Wat zijn auteursrechtelijk beschermde materialen?

Het beleid voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde materialen in de virtuele leeromgeving (LOR) van de Universiteit Leiden wordt momenteel opgesteld en zal direct gedeeld worden als het officiëel is goedgekeurd. 

In Brightspace worden alle teksten, tekstuitreksels en afbeelding voor het onderwijs met auteursrechtbeperkingen beschouwd als auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hoewel dit beleid nog niet specifiek voor Brightspace formeel is vormgegeven is de Universiteit Leiden verplicht om het gebruik en het aantal auteursrechtelijke materialen te noteren. 

Snel referentie overzicht

Inhoud van het bestand Auteursrechtelijke restricties
Hoe plaatsen?
College dia's Mogelijk* Slepen en droppen
syllabus /  algemene informatie  Mogelijk* Slepen en droppen
Literatuur /  wetenschappelijke artikelen / hoofdstukken van boeken  Over het algemeen Link

* er vanuit gaan dat op afbeeldingen en andere mediabestanden een duidelijke bron vermeld staat en dat voorgaans toestemming is gekregen om het materiaal te gebruiken.