Remindo support

Momenteel kan Remindo vanwege licentieovereenkomsten alleen gebruikt worden door de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en het LUMC. 

Vraag ondersteuning bij het ICTO-team van uw faculteit:

Geesteswetenschappen: ecole@hum.leidenuniv.nl

Sociale Wetenschappen: solo@FSW.leidenuniv.nl

LUMC: brightspace@lumc.nl