Support site - BrightspaceStudenten - Nederlands CijfersHoe bekijk ik mijn cijfers in Brightspace (Grades)?

Hoe bekijk ik mijn cijfers in Brightspace (Grades)?

Grades homepage
Class Average en Grade Distribution

Docenten hebben de mogelijkheid om een beoordeling toe te kennen aan quizzes, assignments en discussions in Brightspace. Daarnaast kunnen ze in Brightspace beoordelingen toekennen aan offline werk, zoals een presentatie. Cijfers vind je altijd in uSis, maar sommige docenten zullen de cijfers ook in Brightspace publiceren. 

uSis is leidend wat betreft cijfers. Als er een discrepantie is tussen je cijfer in Brightspace en je cijfer in uSis, dan wordt het cijfer in uSis aangehouden. Als je denkt dat een cijfer in uSis niet klopt, neem dan contact op met je docent.

Grades homepage

  • Klik op Grades in de navbar van je cursus. Je landt op de Grades Homepage.

In Grades vindt je alle beoordelingen die je docent heeft toegevoegd/kan toevoegen in Brightspace bij elkaar. Docenten kiezen zelf welke opdrachten ze in Brightspace beoordelen, welke ze buiten Brightspace beoordelen en of ze de cijfers alleen invoeren in uSis. Bovendien kunnen docenten zelf kiezen welke informatie er getoond wordt per opdracht. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Onder Grade Item vind je de onderdelen (assignments, quizzes, discussions) waarvoor de docent een cijfer kan invoeren in Brightspace.
  2. Onder Points zie je hoeveel punten je hebt behaald uit het maximaal aantal te behalen punten.
  3. Onder Weight Achieved zie je het gewicht van het onderdeel waarmee dat onderdeel bijdraagt aan de eindbeoordeling of aan de categorie.
  4. Onder Grade staat het symbool dat hoort bij de door jou behaalde score. Dit kan bijvoorbeeld een letter zijn (A+, A, B, C, D, F), een cijfer (1 t/m 10) of een tekstuele beoordeling (onvoldoende, voldoende, goed). 
  5. Onder Comments and Assessments zie je eventuele opmerkingen die de docent bij je opdracht heeft geplaatst. Het kan gaan om feedback op de opdracht, maar ook een algemeen bericht (bijvoorbeeld een bedankbericht voor je deelname).

De score voor een specifiek onderdeel kun je vaak ook zien in de Activity zelf.  

  • Navigeer via Course Tools naar Assignments, Quizzes of Discussions.
  • Selecteer de gewenste beoordeelde opdracht, quiz of discussie.
  • Je ziet de score en/of feedback die de docent heeft gegeven.