Instructor Support for Educational Systems

Hoe migreer ik Quizzes van Blackboard naar Brightspace?

Updated Aug 23, 2021

Het wordt aangeraden om alleen reeds-bestaande Quizzes van Blackboard naar Brightspace te migreren als ze een minimale opmaak hebben of een groot aantal vragen. De meeste quizzen worden het best handmatig aangemaakt, aangezien het veel tijd kost om quizzen aan te passen na het importeren.

Download quizzen van Blackboard

Download een quiz met vragen: 

 • Navigeer naar het Control Panel van de Blackboard cursus.
 • Klik Course Tools.
 • Klik Tests, Surveys and Pools.
 • Klik Tests.
 • Klik op het uitklapbare pijltje naast de naam van de quiz en selecteer Export to Local Computer.

Vragen downloaden uit een pool:

 • Navigeer naar het Control Panel van de Blackboard cursus.
 • Klik Course Tools.
 • Klik Tests, Surveys and Pools.
 • Klik Pools.
 • Klik op het uitklapbare pijltje naast de naam van de pool en selecteer Export to Local Computer.


Het uploaden van een Quiz in Brightspace

 • Navigeer naar Course Tools in de navbar van de cursus.
 • Klik op Course Admin.
 • Klik Import/Export/Copy Components.
 • Klik Import Components, from a course package, en dan Start. Upload nu het gewenste bestand.
 • Als het bestand alleen quizzen bevat die je wilt importeren, klik Import All Components.
 • Als het bestand inhoud heeft met verschillende doeleinden, klik Advanced Options om te selecteren welke delen van het bestand je wilt importeren, waar je dit bestand wil plaatsen in de cursus, wat er gedaan moet worden met bepaalde delen die lijken op reeds-bestaande bestanden en of je de metadata ook wilt importeren. 
 • In dit voorbeeld wordt de Advanced Options uitgelegd.
 • Het kost wellicht een paar minuten voordat de Course Package is geupload. Sluit de pagina of browser niet af.
 • Klik Continue.
 • Klik Continue.
 • In deze stap is het mogelijk om te selecteren welke specifieke onderdelen je wilt importeren (select components you want to import).
 • Het is mogelijk om alle vakjes aan te vinken of te verwijderen en individuele items te selecteren (individual items to import). In de volgende stap kan je de individuele items selecteren.
 • Het is ook mogelijk om alle existing files, Import metadata, Offset all dates van de geïmporteerde onderdelen te overschrijven of niet te overschrijven (Overwrite/Do not overwrite).


 • Klik Continue.
 • Klik op Expand All om gemakkelijk alle onderdelen te zien.
 • Selecteer welke onderdelen je wilt importeren. In dit voorbeeld is het mogelijk om dit te selecteren voor de Question Library, Quizzen & Surveys.
 • Een overzicht van de onderdelen die je gaat importeren wordt gegeven. Je kan dit aanpassen via Modify of een stap terug gaan als er nog veranderingen gemaakt moeten worden.
 • Klik Continue

Nadat de onderdelen succesvol zijn geïmporteerd, wordt je teruggeleid naar Content.

De quizzen die zojuist zijn geïmporteerd zijn nog niet gelinkt aan enige inhoud van de cursus. Lees het artikel Hoe voeg ik een quiz toe aan Content? om hier meer over te leren.

Het is ook mogelijk om quizzen te beheren door via Course Tools in de navbar op Quizzes te klikken. Zie het artikel Hoe gebruik ik Quizzes? voor meer informatie. 

Het importeren van Quizzen met question pools

Sommige quizzen in Blackboard hebben gebruikt gemaakt van question pools om ervoor te zorgen dat de vragen in een quiz per onderwerp gerandomiseerd zijn. Brightspace ondersteunt deze functionaliteit ook. Echter, Brightspace herkent niet welke question sections gebruikt moeten worden voor elke question pool. Dit betekent dat je handmatige de juiste question section moet toekennen aan elke willekeurige question pool.

Als alle quiz bestanden juist zijn geïmporteerd, kan je nu handmatig vragen toekennen aan deze willekeurige secties. Dit kun je doen door:

 • Klik op de question pool (bv. 'Random Section' #2797367_1 in het voorbeeld hierboven).
 • Klik Browse Question Library.
 • Selecteer de sectie vragen die je wilt gebruiken voor deze question pool.
 • Klik op de Save-knop. 

Als alle stappen goed doorlopen zijn, zou het scherm er zo uit moeten zien:

Het wordt aangeraden om de question pool te noemen naar het onderwerp van de vraag, om verwarring en fouten te vermijden. Het is noodzakelijk om alle secties vragen handmatig toe te kennen aan question pools.