staat zijn om audio en/of video op te nemen.

Announcements kopiëren naar een ander vak

Het is ook mogelijk om een announcement te kopiëren naar een ander vak. Een announcement kan naar meerdere vakken tegelijk gekopieërd worden. Een gekopieërde announcement komt als draft terecht in het bestemmingsvak. Release conditions worden niet gekopieërd.

 1. Klik op het pijltje naast de announcement die gekopieërd dient te worden.
 2. Selecteer Copy to Other Courses.
 3. Selecteer het vak/de vakken waarnaar de announcement gekopieërd moet worden.

Video over het maken van een Announcement

Deze video is gemaakt door Brightspace-leverancier D2L. Sommige schermen hebben een ander uiterlijk dan de Brightspace-omgeving van de Universiteit Leiden.

Previous Article Short video: how to use announcements
Next Article Hoe beheer ik Announcements?