Support site - BrightspaceStudenten - Nederlands FAQIs Brightspace ook in het Nederlands beschikbaar?

Is Brightspace ook in het Nederlands beschikbaar?

Nee, de configuratie van Brightspace voor de Universiteit Leiden is alleen beschikbaar in het Engels.