Hoe maak ik een Rubric?

Het maken van een Rubric

 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van de cursus. 
 • Klik op Course Admin
 • Klik op Rubrics
 • Klik op New Rubric

Het volgende beeld zal verschijnen:

Hoewel een rubric is ingesteld op Published (gepubliceerd), kunnen studenten de rubric niet zien. Dit is afhankelijk van de Rubric Visibility (zichtbaarheid van Rubric) en of een rubric is gekoppeld aan een opdracht / discussie. Maak je dus geen zorgen over de status van Published. 

1. Geef de Rubric een naam

2. Zet de status van de Rubric op Published

 • Rubrics die staan ingesteld als 'Draft' of 'Archived' kunnen niet worden gekoppeld aan een opdracht of een discussie. 

3. In de bovenste balk kun je:

 • de gewenste type rubric selecteren bij Type of Rubric.  Kijk hier voor meer informatie over de verschillende typen. 
 • de gewenste scoring methode selecteren. Kijk hier voor meer informatie over de becijfering methode.
 • de volgorde van niveaus aanpassen. 

4. Levels: Je kunt de niveaus naar eigen inzicht hernoemen

 • Gebruik de plus pictogrammen links en rechts van de niveaus om nieuwe niveaus toe te voegen. 
 • Je kunt het aantal punten voor elk individueel niveau wijzigen. 
 • Klik op het prullenbak pictogram om een niveau te verwijderen. 

5. Criteria: Voor elk citerium kun je een beschrijving en speficieke feedback toevoegen. 

 • Bij Initial Feedback kan je criteriaspecifieke feedback toevoegen. Let op dat deze feedback niet wordt weergegeven in de algemene feedback. 
 • Aan de rechterkant zie je het aantal punten dat een student kan behalen.
 • Klik op het prullenbakpictrogram aan de rechterkant om een citerium te verwijderen. 

6. Als je citeria wilt groeperen om structuur in de Rubric aan te brengen kun je op Add Criteria Group klikken om een nieuwe matrix aan de rubic toe te voegen. 

7. The Rubric tool zal de voortgang automatisch opslaan. 

De Overall Score vertelt een student alleen hoeveel hij of zij kan verbeteren. Het is een afzonderlijke functie in de tool Rubrics. 

De Total Score is de score die uiteindelijk naar Grades gaat als het is beoordeeld.

1. The Overall Score bevindt zich afzonderlijk onder elke citeriumgroep. Je kan hier de prestatieniveaus opgeven op basist van de score die de student in totaal kan behalen. 

 • Voor elk niveau, vul in hoeveel punten een student moet behalen om dat niveau te voldoen. 
 • Middels het plus-icoontje kan je levels toevoegen. Je kan levels verwijderen via het prullenbak icoon. 
 • Je kunt per niveau feedback geven (in dit voorbeeld, kunnen studenten lezen wat ze moeten doen om een bepaald niveau te bereiken, en wat er gedaan kan worden om de volgende keer een hoger niveau te bereiken). 

2. Klik op Options om meer instellingen te openen. 

3. Selecteer of studenten de rubric kunnen zien:

 • Rubric is visible to students: studenten kunnen altijd de rubric zien zodra deze is gelinkt aan een activiteit. 
 • Rubric is hidden from students: studenten kunnen de rubric niet zien. 
 • Rubric is hidden from students until feedback is published: studenten kunnen de rubric alleen zien als er feedback is gepubliceerd voor een gelinkte activiteit.

4. Selecteer Hide Scores from students als je niet wilt dat studenten de scores zien. 

5. Je kunt een korte beschrijving toevoegen aan de rubric. 

6. Zorg dat je de box Competencies aangevinkt hebt. Als het vakje niet is aangevinkt kun je een rubric/ opdracht of discussie etc. niet koppelen. 


Klik op Close om de rubric te sluiten en ga terug naar de rubric startpagina. 


Een video over het maken van een Rubric

Het maken van een holistische rubric

Deze video is gemaakt door Brightspace leverancier D2L. Sommige schermen kunnen er anders uitzien en aanvoelen in de Brightspace-omgeving van de Universiteit Leiden.

Het maken van een analytische rubric

Deze video is gemaakt door Brightspace leverancier D2L. Sommige schermen kunnen er anders uitzien en aanvoelen in de Brightspace-omgeving van de Universiteit Leiden.

Het maken van een gewogen rubric

Deze video is gemaakt door Brightspace leverancier D2L. Sommige schermen kunnen er anders uitzien en aanvoelen in de Brightspace-omgeving van de Universiteit Leiden.