Instructor Support for Educational Systems

Overige Meeting instellingen

Updated Aug 05, 2021

In deze handleiding worden de Other instellingen behandelt, die te vinden zijn onder Settings in de Zoom portal van de Universiteit van Leiden.

De instellingen zijn op de volgende manier te bereiken en te wijzigen:

  1. Log in op: https://universiteitleiden.zoom.us
  2. Klik op Settings
  3. Klik op Meeting
  4. Klik op Other

Blur snapshot on iOS app switcher

Op het moment dat je op een iOS apparaat tussen apps schakelt, zal het beeld van de Zoom app vervaagd worden.

Deze optie staat standaard ingeschakeld. Ook is deze ‘Locked by admin’ en dus niet aanpasbaar

Deze optie voorkomt dat er potentieel gevoelige informatie zichtbaar is wanneer er tussen apps geschakeld wordt.

Invitation Email

De deelnemers van jouw georganiseerde meeting krijgen een uitnodigingsmail op basis van hun ingestelde voorkeurstaal, de inhoud van de uitnodigingsmail is aanpasbaar.

  •  Selecteer hiervoor eerst een taal waarin je de inhoud wilt aanpassen
  •  Klik vervolgens op het potloodicoon, in het volgende scherm kan je inhoud toevoegen aan de mail

 

  • Klik vervolgens op Save om je wijzigingen op te slaan

Schedule Privilege

 Je kan ervoor kiezen om gebruikers toe te wijzen die namens jouw een vergadering kan inplannen
  • Om een gemachtigde in te stellen klik je op het ‘+’-icoon naast Assign scheduling privilege to


  • In het volgende scherm zoek je gebruikers zoeken en deze toevoegen aan je ‘Schedule Privilege’
  • Klik vervolgens op Assign

 

Als jijzelf tot iemands Schedule Privilege bent toegevoegd zie je dat onder I can schedule for staan:


Previous Article Hoe wijzig ik mijn Email Notifications?
Next Article Hoe wijzig ik vooraf mijn Recording instellingen?