Instructor Support for Educational Systems

Hoe wijzig ik vooraf mijn Recording instellingen?

Updated on

In deze handleiding worden Recording instellingen behandelt, die te vinden zijn onder Settings in de Zoom portal van de Universiteit van Leiden.

De instellingen zijn op de volgende manier te bereiken en te wijzigen:

 1. Log in op: https://universiteitleiden.zoom.us
 2. Klik op Settings
 3. Klik op Recording

Cloud recording

Local recording

Het wordt via de Zoom portal niet toegestaan voor hosts en deelnemers om de meeting op te nemen en op te slaan op een lokaal apparaat (PC/tablet/telefoon).

Deze optie is ‘Locked by admin’ en is niet aanpasbaar.

Cloud recording

Bij deze optie wordt de opname van een meeting/webinar niet lokaal opgeslagen maar in de cloud.

Deze optie staat standaard ingeschakeld, schakel deze uit als een opslag in de cloud niet gewenst is.

Als deze optie ingeschakeld is, kan je de gewenste opname instellingen selecteren:

 • De optie Record active speaker, gallery view and shared screen separately staat standard aangevinkt, waarbij je nog kan kiezen tussen de drie aparte opties
  • Active speaker
  • Gallery view 
  • Shared screen
 • Deze worden allemaal als aparte video’s opgenomen


Als je een gecombineerde opname wilt waar spreker en (gedeeld) beeldscherm beide in beeld zijn kies je voor de bovenste twee opties:

 • Record active speaker with shared screen: De actieve spreker en de gedeelde inhoud wordt beide in één video opgenomen
 • Record ‘gallery view’ with shared screen: De actieve spreker inclusief alle deelnemers worden in één video opgenomen

Houd bij het opnemen in ‘Gallery view’ rekening met de privacyrichtlijnen.


Je kan er ook voor kiezen om alleen een audio opname te maken:

 • Selecteer Record an audio only file
 • Als laatst kan je ervoor kiezen om de chat op te slaan
 • Selecteer  Save chat messages from the meeting / webinar te selecteren. 

Houd rekening met de privacyrichtlijnen bij het opslaan van chats.

Advanced cloud recording settings

Onder Advanced cloud recording settings kan je nog extra opties toevoegen voor je opname:

 • Add a timestamp to the recording: Voeg tijdstempels toe aan de opname
 • Display participants’ names in the recording: Namen van de deelnemers zullen zichtbaar zijn
 • Record thumbnails when sharing: Een miniatuurweergave van de spreker zal opgenomen worden als er een beeld wordt gedeeld
 • Optimize the recording for 3rd party video editor: De compabiliteit van het bestand wordt aangepast zodat deze beter bewerkt kan worden. Zowel de bestandsgrootte als de tijd om deze te genereren zal toenemen als deze optie ingeschakeld wordt
 • Audio transcript: De audio wordt automatisch getranscribeerd met deze optie
  • Let op, dit transcript is foutgevoelig
 • Save panelist chat to the recording: Alle berichten tijdens een webinar zullen opgeslagen worden
 • Save poll results shared during the meeting/webinar: Resultaten van een poll tijdens een meeting of webinar zullen opgeslagen worden
 • Save closed caption as a VTT file: Hiermee worden close captions gegenereerd en opgeslagen als VTT bestand

Allow cloud recording sharing

Na de cloud opname van een meeting wordt er een deellink gegenereerd. Gebruikers die toestemming hebben om deze opname weer te geven kunnen de opname via deze link bekijken.

Deze optie staat standaard ingeschakeld.

Schakel deze optie uit als je de cloud opname privé wenst te houden.

Automatic recording

Je kan instellen dat opnamen automatisch starten bij het begin van een meeting, schakel deze optie daarvoor in.

Deze optie staat standaard uitgeschakeld, omdat het niet altijd gewenst is om een sessie op te nemen.

Houd rekening met de privacy en AVG richtlijnen als je gebruik wilt maken van deze optie.

Acces cloud recordings

IP Address Access Control

Deze functie zorgt ervoor dat cloud opnamen alleen toegankelijk zijn voor IP adressen binnen een bepaalde range.

Deze functie is  ‘Locked by admin’ en niet aanpasbaar, om de veiligheid van de cloud opnamen te waarborgen.

 

Require users to authenticate before viewing cloud recordings

Voordat cloud opnamen gedeeld worden, moeten gebruikers zich authentiseren om de cloud opnamen te bekijken.

De authenticatie optie is al standaard ingesteld op ‘signed-in users in my account’.

Deze optie is wederom ‘Locked by admin’ en niet aanpasbaar.

 

Set recording as on-demand by default

Opnamen kunnen als ‘on-demand’ versie in de cloud worden opgeslagen, gebruikers die deze opname willen bekijken moeten hiervoor wel ingelogd zijn met hun ULCN account

Deze optie staat standaard uitgeschakeld, schakel deze in als je de opname als ‘on-demand’ video beschikbaar wilt maken

 

 Require passcode to access cloud recordings

Als er een cloudopname wordt gemaakt die gedeeld kan worden, moet deze beveiligd worden met een wachtwoord

Er wordt een willekeurig wachtwoord gegenereerd die door de gebruiker gewijzigd kan worden. Deze instelling is alleen van toepassing op nieuwe cloudopnamen

Deze optie staat standaard ingeschakeld. Deze is ‘Locked by admin’ en niet aanpasbaar, om de veiligheid van jouw cloudopnamen te waarborgen.

 

Viewers can see the transcript

Gebruikers die (met een deellink) toegang hebben tot de opname, kunnen het transcript van de opname inzien. Indien deze is gegenereerd.

Deze optie staat standaard ingeschakeld. Deze is ‘Locked by admin’ en niet aanpasbaar.

Delete cloud recordings

Auto delete cloud recordings after days

Zoom verwijderd automatisch de cloud opnamen na een tijdsperiode van 60 dagen.

Dit termijn staat standaard op 60 dagen en is niet aanpasbaar.

 

The host can delete cloud recordings

De host van de opname kan de cloud opnamen verwijderen, als deze optie uitgeschakeld wordt kan alleen de admin (FB video) deze verwijderen.

Deze optie is ‘locked by admin’ en is dus niet aanpasbaar.

Recording notifications

Recording notifications – Zoom clients

Als er een opname wordt gestart zullen alle deelnemers in de meeting een notificatie en disclaimer ontvangen over de opname.

Alle deelnemers zullen ook een audio notificatie krijgen.

De host zal alvorens de opname de opname en disclaimer moeten bevestigen.

Deze optie is ‘locekd by admin’ en niet aanpasbaar in verband met de AVG richtlijnen.

 

‘Recording notifications – Phone users

Deelnemers die een meeting bijwonen op hun telefoon, zullen standaard een audio notificatie ontvangen dat een opname is gestart.

Elke keer als er een opname wordt gepauzeerd en herstart zal de deelnemer een notificatie ontvangen

Deze optie is ‘locked by admin’ en is niet aanpasbaar.

Previous Article Hoe wijzig ik vooraf mijn Audio Conferencing instellingen?
Next Article Hoe wijzig ik de meeting instellingen tijdens een meeting?