Instructor Support for Educational Systems

Hoe exporteer ik cijfers voor uSis?

Updated on

De Export Grades for uSis functionaliteit is ontwikkeld om de flow van cijfer invoer vanuit Brightspace naar uSis zoveel mogelijk te versimpelen. De export geeft direct de data die je nodig hebt om in bulk cijfers in uSis in te voeren en er is dus geen format wijziging nodig om bulk cijfer invoer mogelijk te maken

Goed om te weten!

Afhankelijk van de faculteit, instituut of de opleiding waarvoor je werkt, kan de procedure voor het registreren van cijfers in uSis verschillen. Daarom adviseren wij alle docenten om eerst te overleggen met de onderwijsadministratie hoe je het nieuwe exportbestand kunt gebruiken voor het laten registreren van cijfers in uSis.

Je kunt dit exportbestand niet gebruiken om cijfers terug te importeren in Brightspace.

Je kunt dit exportbestand niet gebruiken om cijfers te importeren in Brightspace, omdat het exportbestand niet compatibel is met het benodigde importformat. De Export voor uSis-functie is uitsluitend bedoeld voor het registreren van cijfers in uSis. Zie Hoe importeer ik Grades? als je cijfers wilt exporteren en importeren in Brightspace.

Hoe gebruik ik Export for uSis?

User List - 2223-S1 Landscape Dynamics 2 - Leiden University - Google Chrome

Navigeer naar in de gewenste course naar Grades en klik op Export for uSis. Het onderstaande scherm komt dan tevoorschijn:

Grade Export - 2223-S1 Landscape Dynamics 2 - Google Chrome
 1. Het format voor de export. Standaard staat deze op Excel, maar je kan hem aanpassen naar CSV.
  • Wanneer je Excel kiest, is het gemakkelijker cijfers in de export aan te passen.
  • LET OP! Kies je voor CSV, dan kan het zijn dat de datum onbedoeld van format veranderd. Zie ook Datum format verandert in de CSV export
 2. Hier kun je selecteren welke grade items, grade categories en/of final grade je wil exporteren.
 3. Name Override kun je gebruiken indien je een andere naam aan het Grade item wil geven, e.g. Deeltoets 1
  • Dit veld is niet verplicht en kan leeg blijven, zonder consequenties.
 4. Per regel moet je een toetsdatum selecteren. Een toetsdatum is nodig bij cijferinvoer in uSis.
  • Als dit veld leeg is, krijg je een error message te zien met het verzoek een toetsdatum te selecteren
 5. Klik tot slot op Export Selected

Een pop-up scherm verschijnt, met een nadenk scherm. Zodra de export gereed is, kun je deze downloaden en openen.  De export ziet er als volgt uit:

1081V19Y_2223_S1_2223-S1 Landscape Dynamics 2_Baseline test_2022-10-19_20221019103707.xlsx - Protected View - Excel

Exporteer je meerdere grade items? Dan heb je een Excel file per grade item; immers kun  in uSis maar per activiteit cijfers worden ingevoerd.

Export final grade

Wanneer je de final grade exporteert, wordt de waarde in de kolom Final Adjusted Grade altijd uit Brightspace geëxporteerd, tenzij deze leeg is. Wanneer de Final Adjusted Grade voor een student leeg is, bevat de export de waarde gelijk aan de Final Calculated Grade. Op deze manier bevat de export van de final grade slechts 1 lijst met cijfers en is het voor de onderwijsadministratie gemakkelijker deze cijfers in uSis te verwerken. 


Kijkend naar het voorbeeld hierboven: Voor de tweede en derde student zal het waarde in de export 7,5 en 7,1 zijn (in plaats van 7,3 en 7,2). Voor de andere student zal het cijfer in de export hetzelfde zijn als in de kolom Final Calculated Grade.

Uitleg inhoud Export

Uitleg van het bestandsnaam:

e.g.: 1081V19Y_2223_S1_2223-S1 Landscape Dynamics 2_Baseline test_2022-10-19_20221019103707

De naam van de export is zo opgebouwd dat degene die de cijfers in uSis moet invoeren kan afleiden voor welk vak het is. Zo staat het Studiegidsnummer, als het collegejaar, de periode, naam van het vak in het bestandsnaam. Daarnaast komt ook de naam van de grade item mee + toetsdatum en een date stamp.

Uitleg van de kolommen:

 • OrgDefinedID: de studentnummer van de student, zonder s!
  • Want in uSis worden cijfers per student zonder de s ingevoerd.
 • GradeSymbol: het cijfer wat in Brightspace is geregistreerd als Grade Symbol.
  • Lees: het cijfer wat je veelal ook de studenten in Brightpspace laat zien
 • ExamDate: De datum die je hebt gekozen bij de export stappen
 • FirstName: voornaam van de student
 • LastName: achternaam van de student
 • OrgUnitName: naam van het vak
 • OrgUnitCode: code van het vak
 • SectionCode: indien van toepassing, code van de sectie waar de student inzit.
  • Kan handig zijn wanneer je een samengesteld vak hebt en op verschillende plekken in uSis cijfers moeten worden ingevoerd
 • GradeItemName: De naam van het item zoals in Brightspace Gradebook staat
 • GradeItemNameOverride: de eigen gegeven naam bij de export stappen.

FAQ

Datum format verandert in de CSV export

Q: Als ik de CSV open, zie ik dat de datum verkeerd wordt getoond. Hij laat me MM/DD/YYYY, i.p.v. DD/MM/YYYY. Hoe kan dit?

A: Het bovenstaande probleem KAN zich voordoen wanneer je gebruikt maakt van een oude versie van Excel, het CSV bestand opent met Notepad of met een ander programma buiten Excel365 om. De reden waarom dit kan gebeuren, is omdat het betreffende programma het CSV bestand automatisch converteert. 

Het probleem doet zich niet voor als je het CSV bestand opent met Excel365, dan gaat de conversie altijd goed. Ook doet dit probleem zich niet voor als je voor Excel kiest bij de export: dan wordt de datum altijd juist getoond. 

Previous Article Hoe verwijder ik een Grade item dat is gekoppeld aan een External Learning Tool?
Next Article Hoe gebruik ik groepen?