Support site - BrightspaceStudenten - Nederlands AssignmentsWaar kan ik mijn eerder ingeleverde opdrachten terugvinden?

Waar kan ik mijn eerder ingeleverde opdrachten terugvinden?

Opdrachten die je in Brightspace hebt ingeleverd, blijven beschikbaar om op een later moment terug te kijken.

  1. Navigeer naar Course Tools in de navbar van je cursus.
  2. Klik op Assignments. Je landt op de Assignments homepage.
  • Klik op View History. Je landt op de Submission History pagina.

Op de Submission History pagina vind je alle opdrachten die je voor een cursus hebt ingeleverd.

  1. Onder Assignment vind je alle opdrachten van een cursus geordend in categorieën.
  2. Onder Assignment Type vind je wat voor soort opdracht het betreft, bijvoorbeeld een individuele opdracht of een groepsopdracht.
  3. Onder Submission(s) vind je het bestand dat/de bestanden die je hebt ingeleverd voor de geselecteerde opdracht, inclusief de inleverdatum.
  1. Klik onder Assignment op het pijltje om de lijst met alle opdrachten te openen. Klik op de opdracht waarvoor je de submission(s) wilt terugzien.
  2. Klik op Apply. Het door jou ingeleverde bestand verschijnt/de door jou ingeleverde bestanden verschijnen onder Submission(s).