Instructor Support for Educational Systems

12. De rollen co-editor, co-publisher en co-viewer toevoegen en/of wijzigen

Updated on

Een gebruiker kan door de eigenaar van een video toegang krijgen tot media door middel van toegewezen rollen. De rollen zijn: co-editor, co-publisher, co-viewer. Elke rol heeft bepaalde rechten waardoor gebruikers kunnen bijdragen aan de media. Eerst bespreken we kort de betekenis van elke rol. Daarnaar volgt een kort stappenplan met uitleg hoe je een rol kan toekennen aan een andere gebruiker.

De rollen toegelicht

Rol Rechten
Co-editor
  • De gebruiker kan de video bewerken. 
  • De gebruiker kan de analytics bekijken. 
Co-publisher
  • De gebruiker kan de video publiceren.
Co-viewer
  • De gebruiker kan de video bekijken. 

Rollen toevoegen

Log in op de videoportal met je UCLN-account en ga naar My Media. Zoek hier de juiste video en klik op het edit (potlood) symbool rechts van de video.

Selecteer Collaboration.

Klik op Add Collaborator.

Je ziet het onderstaande scherm:

Zoek de gebruiker die je co-editor wilt maken in de zoekbalk. Vink vervolgens het vakje Co-Editor aan en klik op Add.

Klik op Add en de gebruiker is toegevoegd.

Voor meer informatie over de toekenning en aanpassing van rollen binnen een video lees hier meer.

Previous Article 11. Kanaalinstellingen
Next Article 13. Analytics