Hoe maak ik groepen?

De Groups functie zorgt ervoor dat je de studenten binnen je cursus kunt onderverdelen in kleinere groepen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen zodat studenten aan een opdracht kunnen werken of vanwege administratieve redenen. Je kunt iedereen in groepen verdelen, of een bepaald aantal studenten.

Je kunt de groepen beheren via de Manage Groups functie.

Groepen maken in Brightspace

Het is mogelijk om groepen te maken in Brightspace.

 • Ga naar Course Tools > Groups in de navbar van je cursus. Dit opent de Manage Groups pagina.
 • Klik op New Category.
 1. Typ de naam van de categorie (bijvoorbeeld Werkcollege).
 2. Voeg een categorie beschrijving toe indien nodig.
 3. Bepaal hoe de groepen worden worden gemaakt  door middel van het keuze menu onder Enrollment Type. Je kunt ervoor kiezen om zelf studenten aan groepen toe te voegen, ze automatisch toe te voegen of ze de optie te geven zelf een groep te kiezen (Self Enrollment). Vervolgens kun je het totale aantal groepen kiezen (# of Groups) en/of het totale aantal studenten per groep (Groups of #). Een beschrijving van de 7 mogelijke groep structuren vind je hieronder. Afhankelijk van je voorkeuren kun je nu het aantal groepen en/of het aantal studenten per groep bepalen.

Groep categorieën

Je kunt 7 verschillende categorieën creëren in Brightspace:

 1. # of Groups - no Auto Enrollment: n groepen.
  Met deze optie kun je het totale aantal groepen bepalen dat je wilt maken. Je kunt dit aantal invullen onder Number of Groups. Met deze optie kun je zelf studenten aan groepen toevoegen.
 2. Groups of #: groepen met een maximum van n studenten.
  Met deze optie kun je het maximum aantal studenten per groep aangeven. Dit aantal geef je aan onder Number of users. Brightspace voegt dan automatisch studenten toe aan groepen.
 3. # of Groups: n groepen.
  Met deze optie bepaal je het aantal groepen dat je wilt maken. Je kunt dit aantal invullen onder Number of Groups. Brightspace voegt dan automatisch studenten toe aan groepen.
 4. Groups of # - Self Enrollment: groepen met een maximum van n studenten.
  Met deze optie kun je het maximum aantal studenten per groep aangeven. Dit aantal geef je aan onder Number of users. Studenten kunnen vervolgens zelf een groep kiezen om zich bij in te schrijven.
 5. # of Groups - Self Enrollment: n groepen.
  Met deze optie kun je het totale aantal groepen bepalen dat je wilt maken. Je kunt dit aantal invullen onder Number of Groups. Studenten kunnen vervolgens zelf een groep kiezen om zich bij in te schrijven.
 6. # of Groups, Capacity of # - Self Enrollment: groepen met een maximum van n studenten.
  Met deze optie kun je het totale aantal groepen bepalen dat je wilt maken, en het maximum aantal studenten per groep aangeven. Het aantal groepen kun je invullen onder Number of Groups en het aantal studenten per groep onder Number of Users. Studenten kunnen vervolgens zelf een groep kiezen om zich bij in te schrijven.
 7. Single user, member-specific groups: persoonlijke groep per student.
  Deze optie maakt voor iedere student een aparte groep. Je kunt deze optie kiezen als je met blogs of voortgangsverslagen wilt werken. Studenten kunnen dan vervolgens een blog schrijven in een persoonlijk en prive discussie topic.

Bij opties 2 en 3 kun je via Advanced Properties het volgende veranderen:

 • Auto-Enroll New Users: Brightspace voegt automatisch alle studenten toe die meedoen aan de cursus nadat de groepen zijn gemaakt. (Studenten worden altijd toegevoegd aan de groep met het minste aantal studenten; deze optie zorgt ervoor dat er geen groepen zijn zonder deelnemers.)
 • Randomise users in Groups: Studenten worden willekeurig toegevoegd aan een groep. (Studenten worden in alfabetische volgorde toegevoegd als deze optie niet wordt aangevinkt)

Bij opties 4, 5 en 6 kun je via Advanced Properties het volgende veranderen:

 • Stel een startdatum (Start Date) of einddatum (Expiry Date) in voor de periode waarin studenten zichzelf voor een groep kunnen inschrijven. Na de einddatum kunnen studenten zich niet meer aansluiten bij een andere groep of een groep verlaten. Vul een datum in of kies voor Now om het zelf inschrijven meteen te starten of te stoppen. 
 •  Voeg studenten die zich niet hebben ingeschreven in een groep toe aan een groep via Allocate unenrolled users. Dit gebeurt automatisch nadat de einddatum is verstreken. Studenten worden willekeurig toegevoegd aan een groep. (De groepscapaciteit kan worden genegeerd, afhankelijk van het aantal groepen en studenten.)
 • Je kunt nieuwe groepen toevoegen aan een groep categorie, maar je kunt het maximum aantal studenten per groep niet wijzigen. Je moet daarom van tevoren goed bedenken hoe de groot groepen moeten zijn wanneer je ze maakt. Dit betreft alleen de standaard groep grootte die Brightspace aan groepen geeft; je kunt wel handmatig studenten aan groepen toevoegen, zelfs als de maximum capaciteit bereikt is.

Het voorbeeld hierboven gebruikt de vijfde optie: vier groepen waar studenten zichzelf voor mogen inschrijven (# of Groups - Self Enrollment, Number of Groups: 4). Bij deze optie kun je een einddatum instellen voor het inschrijven en ervoor zorgen dat studenten automatisch worden ingeschreven bij een groep na de einddatum (deze opties vind je onder Advanced Properties).

 1. Optioneel: Stel een Group prefix in (e.g. Werkc-). Alle groepsnamen beginnen dan met de prefix gevogld door een volgnummer (e.g. Werkc-1, Werkc-2, Werkc-3 en Werkc-4).
 2. Optioneel: Stel een start en eind datum en tijd in voor Self Enrollment.
  • Vink Allocate unenrolled users after Self Enrollment Expiry Date indien je wil dat studenten na de deadline automatisch aan groepen worden toegewezen.
 3. Je kunt een of meer van de volgende opties aanvinken onder Additional Options:
  • een discussie forum en topic.
  • een Locker (een groep specifieke digitale opslagruimte zodat een groep hun bestanden digitaal kan delen zonder tussenkomst van andere studenten).
  • een Assigment inlever folder.
 4. Klik op Save. Als je hebt gekozen voor en van de extra opties, dan ga je nu naar de functie die het mogelijk maakt om de gekozen opties te maken. Je gaat nu terug naar de Manage Groups pagina.

Beheer je groepen via Manage Groups

In Manage Groups kun je:

 • De groep categorieën en groepen zien.
 • Nieuwe categorieën maken.
 • Categorieën en groepen aanpassen.
 • Zien welke studenten in welke groep zitten.
 • Categorieën en groepen verwijderen.
 • Een email sturen naar alle studenten in een specifieke groep.
 • Klik op het pijltje onder View Categories (1) om naar een specifieke categorie te gaan en ze de groepen te bekijken die er in zitten.
 • Het nummer achter de naam van de categorie (Werkgroepen serie 1) (2) geeft het aantal groepen aan dat in de categorie zit. Door te klikken op het pijltje achter de naam van de categorie kun je:
  • de categorie aanpassen. Je kunt deze functie gebruiken om een discussie topic of locker toe te voegen als je de categorie al gemaakt hebt maar dit niet meteen had gedaan (Edit Category).
  • een groep toevoegen (Add Group).
  • studenten toevoegen aan een groep (Enroll Users). Deze optie opent een scherm waar je studenten vanuit de klassenlijst in groepen kunt toevoegen in deze specifieke categorie.
 • Als je een nieuwe groep categorie wilt maken (bijvoorbeeld voor een hoorcollege of een praktische sessie) kun je klikken op New Category (3) en de stappen herhalen die hierboven zijn aangegeven.
 • Klik op het nummer in de Members column (4) om te zien welke studenten in de groep zitten.
 • Als je een groep wilt verwijderen of ieder lid van de groep wil mailen, klik dan op het vinkje voor een bepaalde groep en kies de optie Delete of Email. Wanneer je een email stuurt via deze optie staan alle emailadressen in de BCC vanwege privacy redenen.
 • Je kunt de beschrijving van een groep aanpassen of toevoegen door te klikken op de naam van de desbetreffende groep.