Instructor Support for Educational Systems

6. Captions maken

Updated on

In dit artikel wordt uitgelegd wat captions zijn, hoe je deze kan aanmaken en kunt bewerken.

Ga direct naar:

Captions zijn geschreven versies van wat in een video gesproken is. Captions moeten niet worden verward met ondertiteling welke bedoeld is als vertaling van wat gesproken is.

Het maken van captions draagt ook bij aan de doorzoekbaarheid van de inhoud, als je in de videoportal zoekt naar een bepaalde caption en zal de video eerder te vinden zijn als het deze caption bevat.

Captions zorgen ervoor dat je videos voor iedereen toegankelijk en vindbaar zijn.

De verwerkingstijd van captions voor je video is ongeveer twee maal de duur van je video.

Een automatisch gegenereerde caption dient nadien altijd te worden nagelopen op fouten in spelling en interpunctie.

Wanneer de taal van de video die je van captions wilt voorzien niet beschikbaar is kun je contact opnemen met het ISSC

Deze functie is alleen beschikbaar voor video’s waar je zelf de eigenaar van bent.

Captions aanmaken

 • In het gebruikers menu, selecteerd My Media.
 • Kies vervolgens een video waar je captions aan toe wilt voegen.


 • In het Actions menu van de video kies je voor Captions Requests.
 • De sectie voor Captions Request ziet er als volgt uit:
 • Bij Source Media Language kies je de taal die wordt gesproken in de video. Momenteel zijn Nederlands en Engels als taal beschikbaar.
 • Nadat je de gesproken taal gekozen hebt klik je op Submit om de aanvraag in te dienen.
 • In een nieuwe sectie kan je zien dat de aanvraag ontvangen is en in de wachtrij staat (pending), in behandeling is (processing) of klaar is (completed).
 • De blauwe balk geeft aan dat de captions automatisch aan je video worden toegevoegd wanneer deze gereed zijn.
  • De verwerkingstijd is gemiddeld twee keer de duur van de video.
  • Het is mogelijk om dit scherm te sluiten gedurende de verwerking.

Wanneer het systeem klaar is met de verwerking zal de status veranderen naar completed.

 • Je kan er nu  voor kiezen om de video te controleren door deze af te spelen en op de Closed Caption-knop (CC) rechts onderin de video speler aan te klikken.

Ondanks dat de automatisch gegenereerde captions redelijk accuraat zijn, zullen deze niet perfect zijn. Loop de captions altijd handmatig na en corrigeer de eventuele fouten.

Captions inzien

Zodra je caption request is afgerond en de status is veranderd naar Completed is het mogelijk om deze in te zien door op het potlood icoon te klikken. Het volgende scherm zal verschijnen:

Dit scherm bestaat uit:

 • Search and replace:  Woorden die vaak foutief zijn verwerkt kan je hiermee opzoeken en vervangen.
  • Type in wat je wilt zoeken en type in het tweede veld ook in waar het mee vervangen moet worden. Wanneer je gereed ben kan je op de  Replace knop drukken
 • Add Speaker input field: Voeg een spreker toe door de naam of omschrijving in dit veld in te vullen.
 • Lijst met captions:
  • Het selectievakje voor elke gedetecteerde zin/caption.
  • Start en eind tijden voor de caption.
  • De gedetecteerde tekst.
 • Rechts naast de lijst van captions is een voorvertoningsscherm zichtbaar welke automatisch naar het bijbehorende deel van de video gaat wanneer je op een caption klikt.

Captions bewerken

Middels het bewerken kan je fouten corrigeren, de tijdsstempel (‘timestamp’) aanpassen alsmede sprekers (‘speakers’) toevoegen.

 • Automatische detectie van gesproken woord kan resulteren in fouten. Dit kan komen door het verkeerd uitspreken door de spreker, accenten of anderzijds. Het controleren en aanpassen van fouten is hierdoor een belangrijke stap in het maken van captions.
 • Timestamps worden automatisch aangemaakt en zijn verantwoordelijk voor wanneer een caption verschijnt en verdwijnt. Soms komt het voor dat de timing hiervan afwijkt dankzij geluiden in de achtergrond, muziek of anderzijds. Het controleren en aanpassen van de timestamps zorgt er dan ook voor dat de captions op de juiste tijd verschijnen.
 • Het toevoegen van sprekers (‘speakers’) wanneer er meer dan één spreker is zorgt ervoor dat een gesprek duidelijker is voor de lezer waardoor de context beter over komt.

Het is handig om de video waar je de captions van aan wilt passen eerst eens door te kijken, dit heeft twee voordelen:

 • Allereerst zie je hoe het systeem werkt.
 • Daarnaast wordt het inzichtelijk waar er correcties benodigd zijn.
 • Klik op de startknop in de miniatuur weergave rechts van de lijst met de captions.
 • Om een caption te bewerken klik je op het tekstvlak waar je de aanpassing wilt doen. Dit pauzeert de video (als deze af stond te spelen) en zet de video klaar op het start-moment van de caption.
  • Pas de tekst aan zodat deze overeenkomt met het gesproken woord in de video.
  • Klik op een plek buiten het tekstvlak van de caption die je aan het bewerken was om uit de caption editor te komen.
  • Controleer de timing van de caption.
   • Wanneer de timing niet overeenkomt klik je op een van de tiidstempels links van de caption om de start (linker veld) of eindtijd (rechter veld) van de caption te veranderen.
    • Het formaat voor de tijd is ’00:01:54,840′. Ofwel: Uren, Minuten, Seconden, Milliseconden. Dit geeft men ook wel eens weer als: HH:MM:SS,fff.
    • Het toevoegen van milliseconden is niet verplicht.
 • Wanneer je tijdens het aanpassen van de timing een overlapping met een andere tijdstempel hebt dan zal dit zichtbaar worden gemaakt door dat de overlappende tijdstempels in het geel worden afgebeeld.

Wanneer een video meerdere sprekers bevat dan kan je de delen waarin een spreker aan het woord is als zodanig markeren door het selectievakje voor de bijbehorende captions aan te klikken.

 • Je kan zoveel selectievakjes indrukken als nodig om alles wat deze spreker heeft gezegd tegelijkertijd te kunnen markeren.
 • Als één of meer captions geselecteerd zijn  kan je de spreker toevoegen door zijn/haar naam, titel of omschrijving in het tekstvlak te schrijven met de omschrijving Add Speaker to selected items 
  • Klik daarna op Add.
 • De naam van de spreker zal nu (tussen haken) aan alle geselecteerde velden worden toegevoegd (zie onder).
  • Je kan ook handmatig een spreker toevoegen door dit als volgt voor de tekst van een caption te typen: [naam].
 • Wanneer je klaar bent met alle benodigde bewerkingen klik  je op Save of klik op Revert als je opnieuw wilt beginnen vanaf het laatst opgeslagen moment. 


Previous Article 5. Interactieve Video's
Next Article 7. Video's delen