Cijfercategorieën aanmaken

In dit artikel leggen we uit wat cijfercategorieën (Grade Categories) zijn, wanneer je ze moet gebruiken en hoe je cijfercategorieën kunt maken.

Wat zijn cijfercategorieën?

Cijfercategorieën (Grade Categories) ordenen en groeperen gerelateerde Grade Items in het gradebook. Bijvoorbeeld: een cijfercategorie 'schrijfopdrachten' om opdrachtitems te groeperen of een cijfercategorie 'participatie' om discussie-items te groeperen.

Cijfercategorieën zijn ook handig als je wilt dat alleen het hoogste cijfer (bijvoorbeeld een herkansing) meetelt voor het berekende eindcijfer in een Weighted Grading System.

Aan de slag met cijfercategorieën

Nadat je klaar bent met De eerste keer Gradebook instellen met de Grades Setup Wizard, kun je Grade Categories aanmaken, waarbinnen je Grade Items kunt groeperen. 

Hoe maak ik een cijfercategorie aan?

Ga naar Grades > Manage Grades. Selecteer New en klik op Category

Voer een naam voor de cijfercategorie in. 

  1. Voer het totale gewicht (in procent) in dat de cijfercategorie moet bijdragen aan het eindcijfer.
  2. Kies de gewenste verdeling.

Pas de Display Options naar wens aan. 

Klik vervolgens op Save and Close. De cijfercategorie is nu aangemaakt!

Welke verdeling moet ik gebruiken?

Handmatig gewicht toekennen aan items in de categorie

Selecteer Manually assign weight to items in the category wanneer Grade Items binnen een categorie verschillende gewichten hebben. Let er op dat Grade Items binnen een categorie gecombineerd een gewicht van 100% moeten hebben. 

Zoals hierboven te zien is:

  1. Hebben we een categorie 'Midterm' die voor 10% bijdraagt aan het eindcijfer.
  2. Binnen die categorie hebben we een Grade Item 'Midterm MC questions' dat bestaat uit 25 punten en 25% van de categorie uitmaakt.
  3. En een Grade Item 'Midterm Essay Question' dat bestaat uit 10 punten en 75% van de categorie uitmaakt. 

Verdeel gewichten naar punten over alle Grade items in de cijfercategorie

Distribute weights by points across all items in the categorie werkt hetzelfde als Manually assign weight to items in the category, maar in plaats van de gewichten zelf in te stellen, worden deze berekend op basis van het maximum aantal punten per Grade Item.


Zoals hierboven te zien is:

  1. Hebben we een categorie 'Midterm' die voor 10% bijdraagt aan het eindcijfer.
  2. Binnen die categorie hebben we een Grade Item 'Midterm MC questions' dat bestaat uit 25 punten.
  3. En een Grade Item 'Midterm Essay Question' dat bestaat uit 10 punten.

Zoals je kan zien zijn de gewichten in de laatste categorie automatisch verdeeld op basis van het aantal punten per Grade Item.

Het gewicht gelijkmatig verdelen over alle items en het laagste cijfer niet meenemen

Selecteer Distribute weight evenly accross all items en voer een '1' in bij het vakje voor Number of lowest non-bonus items to drop for each user. Als je de categorie op deze manier instelt, zal het laagste cijfer niet worden meegenomen. 

Dit is een goede manier om herkansingen te gebruiken in een gewogen beoordelingssysteem. Klik hier voor meer informatie. 

Wanneer moet ik cijfercategorieën gebruiken?

Zodra je wilt werken met herkansingen in een gewogen beoordelingssysteem, zul je gebruik moeten maken van cijfercategorieën. 

Een andere goede reden om met cijfercategorieën te werken is om het Gradebook te structureren, vooral als er veel Grade Items in de course zijn.