Short videos: Grades

Deze video's zijn alleen beschikbaar in het Engels. 

Short introduction to grades

Setup wizard

Grade Scheme

Release final grades