Support site - BrightspaceDocenten - Nederlands Microsoft TeamsHoe werkt de Microsoft Teams Course connector?

Hoe werkt de Microsoft Teams Course connector?

De Microsoft Teams Course connector is een geintegreerde koppeling die voor een cursus een bijbehorend Team kan maken binnen Microsoft Teams. Naast het aanmaken van het Team zorgt de connector ook voor het toevoegen van docenten en studenten.

Hoe maak ik een Team aan voor een Cursus?

Standaard wordt er geen Team aangemaakt voor een Cursus. Als docent kies je zelf of een Team nuttig/nodig is voor jouw cursus. Teams kunnen aangemaakt worden vanuit de Microsoft Teams widget op de Course Home. De widget is aan de onderkant van de Course Home te vinden en ziet er als volgt uit:

Druk op de knop Create Course Team en het volgende scherm verschijnt.

Er kan alvast ingesteld worden of studenten wel of niet het recht hebben om prive kanalen aan te maken binnen het Team. Maak een keuze en klik op Create Course Team. Het volgende scherm verschijnt en na enkele minuten is het Team aangemaakt.

Nadat het Team is aangemaakt wordt onderstaand scherm getoond. Door op 'Open Your Team' te klikken wordt je naar het betreffende Team in Microsoft Teams geleid. Onder 'Edit Settings' is eventueel het recht voor teamleden om prive kanalen aan te maken nog aan te passen.

Wie krijgt welke rol binnen het Team?

Bij het aanmaken van het Team worden ook automatisch de gebruikers van de Classlist van de cursus toegevoegd aan het Team. De rol die een gebruiker heeft binnen de cursus is bepalend voor de rol die een gebruiker in het bijbehorende Team krijgt. Onderstaande tabel toont alle Brightspace rollen die leiden tot een rol in Microsoft Teams. Staat een Brightspace rol niet in onderstaande tabel, dan zal een gebruiker met die rol niet aan het Team gekoppeld worden.

Brightspace Rol MS Teams Rol
Instructor Eigenaar
Assistant Instructor Eigenaar
Tutor Lid
Grader Lid
Student Lid

Elk door Brightspace aangemaakt Team bevat 1 extra eigenaar genaamd 'Brightspace-MSTeams'. Dit is het account dat door de koppeling wordt gebruikt om het Team te beheren. Deze eigenaar mag niet verwijderd worden.

Wat gebeurt er als er na het aanmaken van het Team studenten in de Brightspace cursus worden in- of uitgeschreven?

Elk uur wordt automatisch een vergelijking uitgevoerd tussen Brightspace en Microsoft Teams. Eventuele nieuwe studenten of docenten die zijn toegevoegd aan de cursus in Brightspace worden dan alsnog toegevoegd aan het Team. Een uitschrijving in Brightspace zal  leiden tot het verwijderen van de student uit het Team. Mocht een student per ongeluk verwijderd zijn in Teams dan zal die student alsnog toegevoegd worden. Brightspace is en blijft leidend voor de gebruikers die aan het Team gekoppeld zijn (inclusief de rol die ze binnen het Team hebben).

Beoordeel de standaardrechten van studenten binnen een Team

Binnen Teams zijn er diverse 'type Teams' te onderscheiden. Het type Team dat wordt aangemaakt door de Course connector is een 'standaard Team'. Bij een standaard Team heeft een lid van een Team vrij veel rechten. Denk daarbij aan het toevoegen van andere leden, het maken van (prive) kanalen en het koppelen van andere applicaties aan een Team.

Voor de meeste toepassingen van Teams in het onderwijs is het niet gewenst dat studenten zoveel rechten hebben. Het is daarom ook aan te bevelen om direct na het aanmaken van het Team de 'Lidmachtigingen' te bekijken en aan te passen naar de eigen wensen voor deze cursus.

De 'lidmachtigingen' en andere instellingen zijn te vinden door naar het tabblad Instellingen te gaan in het 'Team beheren' menu. Zie onderstaand stappen.

  1. Klik op de drie puntjes naast de Team naam.
  2. Klik op Team beheren
  3. Klik op Instellingen
  4. Selecteer of deselecteer bij lidmachtingen de instellingen die je wilt gebruiken.

Kan ik een bestaand Team koppelen aan mijn cursus?

Nee, dit is op dit moment helaas niet mogelijk.